Hans-Christian Gabrielsen (1967-2021)

LOs sekretariat samlet i sorg: Slik blir veien videre

Peggy Hessen Følsvik og Hans-Christian Gabrielsen har hatt et tett samarbeid i LOs ledelse.

Peggy Hessen Følsvik og Hans-Christian Gabrielsen har hatt et tett samarbeid i LOs ledelse.

Torgny Hasås

Det er to dager siden sist LOs sekretariat var samlet. LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død gjorde at det brått ble behov for å samles igjen, både for å være sammen, men og for å drøfte veien framover.

2021031013310020210310133223

torgny@lomedia.no

I dag, onsdag klokka ti møttes LOs sekretariat. Det var LOs valgte ledelse og forbundslederne som deltok. Det var i utgangspunktet ikke noe formelt møte. Møtet var uten dagsorden og protokoll, og fikk like mye preg av en minnestund etter at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gikk bort tirsdag. Men i etterkant ble konstitueringen av Peggy Hessen Følsvik som LO-leder slått fast via en digital avstemning.

Selv om det mange av forbundslederne som hadde et stort behov for å komme sammen og prate, ble møtet avholdt digitalt. Det var bare LOs valgte ledelse som var fysisk tilstede i Folkets hus.

Les portrettet: Hans-Christian Gabrielsen var papirarbeideren som ble LO-leder

Sammen med familien

Det er fortsatt mye uavklart rundt selve begravelsen. Dette vil LO koordinere med familien.

Det strømmer på med kondolanser til LO, og det er et eget arbeid på gang med å organisere dette. Mange vil minnes Hans Christian Gabrielsen. I vanlige tider ville det vært naturlig med en faneborg av fagforeningsfaner i forbindelse med begravelsen eller en egen minneseremoni.

Et åpenbart spørsmål er hvordan det er mulig å gjennomføre noe slikt med smittevernet intakt.

Kommentar: «Hans-Christian Gabrielsens bortgang er et stort tap for arbeiderbevegelsen og fellesskapet»

Mellomoppgjøret

Det er bare to dager siden sekretariatet møttes sist. Da var det det nært forestående mellomoppgjøret som var det viktigste punktet på dagsordenen. Det er avtalt oppstart mandag 15. mars. Oppstarten blir sansynligvis utsatt, men en håper at det skal bli mulig å gjennomføre oppgjøret innen tidsfristen.

Det andre som ble drøftet og informert om på dagens uformelle møte, var prosedyrene som kommer til å bli fulgt når LO-lederen er død.

Ingen ny nestleder

I 2007 gikk LO-leder Gerd-Liv Valla av i perioden. Da rykket 1. nestleder, Roar Flåthen, opp som LO-leder. Finn Erik Thoresen fortsatte som enslig nestleder fram til LO-kongressen i 2009. Det ble ikke gjennomført noe suppleringsvalg på ham.

Alt tyder på at det blir fulgt samme prosedyre også i år. LOs 1.nestleder rykker opp som LO-leder, og Roger Heimli kommer til å bli LOs eneste nestleder fram til kongressen. LO-kongressen var planlagt i mai i år, men ble utsatt ett år og skal avholdes i mai 2022.

Sekretariatet har nå vedtatt en innstilling. Det formelle valget vil bli stadfestet på LOs høyeste organ mellom kongressene, representantskapet. Representantskapet skal ha sitt neste møte i juni.

Sekretariatets vedtak

1. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik konstitueres som leder frem til Representantskapets møte 6. mai 2021.

2. Sekretariatet innstiller på at Peggy Hessen Følsvik konstitueres ved representantskapet 6. mai 2021 for resten av kongressperioden, som varer frem til kongressen i 2022.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy