Partiene kappes om å være snille med pensjonistene før valget

INNLEDET: Pensjonistforbundets leder i Oslo, Hans O. Felix, hadde ladet sitt innlegg med krutt før valgmøtet i Oslo torsdag.

INNLEDET: Pensjonistforbundets leder i Oslo, Hans O. Felix, hadde ladet sitt innlegg med krutt før valgmøtet i Oslo torsdag.

Knut Viggen

Pensjonistene skal få se slippen sin og kanskje også få forhandlingsrett på pensjon. Da Pensjonistforbundet mønstret Oslo-kandidatene til valgmøte, satt valgløftene løst. Alle ville være snille mot de eldre.

2017090111060020170901141246

knut.viggen@lomedia.no

Pensjonistforbundet i Oslo har 24.000 medlemmer, med tyngdepunkt blant tidligere offentlig ansatte og medlemmer av Fagforbundet.

Dette er ikke gjengen du skubber deg på hvis du skal vinne et sete på Stortinget. Pensjonistforbundets valgmøte samlet "stinn brakke".

Dette er ikke gjengen du skubber deg på hvis du skal vinne et sete på Stortinget. Pensjonistforbundets valgmøte samlet "stinn brakke".

Knut Viggen

Ikke alle av dem var på Håndverkeren torsdag, men en sprengfull møtesal minte de fremmøtte politikerne om at pensjonistene er en svært viktig velgergruppe når det drar seg til stortingsvalg.

De er mange, de er ressurssterke og viktigst av alt; de møter opp i hopetall både til debatter og i valglokalene.

Slik kan du unngå AFP-smellen

Reallønnsnedgang

"Hvorfor er staten så slemme mot pensjonistene?" var utgangspunktet for debatten. Tidligere EL og IT-leder, nå leder i Pensjonistforbundet i Oslo, Hans O. Felix, dro til fra start i åpningsinnlegget med å peke på at pensjonistene blir behandlet både "arrogant, uverdig og lite respektfullt".

– Pensjonistene har hatt reallønnsnedgang tre år på rad. Det ser vi på som helt uakseptabelt, tordnet den tidligere fagforeningstoppen.

Han registrerer krangelen i valgkampen mellom Svein Flåtten (H) og Trond Giske (Ap) om Høyre-modell kontra Ap-modell.

– Spar dere. For oss er det kun reelle forhandlinger som gjelder.

Slik lever du godt som pensjonist

Levealdersjustering

Felix og pensjonistforbundet mener levealdersjusteringen vil produsere flere minstepensjonister og ramme særlig dem som ikke kan stå så lenge i yrket som det nå legges opp til. Og den fleksible pensjonsalderen på 62 år vil bli en teorietisk øvelse for mange.

– Mange skyves ut av arbeidslivet lenge før de er 67, konstaterer Felix, som etterspør ordninger som gir økonomisk støtte til arbeidsgivere som tilbyr jobb til eldre, på samme måte som at det gis lærlingtilskudd til bedrifter som ansetter unge.

AFP-pensjonen forsvant for Lars Johnny (61). Han var arbeidsledig noen måneder for lenge

Vil se slippen!

"Jeg vil se slippen min", er en kampanje Pensjonistforbundet har satt i gang etter at Nav i desember i fjor sluttet å sende ut skriftlige utbetalingsmeldinger. Forbundets hovedkrav er at utbetalingsmeldinger fra Nav som hovedregel skal skje digitalt, men at de som ønsker meldingen på papir i posten skal kunne få det.

– I dag er det rundt 400.000 av oss som ikke behersker denne teknologien. Vi har ikke nådd gjennom til Nav, men vi gir oss ikke, sier Felix, som sendte en konkret utfordring til panelet om de ville møte forbundets krav eller ikke.

Mer om dette senere i saken...

Høyere kontingent for pensjonistene

Stjernelag i panelet

Panelet mønstret et stjernelag av stortingskandidater fra hovedstaden. Kanskje bortsett fra KrFs andrekandidat, Oddbjørg Minos (2. kandidat), og veteranen Carl I. Hagen (Frp) - som har lang erfaring med å stå på barrikadene for eldre, men som neppe blir valgt inn på direkteplass - besto panelet av i all hovedsak folk som har en reell sjanse til å bli valgt inn på Oslo-benken om en og en halv uke.

Det gjelder både Ola Elvestuen (V), Stefan Heggelund (H), Marianne Marthinsen (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Per Espen Stoknes (MdG) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Jan Davidsen krever forhandlingsrett på pensjoner

Personlig erklæring

De fikk først forelagt seg en personlig erklæring, der alle ble bedt om å underskrive at de var enige i at pensjonistene skulle "få se slippen sin", før debattleder Jarle Aabø fortsatte med å skyte fra hofta.

STJERNELAG: Panelet, med fra venstre, Oddbjørg Minos (KrF), Carl I. Hagen (Frp), Stefan Heggelund (H), Marianne Marthinsen (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt), Per Espen Stoknes (MdG).

STJERNELAG: Panelet, med fra venstre, Oddbjørg Minos (KrF), Carl I. Hagen (Frp), Stefan Heggelund (H), Marianne Marthinsen (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt), Per Espen Stoknes (MdG).

Knut Viggen

– Det er ikke uriktig å si at staten er slem mot pensjonistene. En grunnpilar er å kunne gå til sjefen sin og snakke om lønn. Det er en så grunnleggende demokratisk rettighet at arbeidstakerorganisasjonene her i landet har kjempet for dette i langt over et århundre.

– Det er de frie forhandlingene som er grunnlaget for alt du gjør. Så blir det borte og da er det diktaturets tid, åpnet Aabø, før han serverte ballen over til Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen.

Ap: Drøftingsrett

Martinsen åpnet med å si at hun syntes dagens regjering ikke har behandlet pensjonistene bra. Hun viste til vedtaket i Stortinget for to år siden, da det ble bestemt at Stortinget ikke lenger skulle ta stilling til trygdeoppgjøret.

– Nå legger vi om til en modell som skal sørge for at pensjonistene ikke får lønnsnedgang i år hvor det ikke er forhandlinger. Drøftingsretten skal være reell, men Pensjonistforbundets krav om å få være med i trepartssamarbeidet har vi sagt nei til, svarte Martinsen.

Dette må du vite om pensjon

Rødt og SV: Forhandlingsrett

Rødts Bjørnar Moxnes er for forhandlingsrett for pensjonistene.

– Nå flytter pensjonsreformen store beløp fra folk som må gå av tidlig i tunge yrker til dem som kan stå i jobben til de er både 70 år og eldre, slik som leger og advokater. Vi fikk LO-kongressen med på dette. Nå trenger vi både dere pensjonister og fagbevegelsen med på å rette opp urettferdighetene, sa Moxnes.

Også SVs Kari Elisabeth Kaski er for frie forhandlinger. – Frie forhandlinger er et viktig institutt. Å gjøre pensjon til et spørsmål om individuelt oppsarte midler strider mot den kollektive tankegangen vi har hatt. En grunnleggende gode er å ansvarliggjøre og inkludere organisasjonene.

MdG og KrF: Ikke ferdigtenkt

– Vi har ikke i vårt partiprogram programfesta forhandlingsrett for pensjonistene, men vi er svært kritisk til at dette gir pensjonistene trang økonomi. Vi ønsker å utrede borgerlønn som vil gi folk med dårlig inntekt og pensjonister bedre kår. Og vi ønsker jevnere inntekts- og formuesbeskatning, sa MdGs Per Espen Stoknes.

Oddbjørn Minos og KrF liker å være ærlig.

– Dette er vi ikke ferdigtenkt på. Vi er åpne for gode innspill og vil vurdere og evaluere modellen vi har i dag. Har lyst til å nevne at pensjonistene er en viktig prioritering for KrF. I de siste to statsbudsjettene har vi gått inn for økte pensjoner, sa hun.

Venstre: Drøftingsrett

Venstres Ola Elvestuen sier partiet går for drøftingsrett.

– Det går vi for inntil vi mener noe annet, sa han til en smule latter fra salen.

– Vi har økt minstepensjon og økt minstefradraget, men det er ikke til å legge skjul på at pensjonsreformen er innført for å spare penger over tid. Vi jobber med pensjoner som vi gjør med annen politikk. Vi hever bunnfradraget, vi hever minstepensjonen. Akkurat den samme politikken vi fører for de yrkesaktive, sa han.

Hagen: Vil jobbe internt

Carl I Hagen tapte kampen om pensjon internt i Frp, men vil jobbe internt i partiet for forhandlingsrett.

– I dag står det ingenting om det i programmet. Det er jo et resultat av pensjonsreformen. Men selv med tidligere forhandlingsrett underregulerte man grunnbeløpet. Senest i 2003 fikk vi vedtatt i Stortinget at man skulle følge lønnsutviklingen. Men vi tapte. Vi vil ha den regulert i takt med lønnsutviklingen. Det som er feil nå er at den følger lønnsutviklingen, men med et fratrekk på 0,75 prosent. Jeg vil heller gå tilbake til det gamle systemet og gjeninnføre forhandlingsretten for pensjonistorganisasjonene, sa Hagen og høstet dagens nest sterkeste applaus (etter Rødt).

H: Pensjonistene får mer

Stefan Heggelund (H) sier partiet er enige med arbeidstakerorganisasjonene om at det er de som skal forhandle lønn og pensjon.

– Men vi har gjort mye for pensjonistene. Enslige minstepensjoner øker med 4000 kroner, for gifte og samboere har vi fjernet noe av avkortingen. Vi snakker 3 milliarder kroner, 3000 kroner til hver pensjonist. Dette handler om at pensjonistene skal få beholde mer av sine penger. Det er over 7 milliarder som har gått til å bedre pensjonistenes økonomi, sa Heggelund.

Formann Moxnes - ex-formann Hagen

Bjørnar Moxnes og Carl I. Hagen havnet i en kameratslig duell om tapte pensjonistkroner.

– Det var cirka 223.000 pensjonister som fikk null effekt av skattegaven fra Siv Jensen. Kan du her og nå komme med en beklagelse til pensjonistene Carl Ivar? Spurte Moxnes.

Og fikk svar.

– Det formann Moxnes glemmer, er at du ikke tar med økningen for minstepensjonistene. Men vi vil ta det opp i regjeringsforhandlingene, sa Hagen.

PENSJONISTDEBATT: Marianne Marthinsen (Ap), forklarer, mens fra venstre Carl I. Hagen (Frop), Stefan Heggelund (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV) lytter.

PENSJONISTDEBATT: Marianne Marthinsen (Ap), forklarer, mens fra venstre Carl I. Hagen (Frop), Stefan Heggelund (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV) lytter.

Knut Viggen

Marianne Marthinsen (Ap) syntes Hagen gjorde det behagelig for seg å nekte å ta ansvar for beslutninger som tas med Frp i regjering.

– Å bruke de store milliardene på skattekutt til de aller rikeste, vil svekke vår evne til å bidra med en god eldreomsorg, sa hun.

Helhet fra borgerlige

Venstres Ola Elvestuen forstår ikke helt Ap og mener det er en helhet i dette fra borgerlig side.

– Summen av det vi har gjort bedrer økonomien. Men pensjonsforliket ligger der likevel, sa Elvestuen.

Kari Elisabeth Kaski mener man er nødt til å sørge for at avkortingsreglene gjør at du ikke får vedvarende nedgang i kjøpekraftsutviklingen.

Høyres Stefan mener vi har fått et arbeidsliv der det har blitt vanskelig å være eldre.

– Vi må endre holdningene til eldre i arbeidslivet. Derfor hevet vi aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Flere kan bidra

Panelet fikk også spørsmål om hva som skal til for å få folk til å jobbe til folk ble 72.

KrFs Oddbjørg Minos viste til at da folketrygden ble innført var snittalderen blant norske menn 70 år.

– Vi har en generasjon eldre i dag som er friskere, har bedre utdanning og bedre helse. Mange har mye å bidra med. Alder burde forbindes med kunnskap og realkompetanse, sa hun og høstet applaus.

Carl I. Hagen var veldig glad for Oddbjørgs innlegg. – De fleste går på jobben fordi det er hyggelig. Vi lever en tredel av livet på jobben. Olav Thon går på jobben halv ni. Vi må fjerne den grensen som gjør at man kan si opp folk bare de hr hatt bursdag. Vi må være mye flinkere til å lage lover og regler som skaper mer fleksibilitet. Og det er veldig synd at LO og NHO er imot, sa Hagen.

AFP er nøkkelen

Også Marianne Marthinsen syntes Oddbjørg Minos hadde et godt poeng.

– Det er kjempehyggelig å si ja til noe KrF har sagt. Pensjonsreformen ble satt i gang for at ikke pensjonsutgiftene skulle bli for store. Så må ta vare på de som trengs å gå av tidlig. Jeg tror mye av nøkkelen ligger i AFP. Nå er den for dårlig, den har for mange høl. Mange hundre tusen flere har tjenestepensjon nå, men den er for dårlig for veldig mange arbeidstakere. Vi bør heve golvet i denne ordninga. Så er jeg enig med Bjørnar. At alle skal betale for seg selv er dårlig, vi vil legge til rette for breie kollektive ordninger, sa Martinsen.

Lenger i arbeidslivet

Stefan Heggelund var enig med det som ble sagt om AFP.

– Jeg synes det er utrolig viktig at vi kan få folk til å stå lenger i arbeidslivet. Vi går til valg på at bedrifter som satser på å heve kompetansen i bedriften skal få støtte til det. Det er en rekke slike forslag.

Han ble kontret av Marthinsen.

– Aldersgrensene var både arbeidsgiver og arbeidstakersida imot. Det er en vanskelig sak, men jeg har vondt for å se at det å åpne for mer midlertidighet vil forbedre AML. Inkludering av eldre i arbeidslivet. Styrke arbeidstakerrettighetene og styrke voksenopplæringsfunksjonene. Så må jeg bare si at de eldre som forlater arbeidslivet, at de får sluttvederlag som avkortes og beskattes, det er en skam.

Prioritere sliterne

SVs Kari Elisabeth Kaski er langt på vei enig med Marianne Marthinsen.

– Jeg synes det er viktig å si og huske på at det bare er en liten andel som står i jobb. Vi kommer fortsatt til å ha mange folk som står i yrket til de er 70 år. Vi må prioritere sliterne i arbeidslivet. Jeg tilhører den generasjonen som får høre at de må stå i jobb til de er 72 og må spare til egen pensjon. Vi må ikke automatisk kjøpe fortellinga om at Norge ikke går rundt hvis vi ikke jobber mye mer.

Bjørnar Moxnes mener det går an å redusere veksten i privat forbruk i årene fremover hvis vi kan sikre at sliterne slipper å få kutt i pensjonene sine.

MdGs Per Espen Stoknes ble overrasket over at han samtidig var enig med både Carl I Hagen og Bjørnar Moxnes.

LO og Ap

Stefan Heggelund mente at problemet er at Kaski er sosialist.

– Vi synes det var viktig å heve aldersgrensen uansett. Hvis man er sosialist forstår man ikke hvordan arbeidsmarkedet fungerer, sa Heggelund.

Kari Elisabeth Kaski mener det ligger et kjempepotensial i å gjøre integreringen bedre.

– Høyresida har fått lov til å stå uimotsagt i for lang tid. Vi må ha skikkelig omfordelingspolitikk, sa Kaski.

Ex-formann Carl I. Hagen er enig med formann Moxnes i levealdersjusteringen, men spurte Marthinsen hvorfor Ap stemte imot å gjøre noe med særaldersgrensene.

– Er det slik at LO styrer Ap og ikke omvendt?

– Politisjef Abrahamsen måtte slutte da han var 57! Vi har et helt merkelig syn på dette med alder. Man må slutte i det offentlige i Norge lenge før man er 70, men man kan bli president i USA.

Nesten helt enige

Debatten ble avsluttet med at alle mente en god eldreomsorg var viktig, litt uenighet om skatt(!) og helt til slutt ble panelet spurt om de hadde undertegnet erklæringen om "slippen min". Alle hadde undertegnet, unntatt Stefan Heggelund (H). Og det var ikke fordi Heggelund var uenig, forklarte Høyre-politikeren, men fordi saken fortsatt er ute til høring.

Hans O. Felix kunne runde av med å konstatere at det hadde vært en god debatt med disiplinerte deltagere.

– Når det gjelder forhandlingsrett er noen helt klar for det. Andre er ikke helt ferdig snakka. Men det er mye, mye mer å forhandle om enn bare kroner og øre. Det vet jeg noe om, sa den tidligere forhandlingslederen og forbundslederen i EL og IT.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy