Slik ser klagetatistikken ut etter at kommunen overtok søppelkjøringen igjen

Før jul var staben utslitt

DRØMMEN: Før jul drømte mang en kundebehandler om en slik graf over klager fra innbyggerne. Av 122.000 tømminger blir færre enn 200 nå påklaget.

DRØMMEN: Før jul drømte mang en kundebehandler om en slik graf over klager fra innbyggerne. Av 122.000 tømminger blir færre enn 200 nå påklaget.

Renovasjonsetaten

Denne grafen viser utviklingen i antall klager på manglende søppelhenting i Oslo. For første gang siden oktober i fjor, er det nå færre enn 200 klager i uka.

2017081612175320170816140804

ola.tommeras@fagbladet.no

Antall klager droppet helt ned til 116 på slutten av juli måned. Kun 116 av 112.000 tømminger ble påklaget av abonnentene. Da var det fortsatt ferietid, men etter tre uker med færre enn 200 klager, tok etaten sjansen på å feire i forrige uke.

– Det ble feiring med suppe i lunsjen. Vi tar oss ikke tid og råd til kake, ler hovedtillitsvalgt i Oslo REN, Anne Sandborg, da Fagbladet ber henne kommentere utviklingen.

November: • Kundebehandlerne er utslitte etter klagestorm

Et mareritt å få alt på plass

Det har gått nesten seks måneder siden Oslo kommune 20. februar overtok 170 renovatører etter Veireno-konkursen, og begynte å kjøre søppel for byens 650.000 innbyggere på egenhånd. Det var første gang at avfallsinnsamling ble gjort i kommunal regi i Oslo siden 2003, da kommunen la ned siste rest av det kommunale Renholdsverket og satt all renovasjon på anbud til private tilbydere.

3. oktober i fjor startet femte generasjon anbud på Oslo-renovasjonen. Kaoset som fulgte var tøft for etatens kundebehandlere. De ekspederte 13.900 klager de første fem ukene, 30.000 manglende tømminger før jul. 30 til 40 ansatte var i sving for å gjøre jobben som normalt fire personer gjør.

– Ansatte er utslitt! varslet leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Terje Strømsnes, i november.

Nå ser det annerledes ut.

– Vi så an da klagetallene droppet under 200, men etter tre uker sammenhengende på et så lavt nivå, så ble det feiring, sier Sandborg.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Anne Sandborg og Terje Strømsnes i Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo, er bekymret for helsa til de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Anne Sandborg og Terje Strømsnes i Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo, er bekymret for helsa til de ansatte.

Werner Juvik

Februar: Oslo kommune overtar renovasjonen

Hadde ingen planer for helligdagene

Sandborg har fulgt renovatørene nesten daglig siden overtakelsen.

– Det har vært et mareritt å få alt på plass, foreller hun.

En av de første utfordringene som havnet på kommunens bord, var innkjøring av helligdager.

I vinter spurte Fagbladet gjentatte ganger den forrige ledelsen av Renovasjonsetaten hvilke planer etat og operatør hadde for innkjøring av helligdager når bilene er bundet opp i to skift. Svaret den gangen var: Renovasjonsetaten er ikke ukjent med innkjøringer i forbindelse med helligdager, og viste til reduserte ruter og utvidet åpningstid.

Klagestorm

I mai måned smalt antall klager i taket igjen (se graf uke 19 og 22). Slik forklarer dagens presseansvarlig, Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten, klagetoppene:

– Vi overtok en virksomhet der det ikke var utarbeidet planer for å håndtere påske og bevegelige helligdager i mai og juni. Etaten håndterte påskeuka på en god måte, men vi dro med oss noe etterslep inn i mai måned, forklarer han.

Tidligere Veireno-eier og direktør, Jonny Enger, mener det er noe enkelt å fraskrive seg ansvaret for innkjøring av helligdager. Se hele hans svar lenger ned.

April: – Avtalen med Veireno burde aldri vært inngått

Ser på turnus på nytt

– Det var et mareritt å få til driften uten å bryte loven på uker med helligdager. En del var lovet fri uten at det var lagt noe systemer for hvordan å få det til. Veldig mange kunne ikke jobbe mer overtid innenfor loven, forteller Sandberg, som er imponert over hvordan staben med renovatører stilte opp og løste oppgavene.

– Helt utrolig samarbeidsvilje, sier hun.

Nå har fagforening og ledelse begynt å se på renovatørenes turnus på nytt. Ifølge Sandberg er det lite å vinne og mange problemer med å kjøre i to skift.

– Det er få tømminger på kvelden. Jeg tror ikke et slikt system kan forsvares økonomisk i lengden. En annen side med to skift og utnyttelse av bilene dag og kveld, er at bilene aldri får service, påpeker hun. Bilene var knappe seks måneder da kommunen overtok. Ifølge Sandborg var de likevel nedslitt.

– Vi har nå fått på plass systemer for å få bilparken inn i serviceplanen, forteller hun.

• Renovatørene ble satt til umulige ruter

Nå skal de lære norsk

Kommunen krevde at alle renovatører skulle opp på norsk nivå B1 etter ni måneder, mens Veireno la inn et krav i arbeidskontraktene om at de skulle ha lært seg norsk etter seks måneder. Utover å kreve norsk på et høyt nivå i løpet av kort tid, ble det ikke gjort noe for at de utenlandske renovatørene faktisk skulle lære seg norsk.

Dette endrer seg i neste måned. 11 måneder etter oppstart for det berømte renovasjonsanbudet, skal de som trenger norskundervisning på skolebenken.

– Nå har vi på plass et firma som skal gjennomføre norskundervisning. 4. september setter første pulje med 30 renovatører seg på skolebenken. Deretter følger hms-opplæring, forteller Sandborg.

• Plasstillitsvalgt Anna byttet ut universitetet med søppelkjøring

Alle fikk verneutstyr

Veireno startet med 145 renovatører i oktober. Dette var femti flere enn planen. Etter innkjøringsperioden skulle jobben gjøres med rundt 90 renovatører. På grunn av klagestrøm, kaos og krav fra kommunen, var 170 renovatører i gang med søppelkjøring i Oslo da selskapet gikk konkurs.

– Per 1. august var 155 renovatører ansatt i Oslo, opplyser Jørgen Bakke Fredriksen. Han opplyser også at alle renovatører nå har fått utdelt personlig verneutstyr og synlighetstøy. Mangel på dette ble kritisert flere ganger, og Energigjenvinningsetaten nektet til slutt renovatører å tømme bilen i mottaksanlegget dersom verneutstyret ikke var i orden.

• Første regning for renovasjonsanbudet

Alle ruter gjennomgått

Renovatørene selv har gjentatte ganger klaget over dårlig fungerende ruter. De så ikke logikken i å tømme den ene siden av veien den ene dagen og den andre siden neste dag. Noen ruter var for store og på andre var det ledig kapasitet. Noen ruter lot seg ikke gjennomføre uten å overlaste bilen, ifølge renovatørene.

– Etaten har nå gjennomgått alle ruter med sikte på effektivisering og jevnere arbeidsfordeling. Noen ruter har blitt endret, og dette arbeidet fortsetter i tiden framover på bakgrunn av blant annet tilbakemeldinger fra renovatørene selv, opplyser Bakke Fredriksen.

Ny brakker kommer

Dette var verre enn fryktet, uttalte Anne Sandborg, da hun så størrelsen på brakkene på Alnabru. Sandborg var rasende over at 170 menn måtte dele en dusj.

– Dette har vi jobbet med helt siden virksomhetsoverdragelsen, og nå har vi endelig fått de nødvendige godkjennelsene fra Plan- og bygningsetaten og Arbeidstilsynet. Vi forventer at alt er på plass innen utgangen av september, opplyser Bakke Fredriksen.

• En gang var dette en kremjobb

Ønsker kommunen lykke til

21. februar gikk Jonny Enger til skifteretten med Veireno. Nå ønsker han kommunen lykke til som egenrenovatør. Han sier dette om manglende planer for innkjøring av helligdager:

Innkjøring av bevegelige helligdager generelt er en utfordring for alle som driver renovasjon, og bør ikke være et ukjent fenomen for Renovasjonsetaten. Selv om det har vært underleverandører som har levert innsamlingstjenestene i en årrekke, så har Renovasjonsetaten lang erfaring og rutine på området og legger også føringer for hvordan dette skal gjøres. Derfor er forsøket på å fraskrive seg helt dette ansvaret noe enkelt.

Når det er sagt, så bør man ha respekt for oppgaven det er å utføre renovasjon, og særlig i forbindelse med bevegelige helligdager. Renovasjonsetaten utfører nå i egen regi denne oppgaven, og bør få tid til å sette rutinene sine. Jeg ønsker at Renovasjonsetaten lykkes i sin nye rolle og tenker det er mer hensiktsmessig å bruke tiden på å fokusere på fremtiden enn å peke finger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy