Sterk misnøye i Bærum kommune

Fjerner seniortiltakene for 500 ansatte

SENIORTILTAK: Bærum kommune tar bort seniorfordelene for rundt 500 ansatte.

SENIORTILTAK: Bærum kommune tar bort seniorfordelene for rundt 500 ansatte.

Wikipedia

Etter 47 år på gulvet i Bærum kommune blir hjelpepleieren og rundt 500 andre seniorer fratatt seniortilbudet.

2016071410355220160809124913

knut.nygaard@fagbladet.no

– Jeg føler meg tråkka på. Jeg tenkte kommunen ville gi meg en belønning for innsatsen min etter alle disse årene. Nå føler jeg at de ikke setter pris på innsatsen min likevel, sier hjelpepleier Hilde Alaerts Aas.

Les også: • Seniorene er de mest stabile arbeidstakerne

Nylig fikk Aas varsel om at hun fra årsskiftet vil bli fratatt seniortiltaket sitt, som gjør at hun kan jobbe fire dager i uken til full lønn. Aas er i dag 62 år gammel og har jobbet 47 år på gulvet i Bærum kommune.

– Ganske mange av oss har holdt ut så lenge fordi vi fikk høre at når vi ble 62 ville vi få en seniordag i uka. Nå er jeg skuffa, lei meg og frustrert, sier Aas til fagbladet.no. Hun ønsker ikke å la seg avbilde.

Les også: • Lagmannsretten: Kommuner kan ikke uten videre oppheve seniortiltakene

Seks måneders varsel

Siden oktober i fjor har hun hatt seniordagen. I kontrakten med Bærum kommune står det at kommunen kan oppheve seniortiltaket med seks måneders varsel. Beslutningen kom likevel overraskende på Aas. Hun antok at tilbudet om en fridag i uka ville bestå til hun var 65, tidspunktet da hun planla å pensjonere seg.

På fridagene har Aas tatt vare på seg selv. Gått turer i skog og mark og tenkt positive tanker.

– Fridagene gjorde at jeg ble lettere til sinns. De har vært viktige for meg, sier hun.

Les også: • Seniorer nektet kommunens kutt og vant

Trives på jobben

Aas trives på jobben og takler arbeidsoppgavene godt. Hun har nesten ikke noe fravær på grunn av sykdom.

– Jeg liker å holde på med mennesker, men merker at fem dager i uka og nattevakter er tungt for meg. En fridag i uka utgjorde en stor forskjell.

Av de yrkesgruppene som har mottatt seniortilbudet, er det bare barnehageassistentene og rengjøringspersonalet som får beholde ordningen.

– Jeg synes dette er en forskjellsbehandling og lite gjennomtenkt. Jobber ikke hjelpepleiere på gulvet like hardt som andre? spør hun.

Les også: • – Det er kunnskapsløst å fjerne goder for seniorer i arbeidslivet

Beholder noe

En samlet fagbevegelse i Bærum er kritisk til at ordningen skal opphøre, og har bedt om dokumentasjon på besparelsene som vil bli gjort ved at ordningen opphører.

– Det har vi foreløpig ikke fått, sier Fagforbundets leder i Bærum kommune, Bjørn M. Johnsen til fagbladet.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VIL HA MØTE: – Jeg har bedt om et drøftingsmøte med rådmannen, sier Bjørn M. Johnsen.

VIL HA MØTE: – Jeg har bedt om et drøftingsmøte med rådmannen, sier Bjørn M. Johnsen.

Per Flakstad

– Vi må regne med at antallet AFP-pensjonister vil øke dersom ordningen forsvinner, og det må kommunen bekoste, sier Johnsen.

Ønsket kompromiss

– Jeg hadde håpet på et kompromiss. At de som allerede var i ordningen kunne få lov til å fortsette. Eventuelt få fri hver fjortende dag. Ikke alle har full opptjening og kan gå av med AFP. Belastningen blir størst for de lavtlønte.

Følg Fagbladet på Facebook og få nyhetsbrevet vårt her

Ser på kontraktene

Johnsen sier at han har på eget initiativ bedt om å se på kontraktene til de enkelte som har inngått avtale.

– Jeg har bedt om et drøftingsmøte med rådmannen, fordi jeg mener at kontraktene ikke kan sies opp kollektivt. Vi må se på hver individuelle avtale for hver ansatt.

Han mener at ikke alle kontraktene kan sies opp den 1. januar.

– Det står ikke i de første kontraktene at de kan sies opp, det ble lagt inn senere, sier Johnsen.

En foregangskommune

Seniortiltak er en ordning mange kommuner bruker for å holde på viktig kompetanse og for å spare penger til AFP-utbetalinger. Bærum kommune har blitt sett på som en foregangskommune innen seniortiltak.

Rådmann i Bærum, Erik Kjeldstadli, bekrefter overfor Fagbladet at kommunen tar bort seniortiltakene med virkning fra 1. januar 2017.

– Bakgrunnen for dette er et vedtak fra kommunestyret fra mai i år, sier Kjeldstadli, som er ansvarlig for å spare inn 300 millioner kroner i kommunen de neste fire årene. Bortfallet av seniortiltakene er en del av dette arbeidet.

– Ordningen fungerer ikke lenger etter hensikten. Blant annet skulle den føre til mindre uttak av AFP, men den effekten ser vi ikke. Disse tiltakene kommer dessuten i tillegg til andre tiltak i samfunnet, og det påvirker virksomhetene lokalt – i form av lavere kapasitet og mer vikarbruk, sier rådmannen til fagbladet.no.

Kunne velge

Seniortiltakene i Bærum kommune består av tre virkemidler. Ansatte over 62 år kan enten ta ut en bonus på 20.000 kroner, ta ut ti dagers tjenestefri med lønn, eller jobbe 80 prosent stilling med full lønn. De fleste velger det siste. Rundt 500 ansatte i Bærum kommune rammes når disse tiltakene faller bort.

– De ansatte ønsker jo ikke at dette avvikles, men jeg mener vi har hatt en god prosess over tid. Det er verdt å nevne at vi i stedet innfører fem ekstra fridager for dem over 62 år, en ordning som er vanlig også andre steder i samfunnet, sier Erik Kjeldstadli.

– For dyrt, mener kommunen

Asker og Bærums Budstikke skriver at i 2011 var konklusjonen lavere sykefravær, færre på avtalefestet pensjon og færre uførepensjonister da Bærum kommune evaluerte seniortiltakene. Nå viser kommunen til en ny rapport som viser at seniortiltakene ikke bidrar til lavere sykefravær. Det skal også være usikkert om tiltakene har noe å si for bruk av AFP. Rådmannen konkluderer med at seniortiltakene er dyre og lite målrettet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy