Valget kan bety kroken på døra for kommersielle sykehjem

Attendo, som blant annet driver Rødtvedt sykehjem i Oslo, er et av selskapene som kan bli presset ut dersom valgresultatet tipper i favør av de rødgrønne partiene.

Attendo, som blant annet driver Rødtvedt sykehjem i Oslo, er et av selskapene som kan bli presset ut dersom valgresultatet tipper i favør av de rødgrønne partiene.

Yngvil Mortensen

I Oslo, Bergen, Moss og Stavanger vil en rødgrønn valgseier bety slutten for kommersielle sykehjem. De fire kommunene har 20 av landets 27 kommersielle sykehjem.

2015090914330320150915093724

Vi ønsker en slutt på kommersielle sykehjem.

Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

yngvil@lomedia.no

Velferdskonsern med omsetning helt opp i milliardklassen driver 27 sykehjem i Norge. 15 av dem ligger i Oslo, og de andre i Bergen, Stavanger, Moss, Askøy, Tønsberg, Austevoll, Asker og Bærum.

Sykehjemmene utenfor Oslo drives av Aleris, Norlandia og Attendo.

Arbeiderpartiet i alle kommunene med kommersielle sykehjem sier de vil ha enten kommunale eller ideelle driftere av sykehjem.

Felles for alle disse kommunene er at Miljøpartiet De Grønne ligger på vippen.

I Oslo har De Grønne programfestet at de vil avvikle kommersiell drift av helse- og sosialtjenester.

Også i Bergen, Moss og Stavanger sier De Grønne at de ikke vil ha kommersielle aktører inn i sykehjemsdrift.

Bergen: To kommersielle sykehjem

– Vi vil ikke forlenge når kontraktene med Aleris utløper, sier byrådslederkandidat Harald Schjelderup (Ap) i Bergen.

– Vi mener det beste er at kommunen eller ideelle organisasjoner driver sykehjem, sier han.

I Bergen er den borgerlige blokken fortsatt størst. Ifølge TV2s prognoser ligger venstresiden an til å få 29 representanter, og de borgerlige 33. Miljøpartiet De Grønne ligger på vippen med 5.

– Vi ønsker en slutt på kommersielle sykehjem, sier Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

– Aleris har kontrakter for to sykehjem som ikke bare kan brytes. Det tar tid å fase ut. Vi ønsker ideelle private aktører eller at kommunen selv driver sykehjem, sier Båtstrand.

LES OGSÅ:

Raymond sier nei til konkurranseutsetting av sykehjemmene

Miljøpartiet De Grønne vil tilbakeføre kommersielle sykehjem til Oslo kommune

Flere sykehjemsplasser drives av omsorgskonsern

Omsorgskonsern driver en tredel av Oslos sykehjem

Moss: To kommersielle sykehjem

I Moss raser debatten rundt det kommersielle velferdsselskapet Norlandia som blant annet driver Orkerød sykehjem. Det er avdekket at det der er ansatt for få sykepleiere og for få som har nødvendig kunnskap om demente pasienter i forhold til det som står i kontrakten med Norlandia.

– Vi har bedt om ekstra tilsyn hos Orkerød sykehjem, sier ordførerkandidat Hanne Kristin Tollerud (Ap) i Moss.

Det gjenstår å se om bruddene er så alvorlige at det er grunnlag for å si opp kontrakten.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat ønsker uansett ikke å forlenge kontraktene med Norlandia når perioden utløper.

Miljøpartiet De Grønne ligger på vippen mellom blokkene også i Moss, ifølge TV2s valgprognoser.

Trond Valde, leder MDG i Moss.

– Sykehjem passer dårlig for kommersialisering. De som bor på sykehjem er ofte ikke i stand til å kreve sin rett. Da kan vi ikke ha kommersielle driftere som styrer etter profitt. Vi ønsker ikke at folks pensjonspenger går til skatteparadis, sier Valde.

Stavanger: Ett kommersielt sykehjem

– Når kontrakten utløper for det ene kommersielle sykehjemmet i Stavanger, ønsker vi ikke å legge sykehjemmet ut på anbud igjen, sier ordførerkandidat Cecilie Bjelland (Ap) Stavanger.

– Vi ønsker ikke legge ut på anbud og det har vært vår politikk hele tiden, sier hun.

Bjelland legger til at Stavanger kommune har flere sykehjem som drives av ideelle private organisasjoner og at samarbeidet med dem er godt.

Ifølge TV2 ser det ut til at det fortsatt blir borgerlig flertall med 37 av 67 representanter i Stavanger. TV2 sier dagens samarbeidspartier vil trenge støtte fra enten FrP eller Miljøpartiet De Grønne for å få flertall.

De Grønne i Stavanger har programfestet at de vil «frita pleie- og omsorgstjenester for konkurranseutsettelse».

Kommunen bygger for tiden et nytt sykehjem. FrP ville sette det ut på anbud. KrF sa nei til det. Også De Grønne stemte nei.

– Litt av begrunnelsen for at vi stemte imot er at det fører til uro blant de ansatte hver gang det kommer slike forslag. De ansatte skal vite at de ikke mister jobbene sine, sier Torfinn Ingeborgrud, talsperson for De Grønne i Stavanger.

Askøy: To kommersielle sykehjem

Også i Askøy ligger Miljøpartiet De Grønne på vippen mellom den røde og den blå blokken.

– Vi ønsker å ta sykehjemmene tilbake til kommunal drift. Men vi forholder oss til kontrakten som Askøy kommune har med Attendo, sier ordførerkandidat Terje Mathiassen (Ap) i Askøy.

Tønsberg: Ett kommersielt sykehjem

Også i Tønsberg ligger Miljøpartiet De Grønne på vippen mellom den røde og den blå blokken, ifølge TV2.

– Sykehjemmet Maribu, som drives av Attendo, ligger på en eiendom eid av private eiendomsutviklere. Kommunen kjøper plasser av Attendo, forteller ordførerkandidat Per Martin Aamodt (Ap) i Tønsberg.

Han frykter at eierne vil bruke eiendommen til boligbygging.

– Det beste er at kommunene selv både eier og driver sykehjem. Man må være forsiktig med å gå i kompaniskap med kommersielle aktører. Det er andre mekanismer som styrer dem: lommeboka.

Asker kommune har to kommersielle sykehjem, og Bærum ett. I disse to kommunene er det svært usannsynlig at de rødgrønne får flertall.

Kommersielle sykehjem i Norge

Velferdskonsern med omsetning helt opp i milliardklassen driver 27 sykehjem i Norge.

15 av dem ligger i Oslo, og de andre i Bergen, Stavanger, Moss, Askøy, Tønsberg, Austevoll, Asker og Bærum.

De kommersielle sykehjemmene utenfor Oslo drives av Aleris, Norlandia og Attendo.

Arbeiderpartiet i alle kommunene med kommersielle sykehjem sier de vil ha enten kommunale eller ideelle driftere av sykehjem.

Felles for alle disse kommunene er at Miljøpartiet De Grønne ligger på vippen.

I Oslo har Miljøpartiet De Grønne programfestet at de vil avvikle kommersiell drift av helse- og sosialtjenester.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy