JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statlige barnevernsinstitusjoner

Slår alarm: – Rammer barn og ungdom i krise

BEKYMRET: – Avdelinger har allerede blitt stengt på grunn av lite bemanning og sykemeldinger, sier virksomhetstillitsvalgt Bjørn Ingar Skogvang . På bildet er han landsmøtedelegat i 2022.

BEKYMRET: – Avdelinger har allerede blitt stengt på grunn av lite bemanning og sykemeldinger, sier virksomhetstillitsvalgt Bjørn Ingar Skogvang . På bildet er han landsmøtedelegat i 2022.

Bjørn A. Grimstad

Barn og ungdom får ikke akutthjelpen de har krav på i statlige barnevernsinstitusjoner. Ansatte slutter og sykefraværet øker.

2024040510533520240405124329

vigdis.alver@fagbladet.no

Tillitsvalgte roper varsku om en prekær situasjon i statlige barnevernsinstitusjoner.  

Nylig fikk arbeidsgiveren Bufdir en bekymringsmelding fra Fagforbundets regionstillitsvalgte i Bufetat.  

– Det er utrolig tøft der ute, vi frykter at flere barnevernsavdelinger skal bryte helt sammen. Avdelinger har allerede blitt stengt på grunn av lite bemanning og sykemeldinger, sier Bjørn Ingar Skogvang, virksomhetstillitsvalgt i Fagforbundet.

– Samtidig ser vi økende grad av vansker med psykisk helse, vold og brannpåsettelser. Det har også vært dødsfall og selvmordsforsøk i institusjonene blant barn og ungdom. 

Bekymring for rundt 100 avdelinger

Bekymringsmeldingen dreier seg om situasjonen ved cirka 100 avdelinger på statlige barnevernsinstitusjoner, som er samlet på rundt 30 forskjellige sentre. De ansatte er miljøarbeidere/fagarbeidere, miljøterapeuter og spesialutdannede miljøterapeuter. 

{f1}

Det blir pekt på flere årsaker til krisa. Skogvang trekker fram særlig flere brudd på bistandsplikten i etaten, fordi akuttplasser mangler. Bistandsplikten skal sikre barn og ungdom en plass i institusjon når de må ha det.  

– Det rammer barn og ungdom i akutt krise som ikke kan bo hjemme. Noen er i fare hjemme, andre utsetter seg selv for akutt fare gjennom vold, rus eller prostitusjon, opplyser Skogvang og beklager at kommunen må finne alternative plasseringer til dem det gjelder.

{s1}

 – For ofte blir plasseringene uheldige for dem som trenger barnevernets hjelp, sier Skogvang.

Nylig varslet også Barnevernsvakta om konsekvensene av mangelen på akuttplasser, og at dette har ført til at barn flere ganger har blitt plassert i politiarresten eller på en sofa hos Barnevernsvakten. Det kan du lese om i denne artikkelen:

Barnevernet mangler akuttplasser – mindreårige plassert på glattcelle

Slutter etter to-tre år

Høy turnover blant ansatte, vanskeligheter med å rekruttere nyansatte, økende sykefravær og stigende overtidsbruk er andre årsaker til krisa.

«(…)Der er enkeltinstitusjoner som snart ikke har ansatte som har vært der lengre enn 2-3 år og det har i perioder vært institusjoner som har måtte legge ned driften», står det i bekymringsmeldingen.

– Situasjonen gir utmattelse og usikkerhet blant ansatte. Mange synes de mangler erfaring og nok kapasitet rundt seg til å utføre jobben på en god måte. I sum bidrar dette til at situasjonen igjen blir verre, understreker Skogvang. 

«(..)vise til rapporter fra fengselssektoren om hvordan det å jobbe med vold og trusler påvirker den enkeltes helse. (...) særskilt PTSD som blir trukket frem som en konsekvens av dette, noe vi også opplever blir nevnt mer hyppig (..)», heter det.

– Misnøye

– Ustabiliteten bidrar til driftspress på ansatte som igjen bidrar til at flere slutter, understreker Skogvang.

De tillitsvalgte påpeker behovet for stabilitet i forhold til økonomiske rammer, også når det gjelder lønn til ansatte. 

Bekymringsmeldingen viser en gjennomsnittlig årslønn på 526.504 kroner, og at lønna er svært jevn de første ni åra for de med over tre års høyere utdannelse, og de første seks åra for de med treårig bachelor. 

– Det er store lønnsvariasjoner mellom enkeltansatte. Det har ført til stor misnøye der nyansatte lønnes vesentlig høyere enn allerede ansatte, opplyser Skogvang.

Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir er enig i utfordringene som beskrives i bekymringsmeldingen: 

Lover prioritet

– Vi jobber for å sikre høy kapasitetsutnyttelse og å øke antall plasser i det statlige apparatet. Men det er viktig at dette blir gode og forsvarlige tilbud for barna, og trygge rammer for ansatte. Det er kun gjennom det vi kan etablere robuste tilbud med varig effekt på vår bistandsplikt. 

LOVER:  Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir sier at reduksjon av sykefravær og ansattgjennomstrømming skal prioriteres i år.

LOVER: Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir sier at reduksjon av sykefravær og ansattgjennomstrømming skal prioriteres i år.

Bufdir/Flickr

Fremstad sier at reduksjon av sykefravær og ansattgjennomstrømming er blant de overordnede prioriteringene i 2024. En partssammensatt arbeidsgruppe skal dannes for komme med konkrete tiltak. 

– Alle regioner jobber med tiltak for å redusere turnover, noe vi har løpende dialog om. 

Fagforbundets Iren Luther, leder av yrkesseksjon for helse og sosial, mener Bufdir må ta de tillitsvalgte på alvor, og finne de beste løsningene sammen:  

– Det er i alles interesse at de har ansatte som blir i tjenesten over tid, og at alle faktisk både har kunnskap om problemstillingene de møter og at det er en god lønnspolitikk. 

– Vi har en stor utfordring om alle fagfolka i tjenesten forsvinner, understreker Luther. 

Årsaker til krisa:

Turnover: Per første desember var det 1859 ansatte i barnevernsinstitusjoner i skift/turnus. Av dem er 719 ansatt de tre siste årene. Det er bare 562 ansatte med 9 år eller mer erfaring i etaten.

• Institusjonene mister mye erfaring og stabilitet. Mange slutter fort, det er mye trykk på dem som blir igjen og på livet i institusjonene, kommenterer Skogvang.  

Sykefravær: Estimater viser at et snitt på over 12 prosent for institusjonsansatte. – På enkeltinstitusjoner er det svært høyt, og vi frykter at det flere steder er høyere enn snittet, sier den virksomhetstillitsvalgte. 

Brudd på bistandsplikten: 141 brudd i fjor. – En situasjon som vedvarer ut i dette året også, opplyser Skogvang. 

Overtid: Snitt på institusjonsansatte i skift/turnus: årlig overtid på litt over 50 timer. Rundt 300 personer (av 1860 ansatte) har jobbet mer enn 100 timer overtid, og rundt 80 personer har jobbet mer enn 200 timer overtid. 

(Kilde: Fagforbundet/Bjørn Ingar Skogvang)

Noen er i fare hjemme, andre utsetter seg selv for akutt fare.

Bjørn Ingar Skogvang

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy