Kompensasjonsordningen for permitterte:

Nav må slutte å trekke penger fra permitterte, mener LO. Dette svarer Arbeidsdepartementet

UENIGE: Arbeids- og sosialdepartementet er helt uenig med LO om Navs praksis. De mener det naturlige er å trekke 100 prosent av forskuddet.

UENIGE: Arbeids- og sosialdepartementet er helt uenig med LO om Navs praksis. De mener det naturlige er å trekke 100 prosent av forskuddet.

Ole Palmstrøm

Flere titusener blir trukket i dagpenger før de har fått mulighet til å søke på lønnskompensasjonsordningen. LO mener Navs praksis er høyst tvilsom.

2020051808362720200518083623

yngvil@lomedia.no

Nav trekker fra permittertes dagpenger for å nedbetale forskudd på dagpenger. Navs praksis er høyst tvilsom, mener LO og deres juridiske eksperter.

«Ingen lovbestemmelser pålegger Nav å gjøre slike trekk», skriver leder i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, i en e-post til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som FriFagbevegelse har fått tilgang til.

LO ber derfor arbeids- og sosialministeren om at:

• Praksisen med å trekke i dagpengene til permitterte opphører straks.

• De som har fått trekk, må få dette tilbakebetalt

• Det etableres en forskuddsordning for lønnsperioden (dag 3-20), hvis det tar ytterligere tid å få ordningen etablert.

Flere går av med pensjon etter koronautbruddet

Arbeidsdepartementet avviser alt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen overlot til sine fagfolk å svare LO.

«Vi forstår det slik at LO mener det ikke er adgang til å kreve tilbakebetaling av for mye utbetalte dagpenger før staten har på plass ordningen med lønnskompensasjon for dag 3-20», skriver avdelingsdirektør Cathrine Opstad Sunde i juridisk seksjon i arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til LO i dag.

Sunde avviser at det er riktig:

«Det er ingen kobling mellom lønnskompensasjon 3–20 og dagpenger, utover at en del av dem som har rett på dagpenger, også vil ha rett på lønnskompensasjon 3-20», skriver hun.

«Gjeldende forskuddsordning er knyttet til rettigheter til ordinære dagpenger, og ikke til eventuell rett på lønnskompensasjon 3–20. Trekket gjøres ved utbetaling av dagpenger uavhengig av eventuell rett til lønnskompensasjon 3-20», fastholder hun.

De som søker om dagpenger må regne med forsinkelser hos Nav fram til slutten av juli

«Naturlig» å trekke 100 prosent

Arbeidsdepartementets Sunde mener det naturlige er å trekke 100 prosent av forskuddet.

«I utgangspunktet vil det være naturlig at et forskudd trekkes i sin helhet i påfølgende utbetaling», skriver hun i e-posten.

«Dette ble også lagt til grunn i når det gjaldt utbetaling av forskudd for dagpenger. Nav så imidlertid at 100 prosent trekk i første utbetaling slo uheldig ut for mange», skriver avdelingsdirektøren.

Hun kommenterer ikke LOs forslag om å etablere en forskuddsordning for lønnsperioden (dag 3-20).

Midt i krisa foreslår denne høyrepolitikeren å doble kuttene i offentlig sektor

Ordningen som ikke fins ennå

LO-advokat med doktorgrad i trygderett, Imran Haider, setter et stort spørsmålstegn ved Navs dagpengetrekk. Han spør seg om det i det hele tatt er lov.

– Mener du riktig praksis er at Nav venter med å trekke noe i det hele tatt fra dagpengene for å nedbetale forskuddet i dagpenger til lønnskompensasjonsordningen er på plass?

– Det er en måte å løse det på, sier Imran Haider til FriFagbevegelse.

– Heller det enn å henvise folk til sosialkontoret. Det blir det i tillegg mer byråkrati av, påpeker han.

Haiders juridiske vurdering av Navs praksis ble først publisert på LO-advokatenes Facebook-side.

Han påpeker at den nye ordningen med forskudd på dagpenger er til for å gi folk en inntekt mens de venter på vanlige dagpenger. Saksbehandlingen i Nav tar lengre tid enn vanlig på grunn av enormt arbeidspress som følge av korona-pandemien. Folk er satt i en vanskelig situasjon og må be om forskudd fordi ordningen med lønnskompensasjon til permitterte for dag 3–20 av permitteringsperioden ikke finnes ennå.

Nav trekker nå 20 prosent

Den nye korona-ordningen med forskudd på dagpenger skulle gi permitterte noe å leve mens de ventet på permitteringspengene sine. Altså full lønn i nesten fire uker og deretter dagpenger. Ingen av de rundt 380.000 permitterte har fått permitteringspenger fra Nav ennå fordi søknadsportalen ikke er ferdig.

Når de så får innvilget dagpengesøknaden, trekker Nav 20 prosent i dagpengene som nedbetaling av «gjelda» for forskuddet. 15.000 opplevde å få 0 kroner utbetalt ved den første utbetalingen av de «vanlige» dagpengene, på grunn av denne nedbetalingen.

Nesten 200.000 mennesker har fått forskudd på dagpenger.

– Lite gjennomtenkt

– Det virker lite gjennomtenkt med trekk i dagpengene, hvis enkelte er nødt til å søke om sosial stønad for å klare seg, sier Haider.

– Noen kan klare seg på reduserte dagpengeutbetalinger, andre ikke.

Derfor kan også et trekk på 20 prosent i dagpengene være problematisk, fordi dagpengene kan bli mindre enn minstenivået for livsopphold som staten selv legger til grunn i andre sammenhenger, påpeker Haider.

Dette kommenterer ikke Arbeidsdepartementets juridiske seksjon på.

– Blant dem som har søkt om forskudd er det mange som i utgangspunktet har lite penger fra før, sier han.

– Ved å henvise folk som blir trukket for forskuddet til Nav sosiale tjenester, får dessuten Nav enda mer arbeid, sier Haider.

LO påpekte i e-posten til arbeidsministeren at forskriften om forskudd på dagpenger ble vedtatt for å avbøte uvanlig lang saksbehandlingstid i Nav, som følge av covid 19-pandemien.

Heller ikke dette kommenterer Arbeids- og sosialdepartementet i sitt svar til LO.

FriFagbevegelse ba i utgangspunktet Nav om å svare på kritikken fra LO. Nav svarte med å vise til e-postkorrespondanse mellom Arbeids- og sosialdepartementet og LO, og at de stiller seg bak svaret fra departementet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy