Sykefravær:

Slik kuttet barnehagen to tredeler av sykefraværet. Nå deler de suksesshistorien

– Suksessfaktoren er tillit, sier leder

Katrine Lervik (t.v.) og Audun Forr fortalte om sitt prosjekt på et felles faglig seminar som LO og Arbeiderpartiet arrangerte i Trondheim.

Katrine Lervik (t.v.) og Audun Forr fortalte om sitt prosjekt på et felles faglig seminar som LO og Arbeiderpartiet arrangerte i Trondheim.

Helge Rønning Birkelund

Ledelsen og de tillitsvalgte i barnehagen tok tak sammen. På to år fikk de redusert sykefraværet fra 20 til 7 prosent.

2020012212491820200122124945

helge@lomedia.no

Eid barnehage og skole ligger i Hølonda i Melhus kommune, sør for Trondheim. Det er en kombinert barnehage, barneskole og ungdomsskole.

Da Katrine Lervik ble spurt om å bli tillitsvalgt for Fagforbundet i barnehagen, var det ingen andre som ville ta jobben.

– Skitt au, tenkte jeg. Vi måtte jo ha en tillitsvalgt hvis vi skulle komme i en konflikt med ledelsen. Det var egentlig ikke et valg. Det var snakk om noen kunne ta det eller ikke, sier hun.

Norge bør kutte i offentlig sektor og trygdeytelser, mener internasjonale økonomer

Som tillitsvalgt har hun vært en viktig del av suksessoppskriften for å få ned sykefraværet på arbeidsplassen, sammen med styreren, verneombudet og andre tillitsvalgte.

p

Utgangspunktet var et sykefravær på 20 prosent, og en situasjon hvor en privat barnehage var slått sammen med en kommunal barnehage. Det skapte en del uro. Omstillinger kan være vanskelige.

Styrer Audun Forr måtte sikre et godt arbeidsmiljø og fikk hjelp av et prosjekt i regi av Fagforbundet og forskningsinstituttet Sintef i Trondheim.

Her halverte de sykefraværet i hjemmetjenesten

Fleksibel turnus hjalp

Målet var at samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte skulle bli tettere, og de tillitsvalgte skulle få mer innflytelse på utviklingen av barnehagen. Det ga altså resultater. I løpet av to år er sykefraværet redusert med to tredjedeler – til sju prosent.

Det har ikke skjedd med noen quick fix, ifølge daværende barnehagestyrer Audun Forr. Nå har han rykket opp som enhetsleder for fem barnehager i kommunen.

– Suksessfaktoren er tillit. At jeg som leder stoler på at de ansatte gjør jobben sin og at det er de som best mulig vet hvordan oppgavene skal løses. På bakgrunn av rammene som er lagt, selvsagt, sier Audun Forr til FriFagbevegelse.

– Man skal ha reell innflytelse. Det blir vanskelig hvis jeg kommer med en ferdig skisse og sier at vi skal gjøre det slik, og så skal de tillitsvalgte bare si ja eller nei, sier han.

Blant annet delegerte lederen ut turnus-skrivingen til de pedagogiske lederne. Det gjorde det mer fleksibelt.

– Hvis noen skulle på hytta en helg, kunne de begynne senere på mandagen og så videre. Det var noe ledelsen slapp å tenke på, sier Katrine.

Her er tallene som viser hvem som rammes hardest av regjeringens pensjonskutt

Ser sin egen verdi tydeligere

Det viktigste prosjektet barnehagen har lykkes med, er fire timers felles planleggingstid for alle pedagoger på fredager. Også ledermøtene er på fredager.

– Når det er planlagt på forhånd, er det enklere å gjennomføre. Det har vært vanskelig for oss å få dagen til å flyte når pedagogene var borte én time her og én time der, sier Lervik.

Etter at fagarbeiderne fikk ansvaret for driften på fredager, tror Forr det også har blitt tydeligere for dem hvor viktige de er for barnehagen.

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

Færre dokumenter å fylle ut

Prosjektet varte i to år, og det var allerede i løpet av denne perioden at sykefraværet gikk ned fra 20 til sju prosent.

Prosessen ble kjørt av Sintef. Det gjorde ledelsen trygg på at det ble gjort på en riktig måte spesielt hvis det var noe som føltes vanskelig.

– Jeg har tillit til at ting blir gjort uten at det må fylles ut masse skjemaer og ting må dokumenteres. En tillit og interesse for hva som blir gjort, men ingen kontroll er veldig viktig, mener Forr.

– Jeg tror de ansatte opplever å bli lyttet til. De får ikke nødvendigvis viljen sin, men de opplever at det er et system for hvordan de skal gi tilbakemeldinger, og hvor veien går.

– Når fokuset blir på arbeidet og det å utvikle organisasjonen, synes folk det er artigere å komme på jobb, mener Katrine Lervik.

Suksesshistorien ble blant annet fortalt på et faglig seminar som Arbeiderpartiet og LO arrangerte i fellesskap i Trondheim denne uka.

Se også: Hele prosjektet er dokumentert på en video i Idébanken (ekstern lenke)

Ingen konflikter

Konflikter har det ikke vært. I stedet har det vært en kjempespennende prosess, innrømmer Katrine.

– Her føler du at du som tillitsvalgt er i en ledergruppe i stedet for å være i opposisjon til ledelsen. Det ble et helt annet verv enn jeg tok på meg. Et bedre verv. Samtidig skjønte medlemmene våre at jeg jobbet for dem. Jeg jobbet på deres vegne, sier Katrine Lervik til FriFagbevegelse.

Utvidet ledergruppe

Forr ser på de tillitsvalgte som en lederstøtte eller en utvidet ledergruppe.

– Det gjør det lettere for oss også, både tillitsvalgte og verneombud, å komme med små ting. At vi tar ting tidlig i prosessen, på et lavt nivå. Audun har alltid åpen dør. Det er såpass tillit oss imellom at jeg ikke trenger vente til det blir en sak før jeg kommer til ham. Jeg kan ta det litt i forkant, og si at nå er det litt murring, kan vi snakke litt om det. Og så har vi jevnlige klubbmøter, sier Katrine.

p

– Så jeg bestemmer egentlig litt over hva han skal ta tak i, legger hun til.

– Vi har rett og slett styrket tillitsvalgtrollen. Jeg som leder har vært bevisst på at ting går gjennom tillitsvalgte. Det handler om et samarbeid og at man forsøker å gjøre jobben på best mulig måte, forklarer Audun.

Fagforbundet-leder: – De er gode ambassadører for oss

Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord, synes det er gøy å se entusiasmen som denne arbeidsmetoden har skapt blant dem som har deltatt i prosjektet.

– De er viktige ambassadører for oss i Fagforbundet, fordi de kan fortelle hva man kan få til ved å ha et godt trepartssamarbeidet ute i kommunene, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

– I dette prosjektet har vi sett at utfordringene til offentlig sektor er å finne en balanse mellom kontroll og tillit. Flere år med New Public management, detaljstyring og et økende rapporteringsvelde har utfordret tilliten mellom de ansatte og lederne. Ansatte i velferdsstatens tjenester hindres i å gjøre jobben sin på en faglig og god måte, mener Nord.

– Potensialet for innovasjon og utvikling av velferdstjenestene ligger i de ansatte og tillitsvalgte. Det er de som møter brukerne av tjenestene i hverdagen, og det er de som kjenner virkeligheten. Ledere og politikere må våge å inkludere de og gi de tillit, sier hun.

– Skal man lykkes med en etterlengtet tillitsreform i offentlig sektor må kommunene bruke mer tid på trepartssamarbeid, helt ned på den enkelte arbeidsplassen, er hennes råd.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Fredrik Sandvik stilte på intervju i treningstøy og hadde med badebukse.

Fredrik Sandvik stilte på intervju i treningstøy og hadde med badebukse.

Helge Skodvin

Vernepleier Fredrik måtte ta baklengs salto på jobbintervju

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy