Fra grasrota

Pedagognormen svikter barnehagebarna våre

2019052908442020190529084420
OVERTALLIG: Jeg har vært i kontakt med flere assistenter og fagarbeidere som opplever å bli overtallige når andelen barnehagelærere skal økes, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

OVERTALLIG: Jeg har vært i kontakt med flere assistenter og fagarbeidere som opplever å bli overtallige når andelen barnehagelærere skal økes, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

I august 2018 innførte regjeringen en pedagognorm som sier hvor mange barnehagelærere det skal være per barn. Dessverre har pedagognormen negative konsekvenser så lenge grunnbemanningen i barnehagene ikke økes.

Nattevakt i hjemmebaserte tjenester og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Melhus

Visste du at barnehagelærere skal ha minimum fire timer med planleggingstid hver uke? Denne tiden skal de bruke på å tilrettelegge for en faglig god barnehagehverdag for barna. Fagarbeidere og barnehageassistenter har generelt sett ikke et bestemt timeantall på hvor mye planleggingstid de har. På ett år med 47 arbeidsuker fører dette til at barna mister 188 timer med voksne per år hvis en fagarbeider byttes ut med en barnehagelærer.

Det at kommunene ansetter flere barnehagelærere, går på bekostning av fagarbeidere og barnehageassistenter.

Barnehagelærer Therese (34) vil nå politkerne med rap-låt om bemanningsnorm og barns rettigheter

Fagarbeidere og assistenter er overtallige

I Melhus kommune opplever de en overvekt av barnehageassistenter og fagarbeidere. I disse dager samarbeider kommunen med arbeidstakerorganisasjonene for å finne ut hvilke konsekvenser overtalligheten har. Hovedtillitsvalgte i Melhus forteller at de samarbeider godt med kommunen, som arbeider for at konsekvensene skal bli minst mulig for de ansatte.

Hele tiden holdes de ansatte oppdatert. Det de vet nå er at de som er overtallige, ikke kommer til å bli oppsagt. De kommer i stedet til å bli flyttet internt i kommunen i stedet.

I et intervju med Fagforbundet fra 2018 sier May Britt Sundal, yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, at det ikke er mulig å si opp de som er overtallige av barnehageassistenter og fagarbeidere. Videre sier hun at disse bør bli tilbudt kompetansehevende tiltak, slik at de har mulighet til å beholde jobben.

Med 103 millioner kroner vil det fortsatt være #uforsvarlige forhold i norske barnehager

Barna sviktes

Jeg har vært i kontakt med flere assistenter og fagarbeidere som opplever å bli overtallige når andelen barnehagelærere skal økes. I en barnehage hvor de må erstatte en assistent og en fagarbeider med to barnehagelærere, fører det til at barna mister 329 timer med voksne hvert eneste år. Dette tar utgangspunkt i at barnehagelærere har fire timer med planleggingstid i uka.

Å gjennomføre en pedagognorm uten vesentlige økninger i bemanningsnormen bidrar til et dårligere barnehagetilbud for barna våre.

Pedagoger trengs

Tankene bak pedagognormen er god. Dessverre fungerer den dårlig så lenge grunnbemanningen ikke økes. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at tre prosent av barna i barnehagen fikk spesialpedagogisk hjelp i 2017, mens 7,9 prosent fikk spesialpedagogisk hjelp i grunnskolen.

Vi trenger pedagoger, men de må komme på toppen av grunnbemanningen. Først da har barnehagelærerne mulighet til å prioritere tidlig innsats i den grad det trengs. Hvis ikke dette gjøres noe med, tror jeg vi vil komme til å se enda flere barn som behøver spesialpedagogisk hjelp i fremtiden.

Regjeringen svikter

I 2018 manglet det nesten 4200 årsverk for å oppfylle pedagognormen. Det betyr at det kun var 53 prosent av barnehagene som oppfylte normen, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Dette gjelder altså ikke bare for én barnehage, men for mange i flere kommuner. Kommunen som barnehageeiere bør derfor samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at de kan tilby utdanningsløp til barnehageassistenter og fagarbeidere som ønsker å øke sin kompetanse. På den måten vil barnehagene kunne oppfylle pedagognormen.

Regjeringen svikter de minste når pedagognormen ikke stemmer overens med grunnbemanningen i barnehagen.

Vi trenger pedagoger, men de må komme på toppen av grunnbemanningen

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy