Kronikk

En internasjonal boikott av Israel krever at vi jobber for å få med oss fagforeningskamerater over hele verden

2019062612271320190626122748
BOIKOTT: LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter.

BOIKOTT: LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter.

Colourbox

LO har stilt flere klare krav til Israel og norske myndigheter.

2. nestleder i LO

Lederen i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, tar i Fagbladet 25. juni opp LOs oppfølging av vedtaket om Israel-boikott fra siste LO-kongress.

Engasjementet for palestinernes sak er sterk hos LOs ledelse og LOs medlemmer, og solidaritetsarbeidet med palestinerne har lenge hatt en viktig plass i LOs internasjonale arbeid.

LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter. LO har også stilt flere andre, klare krav til Israel og norske myndigheter.

Krevde like rettigheter for alle

Vi krevde for eksempel at blokaden av Gaza må oppheves, at bosettingene stanses, at muren rives og at flyktningene må få vende hjem. Vi krevde en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Vi ba norske myndigheter anerkjenne Palestina som stat, og vi ba dem om å arbeide for fullt palestinsk medlemskap i FN. Vi krevde forbud mot import fra bosettinger og israelske industrisoner på Vestbredden. Vi krevde også at norske myndigheter trekker Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) ut av selskaper som har eller bidrar til aktivitet på okkupert land.

Også disse vedtakene og kravene arbeider vi med for å følge opp.

Et sterkt Palestina-engasjement

LO-sekretariatet behandlet i fjor en omfattende sak om hvordan LO skal følge opp alle sider av det sterke Palestina-engasjementet mange av våre medlemmer har og som kommer til uttrykk i kongressens uttalelse.

Jeg skal bare kort nevne LOs arbeid for at Norge skal innføre retningslinjer for næringsvirksomhet og for utdannings- og forskningssamarbeid. LO arbeider også for å endre investeringene til Statens pensjonsfond utland i selskaper som bidrar til aktivitet i de okkuperte områdene.

Det siste er viktig ikke bare fordi fondet gjennom investeringene bidrar til å opprettholde de ulovlige bosettingene, men også fordi fondet et en viktig internasjonal aktør som setter standarder for hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn for investeringene.

LO har også ved flere anledninger tatt opp Norges handel med Israel med norske myndigheter. Vi kommer fortsatt til å presse på for å få reguleringer som gjør at norske selskaper ikke bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger.

Må få med oss fagforeningskamerater

Ett av vedtakene i kongressens Palestina-uttalelse er vedtaket om å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Også dette vedtaket har LO lagt mye arbeid i å følge opp, noe som også reflekteres i sekretariatets vedtak fra 2018.

En internasjonal boikott av Israel krever at vi jobber for å få med oss fagforeningskamerater over hele verden. Derfor har vi siden kongressen i 2017 argumentert for LOs syn, forsvart og forklart overfor fagforeningskamerater fra andre land som ikke alltid deler vårt syn på Midtøsten-konflikten eller på boikott som virkemiddel.

Under den internasjonale ETUC-kongressen i København i desember 2018 var for eksempel boikott-spørsmålet trolig den saken LO markerte seg aller tydeligst på. Vi lykkes dessverre ikke i å overbevise flertallet på ETUC-kongressen i København. Tvert imot var det sterke krefter som jobbet for en langt mer dempet kritikk av Israel enn den som ble vedtatt, og som LO jobbet hardt for å få på plass.

Grundig oppfølging

Det er med andre ord få vedtak fra LO-kongressen i 2017 som har fått en så grundig og omfattende oppfølging som Palestina-vedtaket, herunder vedtaket om å arbeide for en internasjonal boikott av Israel.

Det engasjementet vil fortsette også resten av kongressperioden.

Vi lykkes dessverre ikke i å overbevise flertallet på ETUC-kongressen i København

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy