Nav-ansatt drept på jobb: – Ingen grunn til å tro at de ikke har tenkt på sikkerheten, sier tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt Arne Hernes er selv ansatt på Nav-kontoret der to ansatte ble knivstukket.

Hovedtillitsvalgt Arne Hernes er selv ansatt på Nav-kontoret der to ansatte ble knivstukket.

Hovedtillitsvalgt Arne Hernes er selv ansatt på Nav-kontoret der to ansatte ble knivstukket. Han er opptatt av at de ansatte nå skal vite at det er folk rundt dem.

2021092110430020211006092233

ida.wangberg@fagbladet.no

– Noen av brukere av sosialtjenestene i Nav kan ha gått flere døgn uten noe sted å bo, uten mat og uten søvn. De opplever verden som urettferdig, og de ansatte på Nav-kontoret som de første som kan gjøre noe med det. Det er på en måte instinktene som snakker, og det gjør at trusselbildet er av en litt annen karakter på et Nav-kontor enn når det dukker opp misfornøyde folk hos Skatteetaten eller Plan- og bygningsetaten, sier Arne Hernes.

Han er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen kommune og ansatt på Nav-kontoret på Danmarksplass, der to kvinnelige ansatte ble knivstukket av en mann i slutten av 30-årene mandag morgen. Den ene kvinnen, som var i slutten av 50-årene, døde senere av skadene hun ble påført.

Nav-ansatt død etter knivangrep

Store utfordringer

– Dette Nav-kontoret ligger i en bydel som har ytterpunktene i samfunnet, fra de som har det best i Bergen til de som har det verst. Her bor det blant annet flyktninger, folk som sliter med psykiatri, og folk som sliter med rus. Det fører til at Nav-kontoret har en del marginaliserte brukere, og det gir til tider ganske store utfordringer for dem som jobber der, forklarer Hernes.

Han jobbet der fram til han ble frikjøpt fra stillingen sin i 2018. Fra 2015 var han også tillitsvalgt.

Selv har han alltid følt seg trygg på jobb, med unntak at ett tilfelle.

– Jeg opplevde en trusselsituasjon rettet mot en kollega for mange år siden. Situasjonen eskalerte, og jeg fikk «skjelven» og opplevde at det ikke var greit. Men det løste seg, heldigvis, sier han.

Han jobbet også en periode i et tiltak som var i kontakt med «verstinggruppene» i sosialtjenesten i Bergen kommune.

– Det var en god del aggresjon blant brukerne, men jeg følte meg aldri truet. Vi jobbet mye med sikkerhet, både rundt brukerne og med tanke på hvordan vi selv jobbet. Vi tenkte over hvor vi sto i rommet, hvor vi satt, hvor vi parkerte bilen og så videre. Det var mye sikkerhetstenkning, også når våre brukere kom til Nav-kontoret.

Gode på sikkerhet

– Tror du hendelsen i går kunne vært unngått dersom man hadde vært mer opptatt av sikkerhet?

Ut fra det jeg vet, har de ansatte både tenkt på sikkerheten og gjort vurderinger ut fra trusselbildet. Det ligger en bevisst vurdering bak når man velger å gå to inn i en slik samtale. Så skjer det dessverre likevel. Men det er ingen grunn til å tro at de ikke har tenkt sikkerhet. Det er de gode på, sier han.

Hernes mener en rigid praktisering av reglene for sosialhjelp kan bidra til å forsterke trusselbildet.

– Jeg sier ikke at reglene ble praktisert strengt på dette kontoret, men det kan være ansatte i sosialtjenesten som har et ønske om å hjelpe, opplever at praktiseringen av regelverket, som er skjønnsbasert, skaper begrensninger når det gjelder å dekke folks akutte grunnleggende behov. Å bli møtt med vedtak som ikke innebærer hundre prosent innfrielse av det du har søkt om, kan oppleves som svært vanskelig for enkelte og skape sterke reaksjoner.

Skal trygge ansatte

Som hovedtillitsvalgt deltar Hernes i samlinger for de ansatte ved Nav-kontoret, sammen med tillitsvalgte fra andre forbund, kommunes kriseteam og ledelsen i Nav. Han opplever samarbeidet som godt.

Er det noe vi bør ta lærdom av, etter denne hendelsen?

Sett ut fra de ansattes situasjon nå er ikke dette tiden for lærdom. Nå skal de ansatte få fred og ro – de skal få lov til å være sinte og lei seg, og å sørge. De skal vite at det er folk rundt dem, at arbeidsplassen deres er der for dem, og de skal trygges på at de ikke skal være redde for å gå på jobb igjen. Så ønsker jeg at vi skal få en god diskusjon om sikkerheten på Nav-kontorene når tiden er inne for det.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy