Lønnsforskjeller i Norge:

Lønnsforskjellene har sluttet å øke

SSBs administrerende direktør Geir Axelsen leder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

SSBs administrerende direktør Geir Axelsen leder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Lønnsforskjellene i Norge økte fram til 2015, men har siden ligget flatt.

2020021810320020200218123950

Det viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som mandag la fram sin foreløpige rapport om lønns- og prisutviklingen i fjor.

Nøkkeltallene fra TBU danner en viktig del av grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

I rapporten fra TBU kommer det fram at lønnsspredningen i Norge, målt ved hjelp av den såkalte Gini-koeffisienten, økte jevnt fra 1998 til 2015. Men i årene etter 2015 har utviklingen ligget tilnærmet flatt.

Unntaket er kvinner, som har opplevd økende lønnsspredning også de seneste årene.

• Norske arbeidstakere hadde lønnsfest i fjor

Oljeprisfall er mulig forklaring

TBU-leder Geir Axelsen tror forklaringen er sammensatt, men trekker fram oljeprisfallet i 2014 som en mulig årsak.

– Konjunkturutviklingen innenfor oljebransjen har sannsynligvis ført til en noe svakere lønnsutvikling blant noen med høyere lønn, påpeker han.

Tallene viser også at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner fortsatte å krympe i 2019.

Gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte kvinner ligger nå på 88,9 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn.

Likelønnspott kan åpne for særkrav

Varsler kamp mot ulikhet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varslet i et intervju med NTB i helgen at kamp mot økende ulikhet blir et hovedtema i årets lønnsoppgjør.

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt, sa Gabrielsen.

Ifølge LO viser statistikken at gapet fra topp til bunn i inntektsfordelingen har økt kraftig de siste ti årene.

– Den nederste tidelen, særlig i privat sektor, har ikke hatt reallønnsøkning de siste ti årene. Det er ikke holdbart, utdyper LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Han legger til at skatteendringer har ført til at mer utbytte holdes igjen i bedriftene.

Flere mål på ulikhet

TBUs leder Geir Axelsen påpeker for sin del at Gini-koeffisienten ikke er den eneste indikatoren på ulikhet. Også formue og andre typer inntekt enn lønn spiller inn.

– For å danne seg et bilde av ulikheten i samfunnet vil man ofte supplere med flere typer data og analyser, sier Axelsen til NTB.

Mindre forskjeller enn i andre land

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO karakteriserer tallene fra TBU som en bekreftelse på at lønnsutviklingen har vært likeartet for brede grupper i Norge.

– Man kan være enig eller uenig om hvor jevn inntektsfordelingen i et land bør være. Noen vil si at den skal være jevnere enn i dag, andre vil mene at den er jevn nok. Men det har iallfall ikke skjedd noe vesentlig de siste årene som tilsier at denne argumentasjonen står sterkere nå enn før, sier Dørum til NTB.

– Inntektsforskjellene er små i Norge sammenlignet med andre land, påpeker han.

Harald Eia overrasket over lønnsoppgjøret

Statsansatte var lønnsvinnerne

For de største forhandlingsområdene samlet er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 foreløpig beregnet til 3,4 prosent, ifølge TBU-tallene. Det er en klar oppgang fra 2,8 prosent i 2018.

Reallønnsveksten var i 2019 på 1,5 prosent, det høyeste nivået siden 2013.

Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 3,1 prosent, mens statsansatte ble de store lønnsvinnerne med en lønnsvekst på 3,8 prosent, ifølge TBUs rapport.

Det bekymrer NHO.

– Hele modellen hviler på at det er de konkurranseutsatte bedriftene som skal legge rammen, sier Dørum.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy