JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Snart kan helsefagarbeider Arnelle (30) få 68.250 kroner mer i lønn

DÅRLIG HÅNDTERT: Sykefraværet bør håndteres bedre og tilpasses hver enkelt ansatt. I dag er det en forventning om at vi kommer på jobb selv om vi er syke. Det håper jeg vil endre seg når kommunen tar over, sier helsefagarbeider Arnelle Barabillo (30), som er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet.

DÅRLIG HÅNDTERT: Sykefraværet bør håndteres bedre og tilpasses hver enkelt ansatt. I dag er det en forventning om at vi kommer på jobb selv om vi er syke. Det håper jeg vil endre seg når kommunen tar over, sier helsefagarbeider Arnelle Barabillo (30), som er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet.

Skjalg Bøhmer Vold

Nå tar Oslo tilbake det første helsehuset i kommunen, og de ansatte kan få høyere lønn og bedre pensjon. Se hvor stor økningen kan bli.

2019052911103220200111122614

hanna.skotheim@fagbladet.no

– Vi ønsker at tjenestene våre skal ha god kvalitet, men det er en utfordring å oppnå når vi får så lite lønn. Når vi nå skal driftes av kommunen, blir lønn og pensjon bedre og da vil de ansatte trives bedre.

Helsefagarbeider Arnelle Barbadillo (30) er hovedtillitsvalgt i Norlandia og ansatt på Ullernhjemmet i Oslo. Han er glad Ullernhjemmet og Ullern helsehus nå skal tas tilbake av Oslo kommune etter å ha blitt driftet av det kommersielle selskapet Norlandia siden 2013.

Siden Arbeiderpartiet kom til makta i Oslo i 2015, har de lovet utfasing av de kommersielle sykehjemmene etter hvert som kontraktene går ut. Fagbladet har tidligere skrevet om Madserudhjemmet som var det første sykehjemmet i Oslo som i 2016 ble overlatt til kommunens hender etter å ha vært driftet av Norlandia. Nå er det kommunens første helsehus som står for tur sammen med Ullernhjemmet.

Lønnsforhandlingene er ikke i havn enda, men skal man tro lønnstabellen i Oslo kommune per i dag, vil lønningene til flere av de ansatte bli høyere når kontrakten med Norlandia går ut. Helsefagarebider Barbadillo kan for eksempel komme til å få nesten 70 000 kroner mer i lønn når han får ny arbeidsgiver.

– Det er kjempe bra. Økt lønn betyr mer stabilitet for meg både på jobb og i hverdagen generelt. Økt lønn vil også gjøre det mer stabilt for de som jobber deltid. Kanskje trenger de ikke lenger å ha flere jobber for å få endene til å møtes. Det vil igjen kunne føre til redusert sykefravær, sier Brabadillo.

Slik vil lønnsforskjellene kunne se ut:

Oversikt over lønnsnivået til Norlandia, Oslo kommune og Sykehjemsetaten (per april og mai 2019)
Tabellen viser en oversikt over lønnsnivået til Norlandia, Oslo kommune og Sykehjemsetaten med utgangspunkt i stilling og ansiennitet. Kort fortalt ligger minstelønnsatsene i Oslo kommune høyere på null års ansiennitet enn de ligger på seks års ansinnitet med Norlandia. Kvelds- og helgetillegg i Oslo kommune: 40 prosent av timelønn. Kvelds- og helgetillegg i Norlandia: Minimum 45 kroner i timen og maksimum 56 kroner i timen
0 år2 år4 år6 år
Uten særlig krav til utdanning (Norlandia)281700301700326700346700
Krav om fagbrev eller tilsvarende (Norlandia)321700331700354700374700
Uten særlig krav til utdanning (Oslo)350650350650350650350650
Krav om fagbrev eller tilsvarende (Oslo)376150413650422950434600
Uten særlig krav til utdanning (SYE)376150376150376150376150
Krav om fagbrev eller tilsvarende (SYE)404550413650422950434600

Både på Madserudhjemmet og på Uranienborghjemmet, som også er tatt tilbake i kommunens regi, får de ansatte lønn etter lønnsnivået til Sykehjemsetaten. De har et høyere lønnsnivå enn både Norlandia og Oslo kommune. Det er dette lønnsnivået Fagforbundet ønsker at de ansatte på Ullern helsehus og Ullernhjemmet også skal få lønn ut ifra.

FÆRRE OPPGAVER: Helsefagarbeider Brabadillo tror han vil få færre oppgaver han må gjøre når Ullern helsehus og Ullernhjemmet tas tilbake i kommunens regi.

FÆRRE OPPGAVER: Helsefagarbeider Brabadillo tror han vil få færre oppgaver han må gjøre når Ullern helsehus og Ullernhjemmet tas tilbake i kommunens regi.

Skjalg Bøhmer Vold

– De folkevalgte skal ha kontroll

Mandag denne uken fikk Ullern helsehus besøk av Tone Tellevik Dahl (Ap). Byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid er kommet først og fremst for å snakke om det Arbeiderpartiet har fått til.

– Vi gjennomfører den politikken Arbeiderpartiet gikk til valg på, nemlig at kommunen eller ideelle aktører skal ta over sykehjem og helsehus etter at kommersielle kontrakter er gått ut. Dette ønsker vi fordi vi mener det er de folkevalgte og ikke bedriftsstyrer som skal ha kontroll over utviklingen av innholdet i eldreomsorgen i Oslo, sier byråden og fortsetter:

– Vi er også opptatt av at de ansatte har ordnede lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst god pensjon. Det er nettopp på lønn og pensjon de private kommersielle aktørene har funnet en mulighet til å spare penger, sier hun.

TAR OVER: Mandag kom byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) og Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på besøk til Ullern helsehus og Ullernhjemmet i forbindelse med at kommunen skal ta over driften etter Norlandia.

TAR OVER: Mandag kom byråden i Oslo for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) og Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på besøk til Ullern helsehus og Ullernhjemmet i forbindelse med at kommunen skal ta over driften etter Norlandia.

Skjalg Bøhmer Vold

Tellevik Dahl innrømmer at det koster å ta over sykehjem og helsehus, men at de likevel ønsker å gjøre det fordi de vil være med å utvikle innholdet i kommunens sykehjem.

– Vi ønsker særlig å være med på å utvikle innholdet i helsehusene som er i en utviklingsfase når det kommer til innhold og drift.

Vil påvirke innholdet

Når byråden sier at helsehusene er i en utviklingsfase, sikter hun til at organiseringen av dem ikke har blitt helt som man hadde tenkt. I 2015 ble alle korttids- og rehabiliteringsavdelingene i hovedstaden lagt ned og erstattet av såkalte helsehus. På helsehusene var målet at de ansatte med bred fagkompetanse skulle kartlegge pasientens helsetilstand og hjelpe- og opptreningsbehov før de skulle tilbake til eget hjem. Det man derimot har sett, er at de pasientene som skrives ut fra sykehus nå, er sykere enn de pasientene som ble skrevet ut for noen år siden.

– Helsehus er fortsatt ikke blitt det vi mener det bør være. For meg som ønsker å påvirke innholdet i helsehusene, blir det feil å legge de ut på anbud. Først må vi finne ut hvordan et helsehus skal bygges opp og hva slags kompetanse vi skal ha der før det kan være aktuelt å vurdere om de private ideelle aktørene får være en del av dette, sier Tellevik Dahl og utelukker de kommersielle aktørene helt.

Byården får støtte av Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, som også har tatt turen til Ullern helsehus denne mandagen.

– Skal vi tenke helhetlig eldreomsorg i Oslo, må vi ha styring på tjenestene og på fagutviklingen. Det har vi ikke hvis helsehus og sykehjem konkurranseutsettes for et gitt antall år. En kommersiell aktør har vel ingen interesse av å utvikle fag hvis de risikerer å miste driften i neste anbudsrunde, sier Follerås.

{f1}

Uro blant de ansatte

Hovedtillitsvalgt for Norlandia og helsefagarbeider, Arnelle Barbadillo, teamlederen hans, Gry Mørkrid (51), og helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, Alexandra Fjeld (29), er alle fornøyde med at arbeidsplassen deres fra desember av skal driftes av kommunen. De ser særlig fram til å få høyere lønn og bedre pensjon.

– Med virksomhetsoverdragelsen vil vi ansatte få høyere lønn, men om overdragelsen er bra for pasientene er usikkert. Vi får for eksempel ikke ti flere ansatte selv om kommunen tar over driften, sier Alexandra Fjeld.

– Nei, men jeg tror vi vil få færre oppgaver, særlig hvis kommunen velger å sette inn støttefunksjonene som ble borte når Norlandia tok over, responderer Arnelle Barbadillo.

GLAD: Alexandra Fjeld (29), helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, er glad for at arbeidsplassen hennes nå tas tilbake i kommunal regi.

GLAD: Alexandra Fjeld (29), helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet, er glad for at arbeidsplassen hennes nå tas tilbake i kommunal regi.

Skjalg Bøhmer Vold

Støttefunksjonene Barbadillo sikter til er blant annet vaktmestere, driftsledere, vaskeriansatte, kantineansatte og husøkonomene. Da disse ble borte, måtte pleiepersonellet også gjøre støttefunksjonenes jobb. Det resulterte i mindre tid med pasientene.

Nå håper teamlederen til Brabadillo, Gry Mørkrid på at virksomhetsoverdragelsen går søvnløst for beboernes del ettersom de i dag har det fint, ifølge henne. Hun håper også at endringen ikke vil ha noen innvirkning på dagens drift.

– De fleste ser fram til å bli en del av Oslo kommune, men det er noe uro blant de ansatte fordi Norlandia og Oslo kommune har ulike kvalitets- og bemanningssystemer og rutiner. Det kan godt hende vi med Norlandia har bedre kvalitet enn helsehus og sykehjem drevet av Oslo kommune. Samtidig er vi nok godt skodd fordi vi jevnlig har hatt tilsyn fra Oslo kommune i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Det gjør at vi allerede har gode kvalitetssystemer på plass for å møte de krav som stilles av Oslo kommune, sier Mørkrid.

– Valget har mye å si

Etter at byråd Tone Tellevik Dahl har forlatt rommet, spør Fagbladet de tre helsefagarbeiderne hvor stor betydning årets kommunevalg vil ha for situasjonen på deres arbeidsplass.

– Kommunevalget har mye å si når det kommer til hvordan utfallet av virksomhetsoverdragelsen blir. Derfor håper jeg de ansatte tenker på hvilke konsekvenser det kan få hvis høyresiden tar over, sier Arnelle Barbadillo. Kollegaen hans Alexandra Fjeld er enig.

Det er nemlig slik at virksomhetsoverdragelsen kan bli stoppet hvis høyresiden tar over i Oslo kommune.

– Med en virksomhetsoverdragelse kan det hende vi slipper å springe så fort. Vi vil også ha bedre samvittighet når vi kommer hjem fordi vi har hatt tid og overskudd til å gjøre en god jobb. Vi vil også komme til å ha mer penger i lomma, noe som vil gjøre vår arbeidsplass mer attraktiv. Desto lenger vi er kommersielle, desto flere ansatte mister vi, sier Barbadillo.

SØVNLØST: Teamleder på Ullernhjemmet, Gry Mørkrid (51), håper virksomhetsoverdragelsen vil gå søvnløst for beboernes del. – De bryr seg jo ikke om hvem som skal lønne oss, sier hun.

SØVNLØST: Teamleder på Ullernhjemmet, Gry Mørkrid (51), håper virksomhetsoverdragelsen vil gå søvnløst for beboernes del. – De bryr seg jo ikke om hvem som skal lønne oss, sier hun.

Skjalg Bøhmer Vold

– Identisk pensjon

Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef i Norlandia, sier til Fagbladet at sykepleiere har identisk pensjon uavhengig av om det er Norlandia eller kommunen som er arbeidsgiver.

– Det betyr altså at sykepleiere ikke få bedre pensjon i kommunen, sier Nordbø.

Videre sier han at når det kommer til helsefagarbeidere, avhenger pensjon av alder på den ansatte.

– Hvis man er ung, som den hovedtillitsvalgt er, får man bedre pensjon i Norlandia enn i kommunen. Er man eldre, vil det være motsatt. Pensjonsspørsmålet handler altså ikke om privat versus offentlig, men om hvilken generasjon man tilhører. Vi vil invitere til et møte med tillitsvalgte på Ullern for å forsøke å oppklare noen myter og informere mer om pensjon. Yngre ansatte helsefagarbeidere vil altså tape pensjonsmessig på å gå over til kommunen, sier kommunikasjonssjefen og legger til:

Dette mener Fagforbundet er feil.

– Når det gjelder det andre, så kunne det i noen tilfeller være riktig før vi forhandlet fram endringene i offentlig tjenestepensjon. Men etter endringene som trer i kraft nå fra 1.1.2020, vil den nye opptjeningsmodellen i offentlig tjenestepensjon for de unge være bedre enn de aller fleste innskuddsordninger. De blir garantert en livsvarig, kjønnsnøytral pensjon, med garantert regulering, overføringsavtale, fortsatt særaldersgrenser for helsefagarbeidere og ikke noen individuelt ansvar for plassering av pensjonspoengene. Jeg mener derfot dette er direkte feil, og at det er en oppfatning som henger med fra før vi ble enige om å endre offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag.

Når det kommer til lønn, sier kommunikasjonssjefen i Norlandia at de er konkurransedyktige og har Spekter-tariff.

– Noen kan gå opp i lønn ved overgang til kommunen, andre ikke. Bildet er ikke svart-hvitt. Men hvis kommunen ønsker å sikre et høyere minstenivå på lønn eller pensjon enn i dag kan de diktere dette i anbudene. Fagforeningene og tillitsvalgte burde derfor jobbe opp mot oppdragsgiver, i dette tilfellet Oslo kommune, med tanke på å påvirke bestillingen i konkurransegrunnlagene, sier Nordbø.

– En alvorlig situasjon for oss

Riikka Aubert, direktør i Norlandia Care Norge, synes det er trist at Norlandia ikke kan fortsette å bidra på Ullern.

– Vi brenner for å utvikle og forbedre eldreomsorgen, og vi har lagt inn masse ressurser på å bygge opp god kvalitet. Vi ønsker å fortsette vårt kvalitetsarbeid med fokus på pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid.

– Oslo kommune har tatt over driften av flere sykehjem som dere har driftet. Hvordan opplever dere det?

Oslo kommune er en stor og viktig samarbeidspartner for oss så dette er så klart en alvorlig situasjon for oss. Vi har spilt hverandre bedre siden 2005 og har veldig lyst å fortsette med det. Hvis kvalitet og brukeren er viktigst, bør Oslo kommune fortsette med den gode velferdsmiksmodellen de har hatt suksess med i tjue år. Den dynamikken som oppstår med et bredt aktørmangfold, gir best kvalitet for innbyggerne, bedre vilkår for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

{f2}

Aubert tror ikke det er sunt om enten kommunen eller en privat aktør skal drive alt.

– Når Norge gjennom de neste tiårene må omstilles og «eldrebølgen» slår inn for fullt behøves alle gode krefter. De beste løsningene finner vi når det offentlige, ideelle og private samarbeider, sier direktøren.

Aubert sier at de med sitt gode samarbeid med kommunen, skal sørge for en god drift inntil kontrakten går ut 1. desember 2019.

Vi skal sørge for at både våre pasienter, pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i denne prosessen.

Helsehus

Et helsehus skal samle helsetjenester i ett bygg.

Det skal være et forsterket sykehjem med et styrket tilbud som innebærer økt kompetanse og ressursinnsats både av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og andre faggrupper.

Hovedoppgavene til helsehusene er pleie, opptrening, rehabilitering og etterbehandling.

Målet er å skape større fagmiljø og å redusere driftskostnader.

Det er samhandlingsreformen som er begrunnelsen og drivkreften for å etablere helsehus.

Samhandlingsreformen ble implementert i 2012 og skulle bidra til bedre samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

(Kilder: Dagens Medisin, tidsskriftet.no)

Her er hele uttalelsen fra Norlandia Care Norge

Hvordan er det å miste driften til kommunen?

Vi brenner for å utvikle og forbedre eldreomsorgen, så det er trist når vi ikke kan fortsette å bidra på Ullern. Vi har lagt inn masse ressurser på å bygge opp god kvalitet. Vi ønsker å fortsette vårt kvalitetsarbeid med fokus på pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid.

Flere sykehjem dere har driftet har nå Oslo kommune tatt over. Hvordan opplever dere dette?

Vi har samarbeidet tett og godt med Oslo kommune og spilt hverandre bedre siden 2005, og har veldig lyst å fortsette med det. Hvis kvalitet og brukeren er viktigst, bør Oslo kommune fortsette med den gode velferdsmiksmodellen de har hatt suksess med i tjue år.

Hva betyr det for dere når dere nå mister mye av driften i Oslo kommune?

Oslo kommune er en stor og viktig samarbeidspartner, så dette er så klart en alvorlig situasjon for oss.

I et intervju med Akersposten sa daglig leder at brukerne vil tape på re kommunaliseringen. På hvilken måte da?

Fordi vi mener at konkurranse og aktørmangfold gir bedre kvalitet for brukerne. Den dynamikken som oppstår når man har ulike private og ideelle aktører i tillegg til kommunen selv er positiv og gir raskere kvalitetsutvikling og mer innovasjon. Konkurranse gjør at alle må strekke seg, og man prøver ut forskjellige ting og har ulike satsinger og profiler. Til sammen gir dette mangfoldet bedre vilkår for pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling for brukeren og pårørende.

I det intervjuet ble det også sagt at dere står for mye bra kvalitet. Hvordan tror dere at det vil bli når Oslo kommune tar over driften?

Vi har et godt samarbeid med kommunen og vi skal sørge for en god drift ut vår kontraktsperiode. Vi skal sørge for at både våre pasienter, pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i denne prosessen.

På hvilken måte er det bedre at kommersielle aktører driver sykehjem og helsehus enn kommunen?

Private, ideelle og kommunen bør ikke settes opp imot hverandre, vi trenger alle! Det beste er når det er en sunn velferdsmiks mellom kommunale, ideelle og private – den dynamikken som oppstår med et bredt aktørmangfold gir best kvalitet for innbyggerne. Vi tror ikke det er sunt om verken kommunen eller en privat aktør skal drive alt – monopol er ikke løsningen.

Når Norge gjennom de neste tiårene må omstilles og «eldrebølgen» slår inn for fullt, behøves alle gode krefter. De beste løsningene finner vi når det offentlige, ideelle og private samarbeider.

Kommunevalget har mye å si når det kommer til hvordan utfallet av virksomhetsoverdragelsen blir

Arnelle Barbadillo (30), helsefagarbeider

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy