JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tre år siden kommunevalget:

May Linn må velge hvilket barn som fortjener trøst. Se hva politikerne lovet da de vant valget

Og se hva politikerne svarer

– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere, sier pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge.

– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere, sier pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge.

Bjørn A. Grimstad

Da de rødgrønne tok makten i Drammen, lovet de flere hender i barnehagene. – Vi er fullt bemannet rundt tre kvarter om dagen, forteller barnehageansatt May Linn Ovesen Småge.

2022090912061220220912112831

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Fagbladet møter pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge i en etterlengtet pause på Gulskogen barnehage i Drammen. Nesten alle barna på småbarnsavdelingen sover, på rekke og rad i vognene sine. Slik er det ikke store deler av dagen. 

Selv om barnehagen har nok ansatte til at de følger bemanningsnormen, er det heller sjeldent at alle de fire ansatte på avdelingen er tilgjengelige for barna samtidig. Barnehagen holder åpent fra tidlig på morgenen til sent på ettermiddagen (se faktaboks lenger ned i saken). Bemanningen må smøres utover dagen.

I tillegg kommer spisepauser, plantid og møter.

De ansatte får dermed store deler av tiden flere enn tre barn å holde orden på, som er normen for barn opp til tre år.

– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere. Nå må jeg si til barn at «nei du må vente med plastelina eller maling til senvakten kommer, for vi er ikke mange nok på jobb». Det føles jo ikke ålreit å si det til en ett-to-åring, sier hun.

Det er tre år siden kommunevalget i 2019 og ett år igjen til neste. Fagbladet sjekker derfor om politikernes valgløfter har blitt holdt. I Drammen ble de ansatte i de kommunale barnehagene lovd full bemanning i hele åpningstiden.

Også under pauser, plantid og møter.

Det har ikke skjedd.

{f1}

Får dårlig samvittighet

Småge elsker jobben sin og brenner for den, forteller hun. Men nettopp derfor mener hun at den hadde blitt utført bedre hvis de hadde fått flere ressurser til å ha nok bemanning gjennom dagen.

– Og så kan ungen ha behov for å sitte på fanget og ha det trygt og godt en stund, men så er det tre andre unger som også har det. Da må du velge den du tror har størst behov, sier hun.

– Det gjør at jeg ofte går fra jobb med dårlig samvittighet.

Bemanningsnormen i norske barnehager tilsier at for barn under tre år skal det være en voksen per tre barn. Men det gjenspeiler ikke hvor mange som faktisk er med barna.

– Hver dag går omtrent fire timer med på møter, spisepauser og plantid. Det betyr at vi er fullt bemannet rundt tre kvarter hver dag, sier hun.  

{f2}

– Et løfte er et løfte

Det er i dag tre år siden kommunevalget i 2019, som beskrives som et rødgrønt valgskred i de største byene. I Drammen fikk Arbeiderpartiet ordføreren etter 16 år med borgerlig styre.

Sammen med Sp, MDG, SV og Venstre ble de enige om en politisk plattform, et verdigrunnlag som skulle peke ut retningen for politikernes prioriteringer de kommende fire årene.

Den gang snakket Fagbladet med barnehageansatte, som nesten ikke kunne tro det var sant at barnehagene skulle få full bemanning hele dagen. Tre år senere kan det virke som satsingen har fordampet som dugg for solen.

– Jeg føler det er et valgløfte som har blitt ignorert. Det har skjedd mye annet på barnehagefronten i Drammen, som nedleggelser. Men, et løfte er et løfte, sier hun.

Cathrin Janøy (MDG) sitter i kommunestyret og leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Miljøpartiet er ett av partiene som gikk sammen med Arbeiderpartiet i en bred rødgrønn koalisjon.

På spørsmål fra Fagbladet om hvorfor valgløftet ikke har blitt innfridd, svarer hun på epost:

– Snarlig etter at posisjonspartiene overtok etter valget, gjorde vi en utredning på kostnaden av hva en slik bemanningsnorm ville koste. Da fikk vi regnet at det ville koste over 70 millioner per år. Partiene må igjen finne rom for å prioritere dette i sine budsjetter, det har ingen gjort enda, skriver hun i eposten.

Se hele svaret fra Cathrin Janøy her:

{u1}

Skjærer ned på bemanning

I september 2019 intervjuet Fagbladet Drammens da nye ordfører, Monica Myrvold Berg (Ap). Om barnehageløftet sa hun:

– Vi skal gjennomføre, men vi rekker ikke å gjøre det over natta.

Videre sa hun at hun skulle gå i dialog med tillitsvalgte og ansatte for å få innspill om hvordan en slik bemanning gjennom hele arbeidsdagen kan utføres i praksis.

Fagbladet har en rekke ganger prøvd å få Monica Myrvold Berg til å svare på hva som har skjedd med valgløftet. Ordførerens sekretær Linn Langlum opplyste på SMS torsdag ettermiddag at Berg ikke har tid til å snakke med Fagbladet på telefon, eller svare på epost, før denne saken blir publisert fredag formiddag.

Laila Evensen, leder for Fagforbundet i Drammen, forteller at hverken hun eller noen andre i fagforeningen har hørt noe som helst om økt bemanning i de kommunale barnehagene. Tvert i mot prøver kommunen å spare på bemanningen, forteller hun.

– Det såre enkle svaret på om valgløftet har blitt innfridd er nei, sier hun.

Hennes inntrykk er at det har gått motsatt vei, at det blir stadig flere oppgaver som like mange ansatte må løse.

– Det er ikke til å stikke under stol at det skjæres til beinet på bemanning. Det gjelder ikke bare barnehager, men alt som er brukerrettet i kommunen. Det leies kanskje ikke inn ved sykefravær, fordi det skal spares.

Har ikke møtt ordføreren

Evensen sier at hverken ordføreren eller annen politisk ledelse har vært i kontakt med henne eller noen andre i Fagforbundet Drammen for å diskutere hvordan full bemanning i barnehagene kan utføres i praksis.

Evensen ble valgt som leder for Fagforbundet Drammen i januar. Før det var hun nestleder. Ikke én gang har hun møtt byens ordfører fra Arbeiderpartiet. De har heller ikke hatt kontakt på SMS, videochat, epost eller brev.

– Den dialogen som Monica Myrvold Berg snakker om, den savner jeg.

– Jeg tenker at politikerne må være litt på for å samarbeide med oss. Vi kan jo være bidragsytere til hva medlemmene våre medlemmer og tillitsvalgte vet og mener, sier hun.

Laila Evensen, leder i Fagforbundet Drammen.

Laila Evensen, leder i Fagforbundet Drammen.

Bjørn A. Grimstad

Vil ha plantiden ut av arbeidsdagen

Etter over 20 år i barnehage har May Linn Ovesen Småge vent seg til at barnehager ikke er høyest prioritert i kommunens allerede trange budsjetter. Men hun krever at politikerne i alle fall kan være ærlige.

– De bør vise at de husker valgløftene sine og ta litt initiativ. Eller komme med en unnskyldning hvis de ikke har tenkt å gjøre noe med det. Si noe, ikke lat som om løftet ikke har vært der, oppfordrer hun.

Småge har vært plasstillitsvalgt i to år og i januar i år ble hun leder for yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst hos Fagforbundet Drammen. Ikke en eneste politiker har kontaktet henne for å høre hvordan man kan få bemannet opp barnehagene.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å finne gode løsninger på dette. Et steg i riktig retning er å trekke plantiden til pedagogene ut av grunnbemanninga. Hadde jeg samlet min plantid en dag annenhver uke, så kunne de satt inn en fast vikar, foreslår Småge.

Hver pedagog skal ha fire timer plantid i uka, til å planlegge det pedagogiske opplegget, og gjøre for- og etterarbeid. Småge skal i utgangspunktet ta dette i to økter per uke, men spesielt i de travle høstmånedene blir det oppstykket mer enn det. Hun synes det er vanskelig å finne tid til det.

– Det er jobben min, og det er pålagt meg. Men så ser man at kollegaene er slitne, og man skal jo ta vare på de man jobber med. Så å gå på et møte eller til plantid føles litt som å la de andre i stikken. Det er ikke gode følelser, sier hun.

Politiker Cathrin Janøy: – Det er ikke funnet plass til dette i det kommunale budsjettet

Cathrin Janøy er representant for MDG i kommunestyret og leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Hun svarer på epost til Fagbladet:

– Vi har utredet at kostnaden for å innføre kommunal bemanningsnorm innen hele barnehagens åpningstid vil koste i overkant av 70 millioner per år. Det er et ønske om å få det til, men ingen partier har enda funnet plass til dette i det kommunale budsjettet. 

Hva har du å si til May Linn Ovesen Småge, som etterlyser en forklaring, eller i det minste en unnskyldinng fra politikerne?

– Jeg har forståelse for hennes syn. Flere partier i den rødgrønne blokken har som politikk på barnehageområdet at vi ønsker full bemanning innenfor hele barnehagens åpningstid. Til syvende og sist vil et valgresultat, andre viktige saker og den økonomiske situasjonen være avgjørende for hva man får til politisk. 

Har du eller andre i politisk ledelse vært i samtaler med tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene eller ansatte til samtaler om dette med bemanning i barnehagene?¨

– Politikerne i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning er kontinuerlig i dialog med tillitsvalgte og ansatte innenfor våre tjenesteområder. Vi er godt kjent med at det er faglig anbefalt å styrke bemanning i barnehagene, og jeg er enig i at dette er svært viktig og avgjørende for kvaliteten i barnehagene. De ansatte i barnehagene i Drammen sørger for at vi har gode barnehager vi kan levere barna våre i den dag i dag. Vi vil gi de ansatte tillit til å utøve faget sitt, og vi vil fortsette å være tett på og i dialog om dette med bemanning. 

Dere har også et løfte i plattformen om å styrke bemanningen generelt i kommunen. Ifølge leder i Fagforbundet i Drammen, Laila Evensen, har dette ikke skjedd.

– Dette er en utfordring som må gis til kommunestyret, og henvendelsen bør gis til gruppeledere. Partiene på Stortinget fordeler penger til kommunene. Vi er avhengig av at de fører en politikk som tilgodeser barnehagesektoren og gir oss mer midler så vi kan øke bemanningen.

Bemanningsnorm

Ble innført 1. august 2019, hjemlet i barnehageloven paragraf 26.

Dette er normen:

Barn under 3 år: 1 ansatt per 3 barn.

Barn over 3 år: 1 ansatt per 6 barn.

Men, pedagogenes plantid, spisepauser og møter er en del av grunnbemanningen og gjøres derfor i arbeidstiden.

I denne tiden er de ansatte ikke tilgjengelige for barna.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Slik er arbeidsdagen til May Linn på småbarnsavdelingen

Det er fire ansatte på småbarnsavdelingen og 14 plasser til barn fra 0 til 3 år.

06:45 Arbeidsdagen begynner. En ansatt har tidligvakt og åpner barnehagen.

08:00 Tidligvakten får selskap av en ansatt til og de er to på jobb.

08:30 Enda en ansatt begynner på jobb. Nå er de tre på jobb.

09:30 Senvakten begynner på jobb. Avdelingen er fullt bemannet med fire ansatte.

·        I denne tidsperioden har de fire ansatte en halvtimes betalt spisepause hver. De skal dermed kunne avbryte spisepausen hvis noe skjer.

·        De to pedagogene har hver fire timer plantid hver uke, som avholdes i arbeidstiden, for oftes i to timer om gangen. Da er det tre personer i avdelingen.

·        Det avholdes også et møte på to timer hver uke med ulike temaer.

14:15 Tidligvakten er ferdig på jobb. Igjen er de tre ansatte på jobb.

15:30 Andre vakt er ferdig på jobb og det er to igjen.

16:00 Enda en ansatt går hjem. En person er til stede den siste timen.

17:00 Barnehagen stenger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy