Dette betyr frontfagene for offentlig sektor

Kom i mål etter kontakt med statsministeren

VIKTIG: Resultatene som NHOs Stein Lier Hansen (t.v) og Fellesforbundets Jørn Eggum kom fram til, vil får stor betydning for oppgjørene i offentlig sektor.

VIKTIG: Resultatene som NHOs Stein Lier Hansen (t.v) og Fellesforbundets Jørn Eggum kom fram til, vil får stor betydning for oppgjørene i offentlig sektor.

Håvard Sæbø

Neste ut er offentlig sektor 12. april. Les hvilke føringer

2016040413105620160404135451

knut.nygaard@fagbladet.no

Sjekk lønna i over 100 bransjer

Partene i frontfaget kom søndag formiddag ut med et anbefalt forslag til ny tariffavtale, etter tolv timer mekling på overtid. Dermed blir det ikke streik i industrien, med mindre medlemmene stemmer ned forslaget i uravstemning.

12. april starter oppgjørene i offentlig sektor, og historisk setter frontfagsopopgjørene klare rammer for resultatet også her.

Så mye tjener toppsjefene

Nulloppgjør også for deg?

– Resultatet i frontfagoppgjøret betyr at det skal mye til for å få arbeidsgiversiden med på å gå over 2,4 prosent. Det sier forsker Kristine Nergaard hos forskningsstiftelsen Fafo. Hun viser til de ferskeste anslagene fra Statistisk sentralbyrå. Her settes konsumprisindeksen for 2016 til 2,4 prosent. Teknisk beregningsutvalg har til nå operert med 2,5 prosent. Om sistnevnte slår til, blir lønnsutviklingen negativ med rammen på 2,4 prosent.

– I de siste lønnsoppgjørene har resultatene fra frontfagene, det vil si arbeidere og funksjonærer sett under ett, fastsatt den økonomiske rammen også for oppgjørene i offentlig sektor. Resultatet på 2,4 prosent er nok en øvre grense, sier Nergaard.

Dette må du vite om pensjon

Mindre pensjonsstøy

I frontfagsoppgjøret skapte diskusjonene rundt tariffesting av pensjon mye støy, og det var først da regjeringen kom på banen at partene klarte å løse floken. Pensjonsspørsmålet ble da løftet ut av forhandlingene, og opp på politisk nivå.

– Jeg tror ikke spørsmålet om tjenestepensjon kommer til å bli landet i de offentlige oppgjørene heller, men jeg oppfatter det slik at de allerede har kommet et godt stykke på vei når det gjelder en omlegging av offentlig tjenestepensjon. Dette kunne vært et konflikttema på samme måte som i privat sektor, men det ser ut til at det er en overraskende enighet om hovedretningen så langt. Jeg tror ikke at de klarer å lande pensjonsspørsmålet i dette oppgjøret, men at de blir enig om en tidsplan og en måte å gå videre på. Så får vi se om det oppstår mer uenighet når de senere skal ned i detaljene. Det har vært mye mer kontroverser om dette i privat sektor enn hva det ser ut til å bli i offentlig sektor, sier Nergaard til fagbladet.no.

Slik kan du unngå AFP-smellen

Ungikk konflikt

Positive signaler fra regjeringen om en utredning av viktige spørsmål knyttet til pensjon og en utvidelse av permitteringsregelverket viste seg å være det dyttet som gjorde at det var mulig å unngå konflikt. Det er nå åpnet for at permitterte kan motta dagpenger i 52 uker, et krav både Fellesforbundet og Norsk Industri har vært enig om, men som regjeringen har holdt igjen på.

– Regjeringen er innstilt på å utrede behovet for å endre lov- og regelverk for tjenestepensjoner, uttalte riksmekler Nils Dalseide.

Ett spørsmål er om det skal tillates å opprette en personlig pensjonskonto som følger arbeidstaker uavhengig av arbeidssted, og også spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone.

• Følg Fagbladet på Facebook

LES OGSÅ:

Slik holder du deg oppdatert på tariffoppgjøret

Dette er brede, kollektive pensjonsordninger

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy