LO og forbundene har 10 milliarder i egenkapital

Se hvem som er rikest i LO-familien

Fagforbundet er størst, men er de også rikest?

Nestleder i SL, Terje Moen, strekker seg etter NNN-leder Jan-Egil Pedersens finansielle nivå.

Nestleder i SL, Terje Moen, strekker seg etter NNN-leder Jan-Egil Pedersens finansielle nivå.

Tri Nguyen Dinh

Mens Skolenes landsforbund halverte egenkapitalen sin i fjor, har NNN over 750 millioner kroner i egenkapital. Det er store økonomiske forskjeller mellom LO-forbundene.

2016010506150020160105105742

torgny@lomedia.no

Les også:

Historisk avtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

– Du trenger Fagforbundet, vi trenger deg

Hvis en summerer egenkapitalen i LO og forbundene, blir det nesten 10 milliarder kroner. Fire milliarder kroner disponerer LO sentralt. Men i forbundene er det store ulikheter.

LO-Aktuelt har gått gjennom 2014-regnskapene i alle LO-forbundene, og det er ingen tvil om hvem som har best råd. Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har en egenkapital på over 26 000 kroner per medlem. Nederst på lista kommer Skolenes Landsforbund med 410 kroner per medlem.

SE VIDEO: Her er de rikeste forbundenene. (Artikkelen fortsetter under)

– Det er KS som har skylda, slår forbundsleder Anne Finborud fast. Etter at lærerne fikk KS som forhandlingsmotpart i 2004 er det bare ett hovedoppgjør vi ikke har streiket, sier hun.

Og det koster å streike. I fjor streiket medlemmer i forbundet fra juni til september. I 2014 ble forbundets egenkapital nesten halvert.

I tillegg har de gjennomført en kostbar rettssak som de tapte på vegne av to medlemmer. Det kostet forbundet 1,8 millioner kroner. Et anselig beløp for et forbund med 2,5 millioner kroner i egenkapital.

• Følg Fagbladet på Facebook

Solide næringsmiddelarbeidere

NNN er LOs tiende største forbund, og har over 750 millioner kroner i egenkapital. Et forbund som har nesten like mange medlemmer som NNN, er Fellesorganisasjonen (FO). FO organiserer blant annet sosionomer og vernepleiere, for det meste i offentlig sektor. Mens NNN har en egenkapital på trekvart milliard, har FO bare 28 millioner kroner.

Fagforbundet størst

LOs største forbund er Fagforbundet. De har 350 000 medlemmer. Én av tre LO-medlemmer er medlemmer i Fagforbundet. Men i egenkapital er ikke Fagforbundet størst. De har bare litt mer kapital enn det NNN har – 760 miilioner kroner, og de er grundig slått av Fellesforbundet.

LOs største forbund i privat sektor har 1,9 milliarder kroner tilgjengelig.

– Vi kan takke våre forfedre for forbundets gode økonomi. De har bygd forbundet stein for stein, sier forbundsleder i NNN, Jan-Egil Pedersen.

Forbundet har prosenttrekk, og når lønningene har steget, har de greid å legge til side.

Få vårt nyhetsbrev

Tine-streiken

Pedersen peker også på at de har avviklet hele forbundets distriktsapparat, at det er effektivt når alt blir lagt til Oslo. Arbeidet i distriktet er overlatt til avdelingene, og forbundet sentralt subsidierer avdelingene når de ansetter folk til for eksempel vervearbeid.

– Hjelper det at dere ikke har streiket så mye?

– Vi har hatt våre streiker. I 2008 var det streik på Tine, det har vært konflikter på Vinmonopolet, i bryggeriene og i sjokoladeproduksjonen, sier Pedersen.

Han vil ikke gå med på at manglende streikevilje er årsak til den gode økonomien.

– Har dere vurdert å bidra til andre forbund med svakere økonomi?

– Nei, det blir for enkelt. Hvert forbund får sørge for seg. Får de problemer, så har vi LO-paraplyen som kan bidra.

Kommunal sektor

– Jeg opplever ikke at vi mangler økonomisk armslag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik selv om forbundet hun leder kommer langt ned på lista.

BRA STØTTE: Når FO her ved forbundsleder Mimmi Kvisvik, har hatt behov for det, har det vært uproblematisk å få lån fra LO.

BRA STØTTE: Når FO her ved forbundsleder Mimmi Kvisvik, har hatt behov for det, har det vært uproblematisk å få lån fra LO.

Ole Palmstrøm

– Jeg kommer fra kommunal sektor og sammenlignet med det jeg var vant med derfra, opplever jeg at vi har god økonomi.

Kvisvik understreker at det er nødvendig med god styring, stram og bevisst budsjettering og være nøye med budsjettoppfølgingen når en leder et slikt forbund.

– Har dere nok penger i reserve hvis dere skulle komme ut i en konflikt?

– Ja, det har vi. Vi har et streikefond som er i tråd med LOs vedtekter. Dessuten har vi LO i ryggen. Vi har tidligere fått lån fra LO sentralt når vi har vært i konflikt, og det har vært helt uproblematisk. LO er en ekstremt solid organisasjon, slår FO-lederen fast.

Dyre vedtak

Det er ikke uproblematisk å sammenligne forbundenes økonomi. Flere av forbundene opererer med to sett regnskap, forbundet som inneholder kjernevirksomheten og konsernregnskapet hvor de også tar med den delen av driften som er mer forretningspreget. LO-Aktuelt har valgt bare å se på forbundsregnskapet.

Fellesforbundet regner ikke med avdelingene i egenkapitalen, fagforeningenes regnskaper er en sak for seg.

Selv om Fellesforbundet regner med nedgang i medlemstallet, budsjetterer forbundet med de samme kontingentinntektene i 2016 som i år.

– Vi har nettopp avsluttet et landsmøte hvor det ble fattet noen vedtak som var rimelig tydelige i forhold til driften, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Han sikter til vedtaket om å ansette sju ungdomstillitsvalgte i forbundet.

KONTINGENT: Fellesforbundet, her ved forbundsleder Jørn Eggum, budsjetterer med like stor kontingentinngang tross fallende medlemstall.

KONTINGENT: Fellesforbundet, her ved forbundsleder Jørn Eggum, budsjetterer med like stor kontingentinngang tross fallende medlemstall.

Erlend Angelo

De gamle er rikest

– For meg ser det ut til at det er de gamle forbundene som er rikest, at rikdommen følger forbundets alder, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard når LO-Aktuelt viser henne regnskapsoversikten.

– Forbundenes egenkapital består i stor grad av to ting, kampfondet og eiendommer. De som har kjøpt seg hus i gode tider, sitter nå på en betydelig egenkapital.

Hun peker på at det som gir hovedkassererne eller økonomiansvarlig i forbundet mageknip er driftsresultatet før finansinntektene.

– Hvis driftsresultatet er negativt flere år på rad, betyr det at en lever over evne. Derfor gir det ikke et helt riktig bilde bare å se på resultatet for ett år, sier hun.

I 2014 er det to eksempler på spesielle utslag. Det ene er LOs underskudd i 2014 på 35 millioner kroner. Det kommer av at LO skrev ned verdien av aksjene i Amedia. Det andre er at Fellesforbundets salg av eiendommen på Lilletorget i Oslo fikk positiv effekt på egenkapitalen. Eiendom er som regel lavere anslått i balanseregnskapet enn den reelle verdien når eiendommen selges.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy