Slo bussjåføren flere ganger i ansiktet

Voldelig passasjer får fortsatt være med bussen

UTSATT: Bussjåføren har ingen nødutgang på sin side (illustrasjonsfoto)

UTSATT: Bussjåføren har ingen nødutgang på sin side (illustrasjonsfoto)

Nettbuss

En Nettbuss-ansatt i Halden ble slått flere ganger i ansiktet. I så alvorlige tilfeller må gjerningsmannen kunne nektes adgang til selskapets busser for en periode, mener kollegene.

2017022810305620170426164659

oystein.braathen@lomedia.no

De fikk ikke medhold.

– Slikt skal ikke gå upåaktet hen. Av hensyn til alle ansatte ønsket vi å utestenge personen i et halvt år, forteller klubbleder Bjørnar Myrvang.

NJF-klubben var enstemmig i kravet om en reaksjon. I retten fikk vedkommende samfunnsstraff og bot.

Flere opplever vold og trusler på jobben

Tok hevn

To ungdommer sitter med skitne støvler oppi setene. Sjåføren får nok og ber dem gå av, noe begge gjør uten store protester.

Litt senere på samme rute ankommer bussen et knutepunkt i byen, der det er et par minutters ventetid.

Da kommer den ene, en stor og kraftig 17-åring, seg inn på bussen igjen og angriper med knyttet neve.

Fire slag treffer i ansiktet, og fører til solide blåveiser.

Jørgen og kollegane hans blir skjelt ut nesten daglig

Ingen nødutgang for sjåføren

På tross av skadene er sjåføren tilbake hos kollegene dagen etter.

– Ikke alle her hadde håndtert dette på samme måte, mener Myrvang.

Senvirkninger av slike hendelser kan føre til problemer med å fungere i jobben.

– Vi har ingen nødutgang på vår side, skal bruke setebelte og kommer oss ikke unna, sier nestleder i klubben, Torfinn Johansen.

Planlagt

Kravet om å nekte vedkommende muligheten til å være passasjer over en periode ble ikke fulgt opp.

Oppdragsgiveren, fylkeskommunale Østfold kollektivtrafikk (ØKT), tok avgjørelsen. ØKT behandler anbudsrundene og kravene som er grunnlaget for kjøringen. Nettbuss er arbeidsgiver.

– Hvem har ansvaret her, spør Torfinn Johansen.

– Dette var en veldig voldelig situasjon. Vi skulle ønske Nettbuss hadde holdt en litt tøffere linje i saken, og stått hardere på for å kunne utestenge folk. Dette er jo som om arbeidsgiveransvaret er delt, mener han.

Etter at gjerningsmannen ble bortvist fra bussen, har han løpt i flere minutter og deretter ventet på holdeplassen.

– Angrepet skjedde ikke i affekt da de to ble bedt om å gå av. Vedkommende hadde god tid til å tenke seg om. I stedet for å roe seg ned har han løpt for å hevne seg. Slagene var planlagt, sier Johansen.

– Drapet i Ringerike fengsel er en stor belastning for de ansatte

Saken fortsetter under bildet

STRENGERE: Angrep på ansatte som gjør jobben sin er helt uakseptabelt mener nestleder Torfinn Johansen (til venstre) og leder Bjørnar Myrvang i NJF-klubben i Halden.

STRENGERE: Angrep på ansatte som gjør jobben sin er helt uakseptabelt mener nestleder Torfinn Johansen (til venstre) og leder Bjørnar Myrvang i NJF-klubben i Halden.

Øystein Bråthen

Flere tilfeller

De to i klubbledelsen legger vekt på å få en praksis for framtida, der oppdragsgiver tar mye større ansvar.

– Vi vet at noe liknende kan skje igjen, sier Myrvang.

Han har kjørt buss i 30 år og opplevd flere truende situasjoner. I en måtte politiet gripe inn.

– Det er grader av utilbørlig oppførsel, men når det passerer en grense må vi ha muligheten til å stenge folk ute. Vi er her for å gjøre en jobb. Hvis noe er uakseptabelt må det få konsekvenser.

I løpet av en måned frakter selskapet mange tusen passasjerer på byens ruter. De har lang ansiennitet, noen med 40 år bak seg i yrket.

– Vi lærer oss triksene for å håndtere folk. Vi trives ute blant publikum, sier Myrvang.

I Halden er det rundt 40 fast ansatte, samt fem tilkallingsvikarer.

– Vi må ha trygghet i arbeidet. Nå sliter vi litt med å få aksept for at dette er et problem. Daglig kan det være mye småtteri, men situasjoner som denne uroer oss. Klubben ønsker et konstruktivt samarbeid med Nettbuss og ØKT. I framtida må vi forvente bedre oppbakking, mener de to i klubbledelsen.

Hvor mange hendelser som skjer er det dårlig oversikt over.

– Vi har mulighet til å rapportere inn hendelser som avvik. Dessverre brukes systemet for lite. Det er synd, for da har vi ingen god statistikk. Jeg vil tippe at alle har opplevd noe som ikke er greit, sier Torfinn Johansen.

Fire jernbaneselskaper skilles ut i april

Kan avvise

– Vi har gjort de tiltak vi har myndighet til å gjøre, svarer HR-direktør Kristin Flagstad i Nettbuss i en e-post.

Hendelsen ble politianmeldt, og vedkommende fikk sin straff.

– Vi tok kontakt med ØKT fordi vi ønsket å utestenge vedkommende fra våre busser i seks måneder. Vi opplevde at det var en relevant reaksjon på denne type atferd, sier hun.

Med begrunnelse fra befordringsvedtektene mente ØKT det ikke var grunnlag for å nekte vedkommende adgang.

– Vi tok derfor kontakt med politiet for å undersøke om de hadde mulighet til å utestenge vedkommende fra bussene våre, men fikk til svar at de «ikke kunne idømme han forbud mot å ta bussen». Sjåføren kan selv velge å ikke ta med vedkommende. Vi kjører i dette området på kontrakt med ØKT og må forholde oss til de rammebetingelser som kontrakten legger. Andre oppdragsgivere andre steder i landet kan legge andre rammer i samme situasjon, skriver Kristin Flagstad.

– Vi har befordringsvedtekter i Østfold som også kan komme til anvendelse ved denne type hendelser, skriver markedssjef Kjetil Gaulen i ØKT i en e-post, og viser til egne regler.

– Vi har sånn sett hjemmel i dagens befordringsvedtekter til å utestenge personer fra bussene våre, og har også praktisert dette i forbindelse med en hendelse for noen år tilbake. Hendelsen i Halden er fulgt opp av politiet og det er etter vår vurdering ikke grunnlag for å nekte vedkommende adgang, skriver Gaulen.

Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør får kjeft fra både somaliere og nordmenn

Ansatte i barnevernet slites ut av kjeft og trakassering

En av fem sykepleiere har opplevd vold og trusler på jobb

– Ikke god oversikt

– Mitt klare inntrykk er at vi har underrapportering av hendelser, sier hovedverneombud Harald Sehm i Nettbuss AS.

– Alle har plikt til å melde fra. Hvis noen hører om at kolleger har vært utsatt for noe uten at dette er rapportert, må de trå støttende til og bidra til at det blir meldt, understreker han.

– Tillitsvalgte og verneombud som hører om at noen har opplevd vold eller trusler skal bidra til at dette blir rapportert slik at sjåføren følges opp og hendelsen registrert.

Harald Sehm, hovedverneombud i Nettbuss.

Harald Sehm, hovedverneombud i Nettbuss.

Marthe Løken/Nettbuss

Ulik praksis

Noen tar ubehagelige situasjoner opp med kolleger på pauserommet, mens andre kan holde slike episoder for seg selv.

– Det blir kanskje ikke oppfattet som så alvorlig der og da, men trusler og kjefting kan få ettervirkninger. En dag kan grensen være nådd. Etter hvert kan utryggheten balle på seg og føre til økt fravær. Enkelte forsvinner til og med ut av yrket, sier hovedverneombudet.

Lokale ledere skal ha god kunnskap om oppfølging av ansatte som har opplevd ubehageligheter.

– Ikke alle reagerer på samme måte, derfor skal hendelser fanges opp og håndteres.

Togtrafikken

NSB bruker systemet «Synergi» for å registrere alt som kalles avvik, også situasjoner som kan føre til ulykker langs skinnegangen.

– Spørsmålet er om sjåførene har samme kultur som jernbanefolkene, men vi skal tenke helse, miljø og sikkerhet på samme måte. Togene har sine planoverganger, i busstrafikken kan det være kryss med blindsoner eller gjentatte farlige situasjoner ved en skole der det må gjøres noe for å hindre at det blir en hendelse til slutt. Rapportering er eneste mulighet vi har til å få vite om dette, og få gjort noe, sier Sehm.

Diverse tiltak er gjennomført for å beskytte sjåførene, selv om de ikke kan lukkes inne.

– Glassveggen bak og fremover langs sjåførens skulder ved førersetet bidrar. Vi kaller det «ransvegg». Nok speil og god belysning gjør at sjåføren ser hva som foregår bakover i bussen, og videokamera er heldigvis blitt standard. Dessuten prøver vi å få vekk pengene, selv om det ikke er helt kontantfritt ennå, sier Harald Sehm.

Strengere i tog

• I 2004 vedtok Samferdselsdepartementet «Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge.»
• Paragraf 7 Forstyrrelser: (…) Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.
• Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har tilsvarende vedtekter. – Når det gjelder paragraf 7 er dette i aktiv bruk i vår hverdag, men som saken viser var det ikke mulig å utvide en slik utestengelse til å gjelde en lengre tidsperiode i ovennevnte sak, sier HR-direktør Kristin Flagstad i Nettbuss.

• NSB kan stenge passasjerer ute for en periode.
• Transportvilkårene, paragraf 2E:
- Passasjerer kan ved alvorlig brudd på transportvilkårene, etter først å ha mottatt en skriftlig advarsel om nekting av adgang ved gjentatt alvorlig brudd på transportvilkårene, nektes adgang til NSBs transportmidler.
- Nekting av adgang kan skje for en periode på inntil 4 måneder.

ØKTs vedtekter

1. (...) Enhver som befinner seg på selskapets område eller transportmiddel, må rette seg etter gjeldende vedtekter og de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet.

2.Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. (...)

3.Personer som etter personalets vurdering øyensynlig vil bli til ulempe eller ubehag for medpassasjerer, har ikke adgang og skal vises bort fra bussen eller terminalen. Reisende som sjenerer andre, eller som ikke kan vise gyldig billett, kan settes av på holdeplass underveis.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy