JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Privat barnehagedrift ble dyrere for kommunen: Nå vil Frp ha flere barnehager på anbud

"Vi har stor tiltro til private eiere, så ja, dette vil vi selvfølgelig prioritere", sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre om partiets programfestede politikk om å konkurranseutsette og selge flere kommunale barnehager.

"Vi har stor tiltro til private eiere, så ja, dette vil vi selvfølgelig prioritere", sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre om partiets programfestede politikk om å konkurranseutsette og selge flere kommunale barnehager.

Oslo bystyre / Sturlason

Da tre Oslo-barnehager ble satt ut til Norlandia fikk ansatte lavere lønn, mens det kostet kommunen mer. Likevel vil Frp konkurranseutsette flere barnehager.

2020110211394220201102135737

ida.wangberg@fagbladet.no

I 2014 satte Høyres utdanningsbyråd i Oslo driften av tre kommunale barnehager ut på anbud. Norlandia vant anbudskonkurransen, og drev barnehagene i seks år, til kontrakten gikk ut i august. Da tok kommunen over driften igjen.

Fagbladet har tidligere skrevet om barne- og ungdomsarbeider Karin Bojer-Letrud, som jobber i en av disse barnehagene. Hun gikk opp 40.000 kroner i lønn da kommunen overtok arbeidsgiveransvaret fra Norlandia.

Samtidig som de ansatte tjente mindre i Norlandia enn de hadde gjort som kommunalt ansatte, viser beregninger gjort av Oslo kommune at det antakeligvis ble dyrere å sette ut barnehagedriften til Norlandia enn det hadde vært å drive barnehagene selv.

Vil konkurranseutsette mer

Det var Oslo Frp som fikk gjennomslag for å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager i budsjettforhandlinger med Høyre-byrådet. Partiet har programfestet at de vil konkurranseutsette og selge flere kommunale barnehager, og gruppeleder Camilla Wilhelmsen er tydelig på at dette er noe de vil prioritere dersom de skulle komme i maktposisjon igjen.

– Vi har stor tiltro til private eiere, så ja, dette vil vi selvfølgelig prioritere, skriver hun i en e-post til Fagbladet.

– Vi ønsker et mangfoldig barnehagetilbud med private, offentlige og ideelle barnehager. Det viktigste for oss er at barnehagene gir et godt tilbud, ikke hvem som drifter barnehagen. Og så vil jeg understreke at alle barnehager er underlagt det samme lovverket og tilsynet, skriver hun.

Etterlyser bedre tall

Konkurranseutsettingen av de tre barnehagene var en del av et forsøksprosjekt, som også innebar at byrådet solgte ti kommunale barnehager til private aktører. I Høyre-byrådets foreløpige evaluering av prosjektet i 2015 så "byrådet det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager".

I den foreløpige evalueringen kommer det fram at 55 av de omtrent 170 ansatte i de konkurranseutsatte og solgte barnehagene sluttet. I flere av barnehagene førte det til at stabile arbeidsmiljø ble brutt opp. Evalueringsrapporten fra 2015 viser også at innsparingen for kommunen var minimal sammenliknet med det som var forventet.

– Sett i ettertid, når vi vet at mange ansatte sluttet og at kommunen heller ikke sparte penger, var det riktig å konkurranseutsette barnehagene?

Det ble gjennomført undersøkelser, og her vises det til at en stor andel av de ansatte og et flertall av de foresatte ga uttrykk for at de hadde positive forventninger og et godt inntrykk av barnehagens nye eier/driver. Konkurranseutsetting er ikke uvanlig i Oslo kommune. De senere årene har derimot det rødgrønne byrådet rekommunalisert oppgaver på en rekke felt, og dermed gjort tjenestene dyrere. Nå ligger det dessverre ikke noe skikkelig tallmateriale i bunn for konkurranseutsettingen av barnehagene, så det må vi i så fall få først, svarer Wilhelmsen, og etterlyser en bred sluttevaluering, som skulle kommet i 2016.

– Burde tatt kortere tid

Selv om det ser ut til at konkurranseutsettingen av barnehagene kostet mer enn dersom kommunen hadde drevet dem selv, viser hun til at salget av de ti barnehagene fikk inn 115 millioner kroner i bykassen, samtidig som kommunen slapp ansvaret for vedlikeholdsetterslepet på barnehagene.

– Hva vil du si til de ansatte, barn og foreldre som ble berørt av dette?

– Jeg vil si at prosessen burde ha tatt kortere tid. To år er altfor lang tid, og det er ikke rart at brukertilfredsheten da gikk noe ned. Når det er sagt, så var de tre konkurranseutsatte barnehagene, Ospa, Bjørnåsen og Frydenlund overtatt av Norlandia i 2014, og det er hyggelig at brukertilfredsheten gikk opp i Frydenlund barnehage dette året, skriver Frp-politikeren.

– Vil dere revurdere politikken deres om å konkurranseutsette flere barnehager når dere nå ser erfaringene fra konkurranseutsettingen i 2014?

– Dette var et prøveprosjekt som skulle evalueres grundig. Denne evalueringen har vi ikke fått. Basert på det vi vet, var det større interesse for å kjøpe barnehagene, skriver Wilhelmsen, med henvisning til at flere av de private aktørene heller ville kjøpe barnehager i stedet for å delta i anbudskonkurranser om å drive dem over noen få år.

Høyre vil "slippe alle gode krefter til"

Etter den foreløpige evalueringen i 2015 var Høyres utdanningsbyråd Anniken Hauglie tydelig på at hun så det som "lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager". Oslo Høyres utdanningspolitiske talsperson Silje Lutro er ikke like tydelig på dette i dag.

Oslo Høyres Silje Lutro vil ikke avvise at det kan bli aktuelt å sette flere kommunale barnehager ut til kommersielle aktører dersom Høyre kommer til makten i Oslo igjen.

Oslo Høyres Silje Lutro vil ikke avvise at det kan bli aktuelt å sette flere kommunale barnehager ut til kommersielle aktører dersom Høyre kommer til makten i Oslo igjen.

Oslo kommune/Sturlason

Hun vil ikke svare direkte på Fagbladets spørsmål om det var riktig å konkurranseutsette barnehagene i 2014, eller om Høyre ønsker å gjøre dette igjen, men skriver følgende i en e-post:

– Høyre er for mangfold i tjenestetilbudet og valgfrihet, og mot forbud. Selv om byrådets notat viser at "det ut i fra en samlet økonomisk betrakting lønte seg å selge og konkurranseutsette de 13 barnehagene" er det altfor tidlig for meg å si noe som helst om hva Høyre kommer til å gå til valg på i 2023. Spesielt fordi vi er mest opptatt av hva som gir det beste tilbudet til barna, og derfor heller ikke ønsker å skape unødvendig uro hos barn og foreldre. Det som derimot er helt sikkert, er at vi vil oppheve forbudet mot å bygge nye private barnehager så fort vi vinner tilbake makten i Oslo. Da vil vi på nytt slippe alle gode krefter til.

– Debatt om eierskap er avsporing

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, har kalt konkurranseutsettingen av barnehagene for "et mislykket ideologisk eksperiment."

Til Fagbladet har hun fortalt at rekommunaliseringen av de tre barnehagene er en del av en bredere avkommersialisering av barnehagesektoren i Oslo, og at "et sterkt offentlig barnehagetilbud, der kvalitet og trivsel står i fokus, gir et bedre tilbud til barna og bedre vilkår for de ansatte".

SVs Inga Marte Thorkildsen kaller Høyre-byrådets konkurranseutsetting av barnehager et "mislykket ideologisk eksperiment".

SVs Inga Marte Thorkildsen kaller Høyre-byrådets konkurranseutsetting av barnehager et "mislykket ideologisk eksperiment".

Sidsel Valum

Høyres Silje Lutro mener diskusjonen om kommersielle barnehager er en avsporing.

– Jeg tror mange småbarnsforeldre i Oslo opplever den politiske debatten om barnehagetilbudet i Oslo som ganske fjern og lite relevant. Mens vi i Høyre er mest opptatt av hva som skal til for at barnehagebarna skal få det beste tilbudet, opplever vi dessverre at byrådet er mest opptatt av hvem som eier barnehagene, skriver hun.

Frps Camilla Wilhelmsen mener SVs barnehagebyråd bør holde seg for god til å kritisere de private barnehagene.

– Alle de som jobber i både kommunale og private barnehager, gjør en fantastisk viktig jobb for barna våre og det skal vi hegne om. Samtidig er det ikke alltid riktig at kommunen er den beste eier, og det hadde vært fint om Thorkildsen kunne ta av seg sine ideologiske skylapper og forstå at også private eiere vil barnas beste. Faktisk er det jo slik at de private barnehagene kommer best ut i de landsomfattende brukerundersøkelser. Det gjorde de også i Oslo da vi hadde våre egne brukerundersøkelser som ble stanset av det rødgrønne byrådet, skriver hun.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy