Her flyter søppelet, men hos naboen tømmes det ukentlig. Der bor renovasjonsdirektøren

Lei av søppelberg og skjønnmaling fra renovasjonsetaten

PROVOSERT:  Borettslagsleder Nils-Jostein Helland og vaktmester Ingar Grønn konstaterer at søppelberget stiger igjen. De deler ikke virkelighetsbeskrivelsen til Renovasjonsetaten.

PROVOSERT: Borettslagsleder Nils-Jostein Helland og vaktmester Ingar Grønn konstaterer at søppelberget stiger igjen. De deler ikke virkelighetsbeskrivelsen til Renovasjonsetaten.

Ola Tømmerås

I Orebakken borettslag vokser søppelberget igjen. I dag er det 16 dager siden siste tømming. Nå er de lei, og inviterer renovasjonsdirektøren på besøk. Han bor bare femti meter fra borettslaget deres.

2016112514051720161128084521

Vi må på en måte spørre oss; er virkelig vi de eneste som ikke har fått renovasjonen i gang?

Borettslagsleder Nils-Jostein Helland

ola.tommeras@fagbladet.no

I Renovasjonsetatens status for avfallsinnsamling denne mandagen, lover renovasjonsdirektør Pål Sommernes at alle abonnenter skal nå ha tømming innenfor en femdagers uke, men at avvik kan forekomme i forhold til avtalt tømmedag.

Oppdateringen var én av en lang rekke der det fastslås at mengden som tømmes er som normalt og stigende, og at etterslepet kun gjelder to til tre prosent av abonnentene. (Se linker lenger ned)

NÅR SJAKTA IGJEN: Alle beholdere er fulle. Om kort tid blokkeres søppelsjakta igjen. Ved forrige tømming sto søpla opp til tredje etasje.

NÅR SJAKTA IGJEN: Alle beholdere er fulle. Om kort tid blokkeres søppelsjakta igjen. Ved forrige tømming sto søpla opp til tredje etasje.

Ola Tømmerås

Søppel til tredje etasje

Det provoserer kraftig borettslagsleder Nils-Jostein Helland og vaktmester Ingar Grønn i Orebakken borettslag. Borettslaget med 430 leiligheter og rundt 1300 beboere, har hatt én tømming de siste fem ukene. Det var 16 dager siden i dag.

– Renovatørene kom én gang like etter oppstart 3. oktober, deretter tok det mer enn tre uker. Da sto søpla opp gjennom søppelsjakta til tredje etasje. Situasjonen var prekær og vi fikk en ekstrabil som kjørte i to dager, forteller vaktmester Ingar Grønn. Nå har det gått 16 dager siden tømmingen. Alle dunker og søppelrom er for lengst fulle. Søppelberget vokser igjen.

Helland og Grønn er forundret over virkelighetsbeskrivelsen i statusoppdateringene fra kommunens renovasjonsetat.

Inviterer renovasjonsdirektøren

– Vi opplever virkeligheten helt annerledes. Renovasjonsdirektør Sommerenes er velkommen på besøk for å se en annen virkelighet enn den som framkommer i informasjonen fra etaten, sier Helland.

Det vil i så fall ikke være lange reisen. Orebakken ligger bare et steinkast fra Jarbakken borettslag der renovasjonsdirektør Pål Sommernes selv bor. Vaktmester i Jarbakken bekrefter at de har hatt tømming hver eneste uke, kun med litt forsinkelse de to første ukene.

– Før var begge disse borettslagene på samme ruta med søppeltømming samtidig. Jeg vet ikke om vi fortsatt er det, men nå fungerer det i Jarbakken, men altså overhodet ikke her, fastslår Helland.

• Omfattende ekstrordinære tiltak etter innkjøringsperioden

Får ikke talla til å henge sammen

Etterslepet ble beskrevet til tre prosent av tømmingene de to første innkjøringsukene i oktober. Deretter er det fastslått i hver eneste oppdatering fra etaten, at mengden innsamlet avfall har vært normal eller bedre enn normal, helgekjøring inkludert. Likevel ble det estimert at 1700 tonn lå igjen i byen etter at renovasjonsetaten hadde kjørt egne biler gjennom helga da innkjøringsperioden var over.

Helland blir provosert av disse tallene, og synes det ser ut som skjønnmaling av situasjonen.

– Jeg skjønner verken talla eller matematikken til etaten, sier Helland.

Oslo kommune har 130.000 tømminger ukentlig med 2500 tonn restavfall og 500 tonn papir og papp. Tre prosent av 3000 tonn er 90 tonn. Ifølge statusoppdateringene, skulle det da vært maksimalt 180 tonn eller tilsvarende 25 lastebillass igjen etter de to første ukene – inklusiv papp og papir. Deretter har altså innsamlet mengde vært normal og bedre enn normal.

– Vi må på en måte spørre oss; er virkelig vi de eneste som ikke har fått renovasjonen i gang? I vårt borettslag aleine ligger det minst 15 tonn nå, fastslår han.

1700 tonn avfall

Mandag denne uka, etter ekstra helgekjøring, ble mengden uavhentet avfall estimert til 1700 tonn. Den siste uka har operatøren kjørt med åtte ekstra biler og 16 ekstra renovatører, mens kommunen selv kjører med fire biler for å få bukt med etterslepet.

Fagbladet har fått bekreftet at opplysningen om 4200 klager de to første ukene, dreide seg om 4200 tømminger, men ikke noen forklaring på hvordan den fortløpende informasjonen fra etaten henger sammen med det faktiske etterslepet.

Vil forsøke å finne tid

Renovasjonsdirektør Pål A. Sommernes svarer Fagbladet at han vil forsøke å finne tid til å besøke naboene neste uke, og vil komme tilbake over helga med kommentar til Fagbladet.

• Aftenposten lørdag 13. oktober: – Alle skal få hentet avfallet sitt innen søndag

Slik har etaten selv beskrevet innkjøringen av ny driftsmodell:

Fredag 14. oktober: Status: 4200 tømminger forsinket, som utgjør tre prosent av totalen. Innfører helgekjøring.

Mandag 17. oktober: Normal mengde innsamlet avfall er nådd, mer enn i fjor

Onsdag 19. oktober: – Positiv utvikling! 450 tonn samlet inn på én dag.

Torsdag 20. oktober: – Vi nærmer oss normaltilstand. Helgeinnsamling fortsetter.

Fredag 21. oktober: Fortsetter med økt bemanning og reservebiler for å redusere forsinkelser.

Mandag 24. oktober: – Pilen peker i positiv retning. Det blir samlet inn normal mengde forrige uke.

Tirsdag 25. oktober: – Totalt sett er vi godt fornøyd. Innsamlet tonnasje i tredje uke er jevnt over normalen.

Onsdag 26. oktober: Største mengde innsamlet hittil. Den nye driftsmodellen gir bedre kildesortering.

Torsdag 27. oktober: Den positive trenden fortsetter. Vi er i stadig nærmere normal mengde innsamlet avfall.

Fredag 28. oktober: Den positive trenden for husholdningsavfall fortsetter. Prioriterer papp og papir i helga.

Mandag 31. oktober: – Vi ser effekten av alle de positive tiltak vi har iverksatt.

Tirsdag 1. november: 582 tonn innsamlet på en dag. – En god avslutning på en utfordrende måned.

Onsdag 2. november: – 60 tonn foran skjema etter to dager.

Torsdag 3. november: – 90 tonn foran skjema etter tre dager.

Fredag 4. november: Overvekten av klager omhandler nå papirinnsamlingen.

Mandag 7. november: Renovasjonsetaten har kontroll på hvilke områder av byen som er berørt av forsinkelser.

Tirsdag 8. november: Uken har startet veldig godt. Renovasjonsetaten har kontroll på hvilke områder som er berørt av forsinkelser, og omfordeler ressurser deretter.

Onsdag 9. november: Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har stabilisert seg på et høyt nivå.

Torsdag 10. november: Beklager at en god del abonnenter ikke har fått effektuert klager innen rimelig tid.

Fredag 11. november: Siste helg i innkjøringsperioden. Renovasjonsetaten setter inn egne biler.

Mandag 14. november: Innkjøringsperioden er over. Konklusjon: Etaten er ikke fornøyd. Det estimeres at 1700 tonn avfall ligger uavhentet i byen. Det settes inn 12 ekstra biler.

Mandag 21. november: Alle abonnenter skal ha tømming innenfor en femdagersuke, men avvik kan forekomme i forhold til avtalt tømmedag. Det betyr at antall tømminger i uka skal stemme, men at tømmedagen kan variere noe. Det beklager vi.

Torsdag 24. november: Utviklingen går framover hver dag. Den nye driftsmodellen gir bedre kildesortering.

FULLT: Søppelrom 1, torsdag 24. november.

FULLT: Søppelrom 1, torsdag 24. november.

Ola Tømmerås

FULLT: Søppelrom 2, torsdag 24. november.

FULLT: Søppelrom 2, torsdag 24. november.

Ola Tømmerås

FULLT: Søppelrom 3, torsdag 24. november.

FULLT: Søppelrom 3, torsdag 24. november.

Ola Tømmerås

NÅR SJAKTA IGJEN: Alle beholdere er fulle. Om kort tid blokkeres søppelsjakta igjen. Ved forrige tømming sto søpla opp til tredje etasje.

NÅR SJAKTA IGJEN: Alle beholdere er fulle. Om kort tid blokkeres søppelsjakta igjen. Ved forrige tømming sto søpla opp til tredje etasje.

Ola Tømmerås

Ny operatør i Oslo

• Under det forrige byrådet i Oslo ble alle fire avfallskontraktene i hovedstaden gitt til selskapet Veireno. Selskapet hadde ennå ikke fylt ett år da de fikk tidenes største renovasjonskontrakt.

• Veirenos tilbud var titalls millioner kroner lavere enn konkurrentene. Pris ble vektet med 75 prosent i tildelingen. Dette forsvares med at miljøkravene allerede var omfattende i anbudsspesifikasjonene.

• Veireno skal gjøre jobben mer effektivt med færre biler og ansatte, med optimaliserte ruter og to skift.

• Selskapet startet opp i Vestfold året før. Ansatte sto fram i Fagbladet og fortalte om et hardkjør der mange ga seg de første ukene. Arbeidstilsynet avdekket arbeidsdager på opptil 18 timer og uker på mer enn 80 timer. Selskapet er nå politianmeldt for disse bruddene.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy