Styret i Helse Sør-Øst vedtok å privatisere IT-tjenestene

Under styremøtet til Helse Sør-Øst ble Fagforbundets konserntillitsvalgt, Svein Øverland (han som rekker opp hånda), den eneste som stemte imot privatisering av IT-tjenestene i sykehusforetaket.

Under styremøtet til Helse Sør-Øst ble Fagforbundets konserntillitsvalgt, Svein Øverland (han som rekker opp hånda), den eneste som stemte imot privatisering av IT-tjenestene i sykehusforetaket.

Fagbladet

LOs konserntillitsvalgte var den eneste som stemte imot privatiseringen.

2016090912571420160930170351

vegard.velle@fagbladet.no

IT-oppdraget omtales som et av Europas største i sitt slag og kan være verdt opp mot sju milliarder kroner. Fram til nå er det Helse Sør-Østs eget selskap, Sykehuspartner, som har stått for moderniseringen i Helse Sør-Øst. Nå ligger det an til at et av de to amerikanske selskapene, Hewlett Packard Enterprise eller Computer Sciences Corporation tar over.

Sykehuspartner vil fremdeles drifte IT-tjenester i helseforetaket og vil formelt sett være kontraktpart med den eksterne kontraktpartneren, altså bestiller av tjenestene.

150 ansatte blir overdratt

Som en følge av privatiseringen vil 150 arbeidstakere i Sykehuspartner bli virksomhetsoverdratt til det nye selskapet som skal gjennomføre IT-moderniseringen.

Vedtaket skjedde trass motstand fra mange av de ansatte, som på eget initiativ hadde laget et alternativt forslag, hvor Sykehuspartner fortsatte å utvikle sykehusforetakets IT-tjenester. Også Fagorganisasjonene Fagforbundet, El- og IT-forbundet og NITO var mot privatiseringen. Fagfolk har også vært kritiske til pasientsikkerheten ved privatiseringen.

Ønsket å utsette vedaket

Under styremøtet fremmet styremedlem Svein Øverland følgende forslag til vedtak: Saken utsettes og det utredes videre drift i egenregi, blant annet basert på fagfolk i Sykehuspartners forslag. Ved voteringen falt forslaget til Øverland med ni mot en stemme. Både Legeforeningens og Sykepleierforbundets representanter stemte dermed for utflaggingen.

Ønsket modernisering i egen regi

Svein Øverland, som er konserntillitsvalgt for LO, fremmet deretter følgende alternative forslag: ”En tverrfaglig gruppe fagfolk har fremmet en rekke forslag – kalt Gevinstrealiseringsplan - som viser at modernisering av ikt kan gjøres i egen regi hurtigere og rimeligere, med stort fokus på datasikkerhet og å vri ressursbruken mot gode kliniske løsninger. Det forutsettes at det utarbeides et godt oppdatert alternativ basert på forslag fra tidligere nevnte gruppe fagfolk. Å gjøre moderniseringen i egen regi vil i mindre grad belaste likviditeten i en foretaksgruppe med store investeringsbehov og anstrengt likviditet, og på en bedre måte realiserer gevinster av allerede gjennomførte investeringer og reduserer risiko. Helse Sør-Øst vil også bidra til beholde viktige kompetansemiljøer og -arbeidsplasser i Norge.”

Norge trenger noe å leve av etter olja

– Prosessen bærer preg av en slagside mot å velge en ekstern IT-leverandør. De ansatte i Sykehuspartner er høykompetente arbeidstakere med spisskompetanse innen sitt fagområde. De representerer kompetansearbeidsplasser vi trenger. Norge trenger noe å leve av etter olja, sier Øverland.

Stort sprang for digitaliseringen

Direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, hadde følgende kommentar etter styremøtet:

– Satsingen gjør at vi kan gjennomføre moderniseringen på tre år, og dette vil bety et stort sprang for digitaliseringen i Helse Sør-Øst. Vi styrker pasientsikkerheten gjennom en sikker og stabil infrastruktur, og vår felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner, kan bruke sine ressurser mer målrettet mot å understøtte sykehusenes behov for IKT-tjenester. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en slik avtale. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy