JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her er sykehusdirektørenes millionlønninger

Gorm Kallestad / NTB scanpix

De 23 helseforetakssjefenes inntekt kunne finansert pensjonen til over 6500 deltidsansatte på norske sykehus.

2019060313353520230821171436

tormod at lomedia.no

Onsdag forrige uke gikk nærmere 500 sykehusansatte ut i streik. Kravet er tjenestepensjon også for de med små stillingsprosenter.

FriFagbevegelse har gått gjennom lønna til toppsjefene i alle 23 helseforetakene som er i konflikt med sykehusansatte organisert i LO og YS. Dette er helseforetakene som driver sykehus. Vi har undersøkt årsregnskapene for 2017, siden de færreste av foretakene har offentliggjort regnskapet for i fjor.

– Dette dreier seg ikke om heltid, Spekter. Det dreier seg om pensjon

Se hele lista nederst i saken.

De sykehusansatte krever pensjon fra første krone. I dag blir ikke sykehusansatte som har en stillingsprosent under 20 prosent meldt inn i pensjonsordninga. De taper dermed totalt 8,7 prosent av lønna i opptjening av tjenestepensjon og såkalt betinga tjenestepensjon (tilleggspensjon for de som ikke kvalifiserer til AFP), etter de nye reglene i offentlig tjenestepensjon fra 2020. I tillegg mister de deltidsansatte uføre- og etterlattepensjonen i offentlig tjenestepensjon. Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er enige om at de ansattes krav vil koste rundt 100 millioner kroner.

Mette Nord hos streikevaktene: - Fantastisk stemning og kampvilje

Så store er forskjellene

En sykehusansatt i 19 prosent stilling med en vanlig årslønn på 85.500 kroner, vil miste 7.500 kroner i opptjent tjenestepensjon og betinga tjenestepensjon årlig, fordi hun ikke er meldt inn i pensjonsordninga.

Ut fra helseforetakenes årsregnskap kan vi regne ut at:

De 23 toppsjefenes inntekt på ett år, kunne finansert pensjonsopptjeninga til 6565 deltidsansatte på sykehus. Anslaget på hvor mange deltidsansatte som ikke er innmeldt i pensjonsordninga, ligger på mellom 5000 og 10.000 ansatte til enhver tid.

Hvordan fastsetter de lønn, pensjon og godtgjørelser?

Det er helseforetakenes styrer som fastsetter lønna til administrerende direktør, mens det er administrerende direktør som bestemmer lønna til de øvrige direktørene og lederne i ledergruppa. Helseforetakene skriver at de fastsetter lederlønninger etter lønnsutvikling i helseforetaket eller i samfunnet, lønnsutvikling for sammenliknbare stillinger og resultatoppnåelse.

Samtlige viser til statens retningslinjer for lederlønninger, videreført av sittende regjering, som slår fast at lønna skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til samenliknbare selskap. De statseide selskapene skal også bidra til moderasjon i lederlønningene.

I nesten samtlige årsregnskap heter det at lederne skal ha samme vilkår som andre ansatte i pensjonsordninga si. Disse er i Kommunal landspensjonskasse (KLP), Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) eller Statens pensjonskasse (SPK).

De med høyest lønn tjener likevel opp mer i pensjon enn de 5,7 prosentene av lønna som de med lavere lønn tjener opp. I ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 får nemlig de med lønn over 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygda (i dag nærmere 709.000 kroner) opptjent 23,8 prosent av lønn opp til 12 ganger grunnbeløpet (1,2 millioner kroner). Dette er for å kompensere for at man i folketrygda bare tjener opp pensjon på lønn opp til 7,1 ganger grunnbeløpet. De nye reglene for offentlig tjenestepensjon gjelder fullt ut for alle født i 1963 eller senere.

I regnskapsposten «annen godtgjørelse» ligger mobiltelefonordninger, avisabonnement, bredbånd, datamaskiner og utstyr til hjemmekontor, forsikringer, bilordninger og godtgjørelse for pendling. Det varierer hva lederne benytter seg av.

Så godt som alle helseforetak gir deler av ledelsen mulighet til å inngå en avtale om såkalt sluttvederlag. Denne etterlønna er gjerne på 12 månedslønner, i tillegg til at de ofte beholder pensjonsordninga si og forsikringer i perioden. Vilkårene er som regel at lederen blir oppfordret av styret til å si opp stillinga si eller at styret sier opp lederen uten lovlig grunn til oppsigelse. Som regel blir sluttvederlaget mindre dersom lederen får seg en ny jobb.

FriFagbevegelse har sett på lønn, pensjon og godgjørelser, i tillegg til såkalte fallskjermer, for de administrerende direktørene i helseforetakene hvor ansatte nå er i streik (Spekters overenskomstområde 10). Vi gjengir ikke lønna til andre direktører, klinikksjefer og avdelingsledere som er en del av ledergruppa, men disse har også nærmest uten unntak millionlønninger.

Får ikke pensjon fra første krone: Streike-motiverte og hoderystende til Spekter i Trondheim

Hvem drar inn mest?

Tidligere sjef for Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen, var direktøren som fikk mest i pensjon. Han tjente opp nærmere 1,3 millioner i pensjon i 2017, på grunn av en omdiskutert avtale som sikret ham 66 prosent av lønna i pensjon når han er 65 år. Olsen gikk av fra stillinga i fjor.

Av de med ordinære pensjonsavtaler, er det sjefen for det desidert største regionale helseforetaket, Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, som tjente opp mest, med sine 455.000 kroner.

Fire sykehusdirektører tjente opp mellom 300.000 og 400.000 kroner i pensjon i 2017. 13 sykehusdirektører tjente opp mellom 200.000 og 300.000 kroner, mens fire direktører tjente opp mellom 100.000 og 200.000 kroner i pensjon.

Lofthus i Helse Sør-Øst er direktøren med høyest årslønn, på hele 2,3 millioner kroner. Ingen av direktørene har en årslønn lavere enn 1,4 millioner kroner.

Når det gjelder godtgjørelser, skiller direktørene på disse sykehusene seg ut med naturalytelser til en verdi på mellom 100.000 og 200.000 kroner: Finnmarkssykehuset, Helse Nord HRF, Helse Midt-Norge HRF, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. Resten har fått naturalytelser til en verdi av mellom 4000 og 17.000 kroner.

For alle de 23 sykehusdirektørene er gjennomsnittet for 2017:

• Lønn: 1,8 millioner kroner. (Medianlønna er også 1,8 millioner kroner.)

• Pensjon: 316.000 kroner. (Medianen er 269.000 kroner.)

• Annen godtgjørelse: 40.000 kroner. (Medianen er 7000 kroner.)

Her er hele lista:

Akershus universitetssykehus (8879 ansatte i gjennomsnitt)
Administrerende direktør: Øystein Mæland
Lønn: 1.820.000 kroner
Pensjon: 279.085 kroner
Annen godtgjørelse: 5382 kroner

Finnmarkssykehuset (2127 ansatte)
Administrerende direktør: Eva Håheim Pedersen
Lønn: 1.575.000 kroner
Pensjon: 274.000 kroner
Annen godtgjørelse: 200.000 kroner

Helgelandssykehuset (1985 ansatte)
Administrerende direktør: Per Martin Knutsen / Fred Murer
Lønn: 1.932.000 kroner
Pensjon: 155.000 kroner
Annen godtgjørelse: 7000 kroner

Murer starta i jobben i juni, mens Knutsen slutta ved utgangen av august. Helseforetaket ansatte ny direktør i april i fjor, ifølge årsregnskapet.

Helse Bergen (12.283 ansatte)
Administrerende direktør: Eivind Hansen
Lønn: 1.794.678 kroner
Pensjon: 269.362 kroner
Annen godtgjørelse: 6048 kroner

Fallskjerm: Hansen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Fonna (3999 ansatte)
Administrerende direktør: Olav Klausen
Lønn: 1.687.000 kroner
Pensjon: 170.000 kroner
Annen godtgjørelse: 6000 kroner

Fallskjerm: Klausen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Førde (3028 ansatte)
Administrerende direktør: Jon Bolstad
Lønn: 1.389.642 kroner
Pensjon: 249.076 kroner
Annen godtgjørelse: 4923 kroner

Konstituert direktør: Børge Tvedt
Lønn: 1.189.896 kroner
Pensjon: 232.866 kroner
Annen godtgjørelse: 4908 kroner

Bolstad gikk av i august. Helse Førde opplyser til FriFagbevegelse at tallene også omfatter feriepenger. Tvedt har også vært direktør for psykisk helsevern og videadministrerende direktør i perioden. Ny direktør har ifølge Helse Førde 1.650.000 kroner i lønn og ordinær pensjonsordning.

Helse Møre og Romsdal (6822 ansatte)
Administrerende direktør: Espen Remme
Lønn: 1.841.000 kroner
Pensjon: 278.000 kroner
Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Helse Midt-Norge RHF (21.603 ansatte)
Administrerende direktør: Stig Slørdahl
Lønn: 1.919.000 kroner
Pensjon: 338.000 kroner
Annen godtgjørelse: 158.000 kroner

Fallskjerm: Slørdahl hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger, i tillegg til at han beholder pensjons- og forsikringsordninger i perioden.

Helse Nord RHF (17.668 ansatte)
Administrerende direktør: Lars Vorland
Lønn: 2.009.000 kroner
Pensjon: 163.000 kroner
Annen godtgjørelse: 160.000 kroner

Helse Nord-Trøndelag (3658 ansatte)
Administrerende direktør: Torbjørn Aas
Lønn: 1.458.000 kroner
Pensjon: 349.000 kroner
Annen godtgjørelse: 147.000 kroner

Helseforetaket opplyser i regnskapet om at Aas ikke har ordinære pensjonsbetingelser.

Helse Sør-Øst RHF (78.000 ansatte)
Administrerende direktør: Cathrine M. Lofthus
Lønn: 2.250.426 kroner
Pensjon: 454.555 kroner
Annen godtgjørelse: 5025 kroner

Fallskjerm: Lofthus hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Stavanger (7821 ansatte)
Administrerende direktør: Inger Cathrine Bryne
Lønn: 1.777.000 kroner
Pensjon: 335.000 kroner
Annen godtgjørelse: 6000 kroner

Fallskjerm: Bryne hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Nordlandssykehuset (4767 ansatte)
Administrerende direktør: Paul Martin Strand
Lønn: 1.691.000 kroner
Pensjon: 288.000 kroner
Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Fallskjerm: Når han fyller 64 år, kan han gå over i en annen stilling i helseforetaket med inntil 75 prosent av direktørlønna.

Strand har rett til fire uker betalt permisjon i året.

Oslo universitetssykehus (23.315 ansatte)
Administrerende direktør: Bjørn Erikstein
Lønn: 2.195.732 kroner
Pensjon: 201.263 kroner
Annen godtgjørelse: 11.969 kroner

St. Olavs Hospital (10.483 ansatte)
Administrerende direktør: Nils Kvernmo
Lønn: 1.748.000 kroner
Pensjon: 249.000 kroner
Annen godtgjørelse: 133.000 kroner

Fallskjerm: Når Kvernmo var 64 år, kunne han få en annen jobb i helseforetaket med samme lønn og ytelser som han hadde som direktør.

Sunnaas sykehus (764 ansatte)
Administrerende direktør: Einar Magnus Strand
Lønn: 1.543.325 kroner
Pensjon: 249.162 kroner
Annen godtgjørelse: 4392 kroner

Fallskjerm: Strand hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sykehuset i Vestfold (5337 ansatte)
Administrerende direktør: Stein Kinserdal
Lønn: 1.759.148 kroner
Pensjon: 263.486 kroner
Annen godtgjørelse: 12.011 kroner

Sykehuset Innlandet (9972 ansatte)
Administrerende direktør: Alice Beathe Andersgaard
Lønn: 1.707.692 kroner
Pensjon: 237.277 kroner
Annen godtgjørelse: 10.392 kroner

Fallskjerm: Andersgaard hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sykehuset Telemark (3888 ansatte)
Administrerende direktør: Tom Helge Rønning
Lønn: 1.719.043 kroner
Pensjon: 308.351 kroner
Annen godtgjørelse: 5025 kroner

Sykehuset Østfold (6753 ansatte)
Administrerende direktør: Just Ebbesen
Lønn: 1.815.962 kroner
Pensjon: 230.314 kroner
Annen godtgjørelse: -

Fallskjerm: Ebbesen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sørlandet sykehus (7337 ansatte)
Administrerende direktør: Jan Roger Olsen
Lønn: 1.763.000 kroner
Pensjon: 1.280.000 kroner
Annen godtgjørelse: 7000 kroner

Fallskjerm: Olsen har en avtale som sikrer han pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna fra han er 65 år gammel.

Olsen gikk av som administrerende direktør i fjor og den nye sjefen har en ordinær pensjonsavtale i KLP, opplyser Sørlandet sykehus til FriFagbevegelse.

Universitetssykehuset Nord-Norge (8260 ansatte)
Administrerende direktør: Tor Ingebrigtsen
Lønn: 1.919.000 kroner
Pensjon: 173.000 kroner
Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Fallskjerm: Ingebrigtsen hadde en avtale som gjorde at han kunne gå over i en rådgiverstilling fram til pensjonsalder eller stilling som professor hos Universitetet i Tromsø. Lønna han skulle være 85 prosent av direktørlønna. Om han ikke benyttet seg av denne, hadde han også avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Ingebrigtsen hadde opparbeida rett til fire måneders lønna studiepermisjon.

Vestre Viken (9377 ansatte)
Administrerende direktør: Nils Fredrik Wisløff
Lønn: 1.825.176 kroner
Pensjon: 245.125 kroner
Annen godtgjørelse: 16.581 kroner

I tillegg er det en rekke helseforetak som ikke er omfattet av dette lønnsoppgjøret. Disse er en del av et annet lønnsoppgjør mellom fagorganisasjonene og Spekter: Sykehuspartner, Helse Vest IKT, Luftabulansetjenesten, Pasientreiser, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusapotek Nord, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Sykehusapotekene, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Nord IKT, Helse Midt-Norge IT. I tillegg har ansatte hos Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg egne oppgjør med Spekter.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy