JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Aberia Ung AS godkjent som ideell av Bufdir:

Oslo kommune satte foten ned for ideelle AS med kommersielle eiere

Oslo kommune fikk medhold i å utelukke det ideelle aksjeselskapet PRK Helse AS fra en anbudskonkurranse om å bygge og drive sykehjem i 2018.

Oslo kommune fikk medhold i å utelukke det ideelle aksjeselskapet PRK Helse AS fra en anbudskonkurranse om å bygge og drive sykehjem i 2018.

Erlend Angelo

Bufdir ser på Adolfsen-brødrenes selskap Aberia Ung AS som en ideell aktør. Oslo kommune godkjenner ikke AS med kommersielle eiere som ideelle aktører. Det har de også fått medhold i retten for.

2022121209480720221213135503

ida.wangberg@fagbladet.no

Fagbladet har tidligere skrevet om at Aberia Ung AS har endret formål og nå ses på som en ideell aktør av Bufdir, som kjøper inn barnevernstjenester for det offentlige. Aberia Ung AS er eid av det kommersielle selskapet Norlandia Health & Care Group AS, som igjen kontrolleres av brødrene Kristian og Roger Adolfsen.

Men kan man regnes som en ideell aktør når man har kommersielle eiere?

Aberia og Bufdir mener man kan det, så lenge det er lagt inn sikkerhetsmekanismer som sørger for at midlene blir i det ideelle selskapet, også etter en eventuell omgjøring av vedtektene.

Dom: – Mulig å unndra midler

I en dom fra 2018 ga Borgarting lagmannsrett Oslo kommune medhold i å utelukke det ideelle aksjeselskapet PRK Helse AS fra en anbudskonkurranse om å bygge og drive sykehjem. Konkurransen var forbeholdt ideelle aktører.

Retten anerkjente PRK Helse AS som et ideelt aksjeselskap, men mente at det likevel ikke oppfylte kravet til å regnes som en ideell aktør, fordi selskapet var 100 prosent eid av det kommersielle aksjeselskapet Incita Holding AS.

I dommen skriver lagmannsretten at det «vil være både teoretisk og praktisk mulig [ …] å unndra midler fra det ideelle formålet ved overføring av midler til morselskapet eller søsterselskapene, for eksempel ved internprising. Eierne av et aksjeselskap kan også på et senere tidspunkt endre virksomhetens formål til et kommersielt formål og tillate uttak av utbytte, noe som vil undergrave det ideelle formålet».

Fagbladet har spurt Oslo kommune om de ville godkjent Aberia Ung AS som en ideell aktør. Her er svaret fra kommunen:

«Oslo kommune kan ikke uttale seg om dette konkrete tilfellet. På generelt grunnlag er det imidlertid sentralt for kommunen å sikre at midler ikke kan unndras fra et ideelt formål gjennom overføring til for eksempel et kommersielt morselskap. I dommen fra Borgarting lagmannsrett vedrørende PRK Helse AS ble kommunens syn på dette bekreftet.»

– Ikke relevant

Trine Bakkeli, administrerende direktør i Aberia AS sier hun er kjent med dommen, men at den på nåværende tidspunkt ikke er av betydning for Aberia.

– Vi har ikke rammeavtaler med Oslo kommune om leveranser av barnevernstjenester, så det er ikke en aktuell problemstilling for oss. Jeg vet ikke hvordan vedtektene var i selskapet som ikke ble godkjent, men det er opp til oppdragsgivers skjønn å vurdere hvilke krav de stiller til en ideell leverandør.

– IKKE RELEVANT: Trine Bakkeli, administrerende direktør i Aberia, mener Oslo kommunes krav til hvem som kan anses som ideelle aktører ikke er relevant for deres kontrakter med statlige barnevernsmyndigheter.

– IKKE RELEVANT: Trine Bakkeli, administrerende direktør i Aberia, mener Oslo kommunes krav til hvem som kan anses som ideelle aktører ikke er relevant for deres kontrakter med statlige barnevernsmyndigheter.

Aberia

Bufdirs anskaffelsesdirektør Magnus Simeou Askim skriver i en epost til Fagbladet at denne dommen er en del av bakgrunnen for at Bufdir har lagt inn klausuler i kontraktene med Aberia og andre ideelle leverandører av barnevernstjenester for å forhindre muligheten til å ta ut utbytte ved endringer av organisasjonsform.

– Ideelle leverandører som vi har avtale med må benytte et eventuelt overskudd til det ideelle formålet som er fastsatt i vedtektene de har blitt vurdert som ideell etter. Dette vil gjelde selv om leverandøren endrer organisasjonsform, og også i tiden etterpå i de tilfeller der avtalen har opphørt. Leverandørene er også forpliktet til å gjøre alle sine transaksjoner på forretningsmessige vilkår, og direktoratet vil ha fokus på dette i sin oppfølging. Vi har kontraktsmessig rett til innsyn i regnskap og underliggende bilag, slik at det ligger godt til rette for kontroll, skriver anskaffelsesdirektøren.

Ikke i tråd med bransjestandard

Bransjestyret for ideell og frivillighet i arbeidsorganisasjonen Virke har nylig vedtatt en bransjestandard for ideelle aktører i utdanning og velferdstjenester, som ideelle medlemmer kan slutte seg til.

I selve definisjonen av en ideell aktør lener bransjestandarden seg, i likhet med Bufdir, på anskaffelsesforskriften.

Men i bransjestandarden står det også følgende: «Ideelle organisasjoner som slutter seg til bransjestandarden kan ikke være døtre i konsern, underordnes en styringsstruktur med, eller gi en utenforstående aktør bestemmende innflytelse over sin virksomhet, dersom denne ikke selv oppfyller bransjestandarden».

Ifølge Erik Eide, bransjedirektør for ideell og frivillighet i Virke, kan et ideelt aksjeselskap regnes som en ideell aktør etter bransjestandarden. Men Aberia Ung AS kan likevel ikke slutte seg til bransjestandarden, ettersom selskapet er et datterselskap i et konsern som ikke kan regnes som ideelt. Selskapet er heller ikke medlem i Virke.

– Virke tror på en tresporsmodell med en solid offentlig sektor, kommersielle aktører og ideelle aktører. De ideelle aktørene har noen spesielle trekk som gjør at de fortjener en egen avgrensning fra kommersielle aktører. Dessverre mangler vi i dag en tydelig definisjon av det å være ideell, noe vi trenger for å realisere det tverrpolitiske målet om ideell vekst. Vi håper at vår bransjestandard kan være et viktig innspill inn i det regjeringsoppnevnte Nullprofittutvalget, som blant annet skal se på denne definisjonen, sier Eide til Fagbladet.

Administrerende direktør i Aberia AS Trine Bakkeli sier hun ikke har noen mening om kravene i bransjestandarden.

– Våre eiere har mange bein å stå på. Noe av det vi driver med har et ideelt formål, mens andre deler er kommersielle. Jeg synes ikke eierformen skal være av betydning for å kunne tilby tjenester gjennom offentlige anskaffelser, og vet ikke hvorfor Virke har funnet det formålstjenlig å ta det inn. 

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy