JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streiken i kultursektoren

Opera-direktøren sendte epost til alle ansatte og hyllet pensjonsordningen de ansatte ikke vil ha

PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

Anders Hauge-Eltvik

Tillitsvalgte ved Operaen reagerer på eposten fra direktør Geir Berkastet rett før meklingen: – Umusikalsk, mener de.

2021090809142720210908091424

anders@lomedia.no

Om ettermiddagen 31. august, to dager før meklinga mellom LO Stat og Spekter om et årelangt stridsspørsmål skulle starte, sendte operadirektør Geir Bergkastet ut en epost til alle ansatte med emnet «Til alle fra Geir».

Temaet var meklinga, og hvilken pensjonsordning de ansatte i kultursektoren skal ha. LO Stat krever hybridpensjon, mens arbeidsgiverne vil ha en innskuddspensjon. Bergkastet skriver at han har fått spørsmål om hvorfor arbeidsgiverne ikke bare kan innføre hybridpensjon. Svaret er:

«Den korte versjonen er at jeg med mitt beste skjønn mener at den pensjonsordningen vi har i dag også er den beste for dagens og fremtidens ansatte i Operaen, inkludert alle frilansere som veksler mellom ulike arbeidsgivere.»

{f1}

Bedre ved tidlig død

Videre påpeker han at den midlertidige innskuddspensjonen sektoren har i dag er den beste som kan tilbys innen lovverket. Bergkastet peker på to moment han ser på som fordeler med innskuddspensjon.

«Utbetalingsperioden kan være så lang man ønsker etter at man går av med pensjon. Pensjonen fra Operaen er, uansett hvilken pensjonsordning vi snakker om, bare et tillegg til pensjonen vi får fra folketrygden og gjennom AFP. Folketrygden og AFP er livsvarige ytelser, og står for den største andelen av pensjonen vi får.»

Den andre fordelen han ser, er at om man skulle dø tidlig, går pensjonspengene som står igjen til de etterlatte.

«Mange ser på pensjon som utsatt lønn. Den utsatte lønna ønsker man selv råderett over, og man ønsker at den skal komme sine nærmeste til gode, dersom man faller fra før pensjonsbeholdningen er tatt ut.»

Aktuelt: Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Uenig i kjønnsaspektet

LO Stat sier nei til innskuddspensjon på grunnlag av at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn, og at den pensjonssummen man har spart opp, selv om den er lik, må fordeles på flere år for kvinnene.

Bergkastet mener kjønn ikke er den viktigste faktoren:

«Men, det er riktig at ordningen ikke er livsvarig og at forventet levealder er høyere for kvinner enn for menn, selv om forskjellen blir stadig mindre. Det som derimot ikke sies, er at de største forskjellene i forventet levealder ikke går langs aksen menn/kvinner, men langs aksen lavt utdannede/høyt utdannede.»

Han legger til at det innad i Oslo er opptil åtte års variasjon i forventet levealder.

«Forventet levealder er dermed et langt mer komplekst sosioøkonomisk spørsmål enn det som synes å fremkomme i argumentasjonen som benyttes.»

Bergkastet legger også til at overgangen til den midlertidige innskuddspensjonsordningen har vært viktig fore Operaens økonomi, og at hybridpensjon vil være dyrere.

Aktuelt: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon, sier streikevakta i Bergen

Reagerer på tonen

De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen er ikke fornøyd med direktørens mail.

– Reaksjonen blant medlemmene er at de synes det var umusikalsk å komme ut med dette rett før meklinga. Det som provoserte meg mest personlig, er tonen. Han må gjerne synes innskudd er den beste ordningen, men han skal ikke uttale seg på vegne av våre medlemmer. Det er vår jobb, sier tillitsvalgt Sven Undheim i Fagforbundet.

Runa Flaa, tillitsvalgt for NTL, er enig:

– Jeg opplever det som upassende å sende en slik mail rett før en mekling. Det er en «ovenfra-og-ned»-holdning, og vi har ikke mulighet til å svare opp dette med å sende mail til alle ansatte. Det er maktmisbruk, synes jeg, sier hun.

Jan Koop i Creo reagerer på to ting:

– Det ene er at han ikke kommer inn på enigheten fra 2016 om at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Det andre er at arbeidsgiver kommer i siste liten med en «vervekampanje» overfor de ansatte, om at ordningen vi i dag har, er kjempebra. Det er veldig merkelig. Forhandlingene foregår mellom partene, og ikke mellom ledelse og ansatte, sier han.

Aktuelt: Kulturansatte i streik: – Bare et tidsspørsmål før arbeidsgiver må gi seg

Uforståelig motstand

De tillitsvalgte synes det er frustrerende at det synes som om enigheten fra forhandlingene i 2016 blir totalt ignorert:

I avtalen om den midlertidige pensjonsordningen fra 2016 heter det: «Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

– Direktøren tar ikke med det livsvarige perspektivet. Og for ham, som er i et yrke der man lett kan kompensere for levealderjusteringa ved å stå lenger i jobb, er det en annen situasjon enn våre medlemmer der kroppen ikke tåler å stå i jobb til man er 75, sier Koop.

Argumentasjonen om forventet levealder ut ifra utdanningsnivå og økonomi fnyser de av.

– Underforstått står det at vi har lavere utdanning og ikke kommer til å leve så lenge. Det er utrolig frustrerende at vi ikke er ved utgangspunktet, nemlig en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, sier Koop.

Undheim merker den samme responsen fra medlemmene:

– De er frustrert over at dette er et problem. Det er meningsløst og uforståelig at vi må streike for dette, sier han.

Direktøren overrasket over reaksjonen

Opera-direktør Geir Bergkastet har blitt forelagt kritikken fra de tillitsvalgte og svarer på Frifagbevegelses spørsmål på epost.

Hans kommentar til kritikken er følgende:

– Jeg er svært overrasket over reaksjonene fra de tillitsvalgte. Som øverste leder og arbeidsgiver må jeg kunne ha dialog med de ansatte. Og jeg snakker til alle ansatte, både organiserte, uorganiserte og de som er organisert i forbund som ikke har fremmet krav om endring av pensjonsordning.

– Hva var grunnen til at du sendte ut denne mailen?

– Vi sto overfor en meget alvorlig situasjon der en nedstengt opera på grunn av pandemi kunne risikere en ny nedstengning på grunn av en arbeidskonflikt. For mange ansatte er det uforståelig, og jeg ønsket å klargjøre arbeidsgivers syn på de to pensjonsordningene som er oppe til diskusjon.

– Hva er din kommentar til reaksjonen fra de tillitsvalgte?

– Jeg setter pris på direkte tilbakemelding, men er overrasket over at de tillitsvalgte mener at jeg som øverste lede,r og dermed ansvarlig ved Operaen ikke skal fortelle de ansatte om hvilken løsning jeg mener er best for våre ansatte, frilansere og for den fremtidige driften av Operaen.

– Vet du bedre hvilken pensjonsordning som er best for de ansatte enn de tillitsvalgte?

– Som arbeidsgiver er vi ved Operaen opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en god pensjonsordning. Det inkluderer også de mange frilanserne som vi er arbeidsgiver for, som vil få en udiskutabel dårligere ordning med hybrid. Jeg synes at LOs argumentasjon er skjev og at kvalitetene ved en innskuddspensjonsordning ikke har kommet fram. Det ønsker jeg å balansere, og jeg mener oppriktig at innskuddsordningen vi har i dag er bedre for dagens og fremtidens medarbeidere ved Operaen.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett

«Negativ sosial omfordeling»

– Hvor mye dyrere vil en hybridordning være for en Norske Opera & Ballet enn en innskuddsordning?

– For meg er det viktig at de pengene som brukes på pensjon, faktisk går til pensjon for de ansatte og frilanserne. Vi vet at en hybridordning er dyrere fordi den har flere kostnadselementer enn en innskuddspensjonsordning, og den fremtidige kostnadsutviklingen fremstår som uforutsigbar. Dessuten vet vi at konkurransen på leverandørsiden er kritisk liten, ved at det bare er to tilbydere av denne ordningen, mens det finnes hele sju tilbydere av en innskuddsordning.

Innskuddspensjonsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Ordningen er kjønnsnøytral. I tillegg vil den gjenstående pensjonsbeholdningen tilfalle de etterlatte ved dødsfall i en innskuddsordning, i motsetning til en hybridordning. Dette er et gode for de ansatte og deres familier som jeg synes er underkommunisert fra LO.

– I mailen argumenterer du med sosioøkonomisk status, utdanningsnivå og bosted i Oslo som viktigere faktorer for forventa levealder enn kjønn. Hvorfor er dette relevant i forbindelse med valg av pensjonsordning?

– Dette mener jeg at er et svært viktig poeng. Dersom LO mener det er et viktig argument å ta hensyn til forskjeller i forventet levealder, er det mitt poeng at det er mange andre faktorer enn kjønn som har større betydning for forventet levealder, som for eksempel bosted, utdanning og lønn. Jeg er bekymret for at en hybridordning vil medføre en negativ sosial omfordeling, hvor de med lav lønn finansierer pensjonen til de med høy lønn. I en sparebasert hybridordning vil det skje en omfordeling fra de som lever kortest til de som lever lengst. De som lever lengst er de med høy utdanning og høy lønn. Sånn sett gir en hybridordning en omfordeling av pensjon fra de svakere stilte til de som er potensielt sterkest stilt. Det er videre vanskelig å forstå at en pensjonsordning som er vedtatt av Stortinget og som 1,5 millioner arbeidstakere er omfattet av, skulle være urettferdig eller kjønnsdiskriminerende. Det mener jeg har formodningen mot seg.

Her er det streik nå:

220 medlemmer i Fagforbundet NTL og Creo streiker no.

• Bergen Filharmoniske Orkester (92)

• Den Nationale Scene (28)

• Den Norske Opera Ballett (54)

• Det Norske Teatret (25)

• Nationaltheatret (2)

• Rogaland Teater (19)

Her trappes streiken opp:

8. september tas 215 flere medlemmer ut i streik.

• Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11)

• Kilden Teater og Konserthus (32)

• Nationaltheatret (32)

• Trøndelag Teater (15)

• Bergen Filharmoniske Orkester (22)

• Den Nationale Scene (18)

• Den Norske Opera & Ballett (46)

• Det Norske Teatret (27)

• Rogaland Teater (12)

MEST LEST:
Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enighet: Nå øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Nå er fasiten her

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Her er Skitbyen-Berits ti råd til Nav: – Det er ingenting som forbauser meg!

HTV: Erik Borgersrud er hovudtillitsvald for Fagforbundet på Nav Gamle Oslo. – Dyrtid i samfunnet fører til auka utgifter til sosialhjelp. Samtidig kjem det mange flyktninger som treng vår assistanse, dette utfordrar oss. Vi må jobbe effektivt og godt innan dei økonomiske rammene vi har.

HTV: Erik Borgersrud er hovudtillitsvald for Fagforbundet på Nav Gamle Oslo. – Dyrtid i samfunnet fører til auka utgifter til sosialhjelp. Samtidig kjem det mange flyktninger som treng vår assistanse, dette utfordrar oss. Vi må jobbe effektivt og godt innan dei økonomiske rammene vi har.

Anita Arntzen

Sosialhjelp aukar: No må folk med «vanlege jobbar» gå på Nav

RETTFERDIG FORDELING: – Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

RETTFERDIG FORDELING: – Det er veldig store kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, og veldig mange i de lavere lønnsjiktene. Et ekstra fokus på lavlønn vil derfor også gi gunstig effekt på likelønn, sier Mette Nord.

Werner Juvik

Lavlønte står i matkø: Dette krever Fagforbundet i lønnsoppgjøret til våren

KUNNSKAP: Som pårørende visste Henriksen at morens atferd var svært avvikende.

KUNNSKAP: Som pårørende visste Henriksen at morens atferd var svært avvikende.

Kathrine Geard

Helsefagarbeider Sara mistet moren til selvmord. Nå vil hun gjøre det lettere å tvangsinnlegge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy