Ansatte laget egen utredning om IT-utflagging

Mener ledelsen i Helse Sør-Øst ikke vet hva de går inn for ved privatisering

TILBAKEVISER: Det private konsulentselskapet Ernst & Young tilbakeviser de ansattes utredning om konkurranseutsetting av IT-tjenestene.

TILBAKEVISER: Det private konsulentselskapet Ernst & Young tilbakeviser de ansattes utredning om konkurranseutsetting av IT-tjenestene.

wikipedia.org

Et internt skriv laget av de ansatte i Sykehuspartner viser sterk skepsis til konkurranseutsetting av IT-tjenestene i Helse Sør-Øst. På torsdag skal saken opp i styret til helseforetaket.

2016090613293520160914152943

vegard.velle@fagbladet.no

En gruppe av ansatte i Sykehuspartner har på eget initiativ og egen fritid laget et alternativ til administrasjonens ønske om å konkurranseutsette IT-tjenestene i Helse Sør-Øst. Administrasjonen i Helse Sør-Øst har hyret konsulentselskapet Ernst & Young til å analysere de ansattes forslag.

De ansatte har oppsummert sine synspunkter i skrivet «HSØ gevinstrealiseringsplan 2016-2020». Men i frykt å falle i unåde eller bli utsatt for represalier, tør ikke personene bak initiativet stå fram offentlig i et intervju.

Vil privatisere og flagge ut sykehusenes datasystem

Eksplosiv kostnadsvekst

Hovedkritikken til de ansatte er at administrasjonen i Helse Sør-Øst ikke har gjort nok for å vurdere fortsatt drift av IT-tjenestene i egen regi. Tvert imot mener de at anskaffelsesprosessen administrasjonen startet i 2014 skapte «uklarhet og stillstand i mye av igangsatt arbeid».

I den samme perioden har Sykehuspartner opplevd en kraftig omorganisering. Ledelsen i Sykehuspartner har trukket inn eksterne fagmiljøer ved forbedrings- og moderniseringstiltak, noe som har «forårsaket en eksplosiv kostnadsvekst».

– Nærmere 70 prosent av midlene til investeringer forsvinner i timeforbruk, ofte med uklar nytteeffekt og vilkårlige gevinstuttak, oppsummerer de ansatte i skrivet.

Svartmaler egne evner

Ansattskrivet gir inntrykk av at administrasjonen svartmaler sykehusforetakets evne til å fornye seg selv. Og det er tydelig at de ansatte og administrasjonen har høyst ulik virkelighetsforståelse.

Administrasjonen i Helse Sør-Øst argumenterer for at det vil koste 1,7 milliarder kroner mindre over en sjuårsperiode å privatisere datamoderniseringen.

Ansattinitiativet mener derimot at en modernisering i egen regi vil spare sykehusforetaket for anslagsvis 700 millioner kroner.

– Sykehuspartner har ikke kompetanse som bestiller

Mellom linjene er det tydelig at de ansatte tviler på om Sykehuspartner vil klare å være bestiller og ha kontrollen med disse bedriftene bedre enn det britiske helsevesenet har klart.

Konsulentselskap slår ned internkritikk

Ansattskrivet er ikke blitt forbigått i taushet. Administrasjonen i Helse Sør-Øst har hyret Konsulentselskapet Ernst & Young til å analysere de ansattes forslag. Deres gjennomgang slår ned internkritikken:

«Vi mener at innspillet ikke representerer et reelt alternativ for modernisering av IT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Innspillet dekker ikke det totale behovet for infrastrukturmodernisering og adresserer hovedsakelig utvalgte teknologier innenfor datasenter-området og teknisk implementering av disse», heter det der.

Ikke billigere å drifte selv

Heller ikke når det gjelder de ansattes syn om at sykehuset vil spare penger ved fortsatt drift i egen regi er Ernst & Young enige: «Vi finner heller ikke en signifikant reduksjon i investeringsbehovet».

«Vi kan med andre ord ikke finne noe i den tekniske løsningen isolert som skal tilsi at innspillet skal kunne skape en vesentlig mer fremtidsrettet og effektiv infrastruktur enn alternativene.», oppsummerer Ernst & Young.

IT-utskillingen i Helse Sør-Øst

* Administrasjonen i Helse Sør-Øst ønsker å skille ut store deler av IT-driften ved helseforetaket.

* Mange av de ansatte mener Helse Sør-Østs eget IT-selskap, Sykehuspartner, kan gjøre jobben selv.

* Kontrakten kan ha en verdi opp mot 7 milliarder kroner.

* De eksterne selskapene det står mellom er Hewlett Packard Enterprise og Computer Sciences Corporation.

* Styret i Helse Sør-Øst tar stilling til saken på torsdag 8. september.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy