Arbeiderpartiet legger fram nytt partiprogram

Slik er Arbeiderpartiets nye program for arbeidslivet

Mandag legger Arbeiderpartiet fram sitt forslag til nytt partiprogram. Jonas Gahr Støre vil styrke det organiserte arbeidslivet.

Mandag legger Arbeiderpartiet fram sitt forslag til nytt partiprogram. Jonas Gahr Støre vil styrke det organiserte arbeidslivet.

Helge Rønning Birkelund

Det første Jonas Gahr Støre vil gjøre i regjering er å sette trygghet for arbeid og i arbeid som sin viktigste sak.

2017020614145020170206141446

helge@lomedia.no

Mandag legger Arbeiderpartiet fram sitt forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Der foreslår partiet fem hovedgrep for å sikre større trygghet for folk i arbeid.

Et sentralt punkt går ut på å styrke det organiserte arbeidslivet. Jonas Gahr Støre er opptatt av å sikre den norske modellens eksistens i en tid hvor økt digitalisering og nye klimakrav er en del av framtiden.

– Det organiserte arbeidslivet er viktigere enn noensinne både for lønnsdannelsen og for å få et tryggere arbeidsliv, sier Jonas Gahr Støre til LO-Aktuelt.

– Vi vil stimulere både våre bedrifter og arbeidstakere til å organisere seg. En fallende organisasjonsgrad i Norge vil få store konsekvenser både for samfunnet og lønnsdannelsen, poengterer han.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Organiserte arbeidsliv

For å styrke det organiserte arbeidslivet går Arbeiderpartiet inn for å øke fagforeningsfradraget. Det har stått stille lenge, og verdien av fradraget har dermed tapt seg betraktelig.

Partiet vil avskaffe såkalte løsarbeiderkontrakter. Det er snakk om nullkontrakter og kontrakter som gir null lønn mellom oppdrag.

Bemanningsbransjen vil bli regulert strengere hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister, og den generelle adgangen til midlertidige ansettelser blir fjernet.

– Det første vi vil gjøre i regjering er å sette trygghet for arbeid og trygghet i arbeid som vår viktigste sak. Dessverre er det blitt et aktuelt tema 40 år etter at arbeidsmiljøloven så dagens lys, sier Jonas Gahr Støre.

– Det er i ferd med å skapes et skille mellom folk som er i en trygg jobb og folk som er i en utrygg jobb. Vi opplever mer midlertidighet, mer løsarbeid, press mot fagforeninger og vi har hatt en tapt stortingsperiode i kampen mot sosial dumping. Dette er alvorlig for den enkelte som er i en utsatt stilling. Men det rokker også ved styrken i norsk økonomi. Trygge folk tør mer og bidrar mer. Et trygt arbeidsfellesskap er et mer produktivt fellesskap, mener Ap-lederen.

– Vi er ikke bare i ferd med å få et a- og b-lag, men også et c-lag, hevder han.

Ser et mønster

– Vår beste garanti mot en slik utvikling er et arbeidsliv med organiserte parter, både på arbeidstager- og arbeidsgiversiden. I de landene der forskjellene har økt mest, og tryggheten i arbeidslivet er blitt svekket, har fagbevegelsen mistet sin innflytelse over samfunnsutviklingen, sier Støre.

Mange av punktene i programutkastet er nye, rett og slett fordi mye har endret seg i arbeidslivet denne stortingsperioden.

Arbeiderpartiet vil utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Partiet vil også sikre at aktivitet utført fra fartøy i tilknytning til petroleumsvirksomhet omfattes og reguleres av norsk lov.

Partiet vil også etablere tverrfaglige sentre mot arbeidslivskriminalitet med mål om senter i hvert politidistrikt.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få mer ressurser og bedre virkemidler, og Ap vil sørge for at tilsynene kan håndheve regelverket for innleie og følge opp brudd på en effektiv måte.

Følg oss på Facebook

Vil løfte unge

Et viktig punkt for Jonas Gahr Støre er at det skal stilles krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud, og sørge for at slike krav blir etterlevd. Partiet vil også styrke allmengjøringsordningen og gjøre det enklere å ta den i bruk.

Et viktig punkt i forslaget til partiprogram er en reform for å få flere unge, som står i fare for å falle utenfor, inn i arbeidsmarkedet.

Arbeiderpartiet vil også sørge for at særlige sårbare grupper som unge, midlertidig ansatte og utenlandske arbeidere får tilstrekkelig opplæring i språk, den norske arbeidslivsmodellen og om norsk fagbevegelse.

Nå øker skatten på kjøring med egen bil i jobben

Kronikere får skatteøkning fra 1. januar

Frp og Høyre rekker ikke å privatisere togene før valget

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy