Hvordan få flere menn i barnehagene

FLERE MENN: Det er et politisk mål at to av ti ansatte i barnehagene er menn. Prosjektet "Lekeressurs" skal bidra til dette. (Illustrasjonsfoto).

FLERE MENN: Det er et politisk mål at to av ti ansatte i barnehagene er menn. Prosjektet "Lekeressurs" skal bidra til dette. (Illustrasjonsfoto).

Kathrine Geard

Nå har forskerne i prosjektet «Lekeressurs» laget et hefte som skal bidra til å rekruttere og beholde menn i barnehagen.

2017112014120020171120141538

tips@fagbladet.no

Det politiske målet er 20 prosent menn som jobber i barnehager, men de siste årene har andelen stagnert på ni prosent. Prosjektet «Lekeressurs», som startet på Lillehammer for åtte år siden, har spredt seg over hele Norge.

I prosjektet får ungdomsskolegutter jobbe i barnehage noen timer i uka, og da forskerne bak prosjektet intervjuet guttene, kom det fram at de så på jobbingen som en positiv erfaring. Kanskje er det nettopp en slik erfaring som gjør at de senere vil utdanne seg til barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider senere.

Inspirasjonshefte

Når forskerne nå har satt sammen et hefte som skal hjelpe med å rekruttere og beholde menn i barnehagen, håper de å inspirere barnehager til å begynne med Lekeressurs eller videreutvikle tiltaket. Det finnes ingen nasjonal standard på hvordan tiltaket bør gjennomføres, men i ressursheftet beskrives viktige forhold det bør tenkes på for å lykkes, ifølge Østlandsforskning i en artikkel på nettstedet forskning.no.

Her kan du laste ned heftet

Forskerne gjennomførte intervjuer med involverte i alle ledd: guttene som er lekeressurser, barnehagestyrere, ansatte hos Fylkesmannen, rektorene til ungdomsskolene og barnehageeierne.

– Det ble veldig tydelig at det er to mål: Bortsett fra et rekrutteringstiltak er Lekeressurs også et kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagene, forteller prosjektleder Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning.

– Det bidrar til økt refleksjon over egen praksis og gir økt kunnskap og bidrar til organisasjonsutvikling, som igjen styrker kvalitetene på tjenestene i barnehagen, sier hun.

Positivt

Fra Lillehammer-barnehagene er det kjent at noen gutter som jobbet som lekeressurs som 15-åringer, har søkt seg tilbake til barnehage som voksen arbeidskraft. Likevel kan forskere enda ikke si med sikkerhet at sektoren har fått flere menn på grunn av prosjektet.

– Vi trenger menn i barnehagen

– Da burde vi følge deltakerne lenger, med tanke på hvilke videre utdanning de søker seg til, sier Lauritzen.

– Det vi per nå kan si med sikkerhet at barnehagene og Fylkesmennene i hele Norge ser positivt på tiltaket, og gutter ser barnehage som en aktuell utdannings- og yrkesvei. Det vi ikke vet, er hvor mange som faktisk søker seg i den retningen, sier Lauritzen.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy