Unngikk streik - enige om pensjon

Hybridpensjon inn i tariffavtalen

Per Flakstad

Det blir ikke streik i konkurranseutsatte bedrifter i norske kommuner og interkommunale selskaper.

2016110209033820161104101819

per flakstad@fagbladet.no

Sent torsdag 3. november kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter.

Partene tariffester en alternativ tjenestepensjonsordning der det er sterk medbestemmelse som forutsetter lokal enighet før den kan erstatte dagens offentlige tjenestepensjon.

De sentrale partene har forpliktet seg til å lage en veileder som skal sikre gode, lokale prosesser.

– En hybridløsning for tjenestpensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon og tryggere for de ansatte enn innskuddspensjon. Det er blant annet fordi hybridløsningen fortsatt er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn, sier LO Kommunes forhandlingsleder, Roger H. Heimli til Fagforbundets egen nettside.

Meklingsfristen var ved midnatt torsdag.

I første fase hadde Fagforbundet varslet at de ville ta ut 65 medlemmer i 17 bedrifter.

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale brøt sammen på kvelden 2. juni. Ingen av arbeidstakerorganisasjonene godtok tilbudet fra KS Bedrift.

Dermed gikk oppgjøret til mekling. I tillegg til LO Kommune, omfatter den også YS Kommune, Akademikerne og Unio.

Totalt ble det varslet plassfratredelse for 101 ansatte i 24 bedrifter.

Unngikk streik i de private barnehagene

Uenige om pensjon

Hovedspørsmålet som gjorde at partene ikke ble enige om en forhandlingsløsning var pensjon. LO kommunes forhandlingsleder, Roger H. Heimli, sier han er skuffet over at KS Bedrift ikke var villig til å finne løsning på pensjonsspørsmålet.

– Vi gikk inn i forhandlingene med konstruktive forslag om å løse utfordringene knyttet til pensjon i utsatte virksomheter i avtalen, sier han til Fagforbundets nettside.

LO Kommune mener at det å innføre en ny pensjonsordning i et område som i dag er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning er krevende og at partene må være enige.

Ingen streik i private sykehjem

Kjønnsnøytral og livsvarig pensjon

Fagforbundet vil at medlemmene skal ha en pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livsvarig, med kollektiv forvaltning og trygghet for pensjonskapitalen.

KS Bedrift ønsket at en alternativ pensjonsordning skal kunne gjøres gjeldende for alle virksomheter innenfor Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Arbeidstakernes organisasjoner, på sin side sa seg villig til å innføre en endret pensjonsordning for de virksomhetene som er særlig konkurranseutsatt, det vil si for rundt 30 prosent av virksomhetene i avtaleområdet.

Kommuneoppgjøret er i havn

Uenige også om andre krav

I tillegg krevde KS Bedrift at ny pensjonsordning skulle implementeres gjennom arbeidsgivers styringsrett, det vil si uten forhandlinger med de ansatte. Dermed ble det brudd.

Videre ble partene heller ikke enig i andre krav, deriblant avspaseringsfaktor ved beredskapsvakt.

Følg Fagbladet på Facebook

Her kan Fagforbundets medlemmer bli tatt ut i streik fra fredag morgen:

Agder IKT Driftssenter IKS 9

Agder Kommunerevisjon IKS 1

Digitale Gardermoen IS 2

Hedmark Revisjon IKS 5

Høyanger Bustadstifting 3

Indre Østfold

Kommunerevisjon 2

Innlandet Revisjon IKS 7

IVAR IKS 11

Kommunerev. Distrikt 3 IKS 2

Kommunerevisjonen VEST 4

KomRev Trøndelag IKS 4

Kontrollutvalgetssekretariat

Midt-Norge IKS 1

Mandal Parkering AS 5

Revisjon Fjell IKS 1

Skedsmo Parkering AS 5

Stranda Eigedomsselskap A/S 1

Ytre Helgeland Kommune 2

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy