Kommune sa opp helsefagarbeidere og søkte etter sykepleiere: Nå slåss de for jobbene i retten

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bjørn Kristian Rudaa, Fagforbundet

Helsefagarbeiderne Camilla, Gunn-Evelyn og Anna ble oppsagt på grunn av stram kommuneøkonomi. Nå skal tingretten avgjøre om det var lovlig eller ikke.

2021021209520620210212112130

eva.ler.nilsen@fagbladet.no

I Vegårshei kommune i Agder har flere nedbemanningsrunder ført til to rettssaker for medlemmer i Fagforbundet. Den første av dem fant sted i Aust-Agder tingrett i slutten av januar. Etter én dag i retten endte den saken med forlik mellom partene og en helsefagarbeider fikk beholde jobben sin, om enn i redusert stilling.

Helsearbeider gikk fra 90 til 20 prosent: – Den beste løsningen vi kunne få til, sier rådgiver

– Kunne vært unngått

Denne uka har den samme tingretten behandlet saken til fire andre som gikk til sak for å få kjent oppsigelsene ugyldig.

Bakgrunnen for at de fire helsefagarbeiderne ble sagt opp, var dårlig økonomi i Vegårshei kommune. Totalt utgjør oppsigelsene to årsverk, siden tre av dem jobber deltid.

Fagforbundet, som har bistått sine medlemmer i hele prosessen, mener det ikke var grunnlag for oppsigelser. De mener kommunen kunne nedbemannet de to årsverkene ved såkalt naturlig avgang kombinert med en mer restriktiv ansettelsespolitikk.

Høyt forbruk av vikarer

Spesialrådgiver Bjørn Kristian Rudaa i Omstillingsenheten i Fagforbundet har gått grundig inn i regnskapstallene i kommunen, og skisserer en rekke andre løsninger enn oppsigelser.

Han viser til at helse- og omsorgsetaten i Vegårshei kommune har hatt et høyt forbruk av såkalt variabel lønn, det vil si bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid. Alle de oppsagte jobber i denne etaten.

Rudaa, som vitnet i retten denne uka, viser også til at kommunen har redusert bemanningen hvert år i perioden 2017–2019. Dessuten indikerte regnskapstallene som forelå ved oppsigelsestidspunktet at kommunen i 2020 hadde redusert lønnskostnadene uten at oppsigelser var realisert, opplyser han.

Søkte etter sykepleiere

Bjørn Kristian Rudaa er også kritisk til at kommunen i høst søkte etter sykepleiere framfor å sikre de oppsagte helsefagarbeiderne jobbene sine.

Han mener det er fullt mulig å bemanne helse- og omsorgssektoren i Vegårshei kommune med noen færre sykepleiere, siden størsteparten av arbeidsoppgavene er pleie; kompetanse som innehas av helsefagarbeidere.

– En helsefagarbeider koster også kommunen noe mindre i lønnskostnader. Overtallige helsefagarbeidere kunne man derfor unngå å si opp, om de erstattet noen sykepleiere som gikk av med pensjon, sier Rudaa.

– Kommunen gjør det omvendte – erstatter oppsagte helsefagarbeidere med sykepleiere, legger han til.

Ordfører: Nødvendige grep

Ordfører i Vegårshei, Kjetil Torp (KrF) mener det var helt nødvendig å nedbemanne.

– De to viktigste årsakene til nedbemanningen var reduksjon i antall pasienter ved bo- og omsorgssenteret, noe som førte til nedleggelse av en avdeling. Vedtak om redusert pleiefaktor ga ytterligere nedbemanningsbehov, skriver Torp i en e-post til Fagbladet.

Han opplyser også at kommunen på grunn av en svært presset økonomisk situasjon har foretatt nedbemanninger i alle enheter og på alle tjenesteområder. De har foretatt kutt i kommunale tjenester og ytelser og innført investeringsstopp.

–Hvorfor kunne ikke de oppsagte helsefagarbeiderne gå inn i stillingene dere søkte etter i høst for å løse mangelen på bemanning?

– Jeg kjenner ikke til vurderingene som er gjort her, men det er et faktum at kommunene får stadig mer krevende oppgaver innen helseområdet, og til mange av disse er det behov for sykepleierkompetanse, svarer Kjetil Torp.

Helsefagarbeider Camilla (29) mistet jobben. Nå går flere til rettssak etter oppsigelser i kommunene

Har jobbet mer enn kontrakten

Oppsigelsene av de fire helsefagarbeiderne gjaldt fra i fjor sommer, men alle har krevd å få stå i stillingene sine inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Ifølge Bjørn Kristian Rudaa har de fleste av dem jobbet mer enn sin stillingsbrøk etter at oppsigelsene forelå.

– Det tyder jo på at kommunen faktisk har behov for de oppsagte helsefagarbeiderne sin arbeidskraft, påpeker han.

Venter spent på dommen

Spesialrådgiver Rudaa er spent på dommen. Ikke bare på vegne av de berørte partene i denne saken, men også for ansatte i andre kommuner i nærmiljøet til Vegårshei.

– Risør kommune har gått til oppsigelser av fire ansatte og både Tvedestrand og Arendal kommune har vurdert å gå til oppsigelser, alle med bakgrunn i stram kommuneøkonomi, sier han.

Kommunaldirektøren i Vegårshei skriver i årsbudsjettet for 2020 at kommunens største utgiftspost er lønninger til ansatte.

– Flere kommunaldirektører burde heller ha fokuset på at ansatte er en betydelig investering, slik at kommunen kan tilby gode tjenester, kommenterer Rudaa.

Dom er ventet om noen uker. Ettersom de fire saksøkerne har forskjellig bakgrunn og ansettelseshistorikk, er det ikke gitt at dommerne vil konkludere likt for alle, skriver lokalavisa Tvedestrandsposten.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy