Norsk næringsliv bidrar til Israels okkupasjonsøkonomi, mener Fagforbundet

Fagforbundet-leder Mette Nord ber om et lovforbud mot handel med varer fra israelske bosettinger

Fagforbundet-leder Mette Nord ber om et lovforbud mot handel med varer fra israelske bosettinger

Martin Guttormsen Slørdal

Fagforbundet-leder Mette Nord mener norske myndigheter ikke gjør nok for å hindre handel med virksomheter i israelske bosettinger.

2019072211290020190726085621

helge@lomedia.no

Nå har hun bedt om et møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for å høre hva som gjøres fra norsk side for å få fortgang i dette og samtidig få muligheten til å utdype sine synspunkter om behovet for lovfestet forbud mot handel med israelske bosettinger.

Det var Dagen som først omtalte saken.

Fagforbundet liker ikke at LO sponser hopperne sammen med våpenprodusenten Nammo

p

Okkupasjonsøkonomi

– Bosettingene er rettslig ulovlige ifølge internasjonal rett. Å innføre et lovforbud mot å handle innenfor bosettingene er verken radikalt eller dramatisk. Det er allerede vedtatt i Irland og er egentlig bare en nasjonal lovfesting av internasjonal rett, sier Stein Guldbrandsen, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, til FriFagbevegelse.

Guldbrandsen mener Israel bygger sin økonomi på okkupasjonen, utnytter både billig arbeidskraft og store naturressurser.

– Skal vi mene noe om at vi skal ha en tostatsløsning og fred i området, er vi nødt til å ta en politisk konsekvens av dette. Da er det en nødvendighet å følge internasjonal rett. Det gjelder også for Norge, mener han.

I et brev fra forbundsleder Mette Nord til utenriksministeren, vises det til to rapporter som Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har utgitt. Begge viser at norsk næringsliv og finansinstitusjoner bidrar til okkupasjonsøkonomien.

Frp vil kutte norsk bistand til Palestina

Krever lovforbud

– Både FNs veiledende retningslinjer for næringslivet og menneskerettigheter, samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, fastslår at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, heter det i brevet.

– Det har ført til at 21 europeiske land, inkludert Danmark og Sverige, har innført retningslinjer for hvordan næringslivet skal forholde seg til bedrifter med virksomheter i israelske bosettinger, påpeker Mette Nord.

Det har imidlertid ikke Norge gjort. Fagforbundet har i en årrekke etterlyst at norske myndigheter følger etter.

– Erfaringene fra europeiske land har vist at anbefalingene ikke er tilstrekkelig for at FNs og OECDs retningslinjer blir overholdt, mener Nord.

Derfor har Fagforbundet, det desidert største forbundet i LO, sluttet seg til kravet fra 33 europeiske forbund om et lovforbud mot handel med israelske bosettinger.

I brevet til Søreide har Nord lagt ved et skriv sendt 25. juni til EUs utenrikssjef Federica Mogherini. Det er undertegnet av 33 europeiske fagforeninger som ønsker et «handelsforbud med israelske bosetninger i samsvar med forpliktelser under internasjonal lov».

Treneres av USA

FNs menneskerettighetsskommissær utarbeider en database over selskaper som har bånd til bosettinger og som bryter med palestinernes rettigheter. Foreløpig har kommissæren identifisert 206 slike selskaper.

Mette Nord mener norsk næringsliv har behov for at databasen blir offentlig, men dette treneres av protester fra Israel og USA.

p

Fagforbundet har de siste årene markert seg sterkt mot Israels okkupasjon. I fjor sommer mente Mette Nord at norske myndigheter måtte komme på banen etter at en norsk hjelpebåt ble bordet av israelsk marine i internasjonalt farvann utenfor Gaza. Den norske besetningen ble fengslet.

Fagforbundet har også fordømt en lov som den israelske nasjonalforsamlingen har vedtatt. Denne loven nekter innreise for personer som offentlig tar til orde for boikott av Israel, israelske institusjoner og israelske bosettinger.

Innreiseforbudet skal ifølge lovteksten også gjelde personer som jobber for en organisasjon som oppfordrer til boikott. Disse skal nektes visum til Israel og dermed også innreise til Palestina.

LO-kongressen for to år siden gjorde også et oppsiktsvekkende boikottvedtak mot Israel.

– Dialog og resolusjoner har ikke hatt noen virkning. Derfor konkluderte LO-kongressen i 2017 med at vi nå må bevege oss mot en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i innlegget sitt under den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) sin konferanse i København i desember.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy