Kronikk

Fortsatt står mitt spørsmål ubesvart av Mette Nord: Vil Fagforbundet at sykehusene skal organiseres som helseforetak?

2019061209040020190612205345
IKKE SVAR: Oscar Aaslund Hovin har ikke fått svar av Mette Nord angående foretaksmodellen.

IKKE SVAR: Oscar Aaslund Hovin har ikke fått svar av Mette Nord angående foretaksmodellen.

Kai Hovden

Skal vi avvikle foretaksmodellen, er det en selvmotsigelse at vi beholder helseforetakene

Nattevakt i hjemmebaserte tjenester og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Melhus

3. juni skrev jeg et innlegg hvor jeg uttrykte hvor skuffet jeg er over Mette Nord. For mens det i handlingsprogrammet til Fagforbundet står at organisasjonen skal arbeide for å få vekk foretaksmodellen for sykehusene og erstatte den med en offentlig forvaltningsmodell, ønsker Mette Nord å beholde foretaksmodellen.

Jeg stilte derfor spørsmålet: «Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord?»

Nå har nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, svart på innlegget mitt, men jeg får ikke svar på det sentrale spørsmålet mitt i min første kronikk: «Ønsker Fagforbundet å avvikle foretaksmodellen og helseforetakene eller ønsker Fagforbundet å gå tilbake til gammel modell med forvaltningsvirksomhet under politisk kontroll?»

Mer demokrati

Foretaksmodellen går ut på at hvert foretak er en selvstendig juridisk enhet. Dette kompliserer hverdagen til ansatte og tar bort tid fra det viktigste vi har i spesialisthelsetjenesten, nemlig den pasientnære behandlingen. Foretaksmodellen fungerer rett og slett ikke, og jeg tror de ansatte er lei av reformer som ikke fungerer.

Vi må derfor avvikle helseforetakene og innføre mer demokrati, økt representasjon av grasrota og øke finansieringen. Først når vi har gjort dette, vil sykehusene kunne utnytte ressursene best mulig og gjennomføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Handlingsprogrammet er tydelig

I tilsvaret fra Skoghaug skrives det at Mette Nord sin uttalelse om foretaksmodellen er i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene. Det er jeg uenig i.

I handlingsprogrammet står det følgende: «Fagforbundet arbeider for en sterkere nasjonal styring med spesialisthelsetjenesten. Sykehussektoren må tilbake til folkevalgt styring og demokratisk kontroll. Styrene i helseforetakene må bestå av politisk valgte representanter med lokal forankring og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Foretaksorganiseringen må skiftes ut med forvaltningsstyring.»

Handlingsprogrammet er tydelig. Fagforbundet ønsker å avvikle foretaksmodellen og erstatte den med forvaltningsstyring.

Jeg synes det er bekymringsfullt at Nord snakker imot handlingsprogrammet. Hun bør velge hvilket handlingsprogram hun er lojal mot: Fagforbundets eller Arbeiderpartiets handlingsprogram?

Varierte reaksjoner

Jeg er glad og svært takknemlig over å tilhøre en arbeidstakerorganisasjon som Fagforbundet, hvor alle medlemmene har mulighet til å påvirke og stille spørsmål uten å bli sensurert. Men jeg har fått varierte tilbakemeldinger etter at den første kronikken min ble publisert.

Jeg ønsker derfor å understreke at jeg som skribent, representerer meg selv og mine egne standpunkt og ikke min fagforening og fagforeningens standpunkt.

Et angrep

Fagbladet skriver på Facebook at min kronikk mandag den 3. juni var et angrep mot Mette Nord. Jeg mener det er både riktig og viktig at grasrota stiller kritiske spørsmål uten at det skal bli oppfattet som angrep.

Det er viktig å skille mellom det som beskrives som et angrep på en person, og det som blir sett på som kritikk mot en persons synspunkter.

Mette Nord er tydeligvis uenig med meg og Fagforbundets handlingsprogram om hvorvidt vi skal beholde eller avvikle foretaksmodellen. Dessverre har ikke dette sentrale spørsmålet blitt besvart enda.

Som skribent representerer jeg meg selv og mine egne standpunkt og ikke min fagforening og fagforeningens standpunkt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy