Kronikk

I mange tilfeller må sykepeierne gjøre oppgavene til en helsefagarbeider. Det gagner ingen.

2019050909500920190509095009
SYNLIGGJØRE: Fagforbundet Skien-Siljan har begynt å arbeide med å synliggjøre fagarbeidernes kompetanse, skriver Elisabeth Timeland, hovedtillitsvalgt i Skien kommune.

SYNLIGGJØRE: Fagforbundet Skien-Siljan har begynt å arbeide med å synliggjøre fagarbeidernes kompetanse, skriver Elisabeth Timeland, hovedtillitsvalgt i Skien kommune.

Hush Naidoo/Unsplash

Fagforbundet må vise hvor fornuftig det er å bruke rett person på rett plass.

Hovedtillitsvalgt i Skien kommune og leder i Fagforbundet Skien-Siljan

Jeg leser i en undersøkelse at seks av ti sykepleiere mener de bruker for mye tid på det som ikke er sykepleiefaglige oppgaver.

Det kommer ikke som en overraskelse på Fagforbundet Skien–Siljan at noen sykepleiere kan kjenne det slik.

Gjør andre oppgaver

I Skien kommune er det politisk vedtatt en generell bemanningsnorm i helse og velferd. Det vil si at vi skal ha 45 prosent helsefagarbeidere, 45 prosent sykepleiere og 10 prosent assistenter uten formell kompetanse. Det sier seg vel selv at vi i vanlige enheter ikke trenger en så stor prosentandel med sykepleiere. Det er ikke nok sykepleiefaglige oppgaver til det.

Dermed må sykepleierne gjøre oppgavene til en helsefagarbeider. Oppgaver sykepleierne er overkvalifiserte til å gjøre. Dette er dårlig prioritering av pengene, mener Fagforbundet.

• Helsedepartementet: – Sykehusene skal ikke kutte ned på helsefagarbeidere

Rett person på rett plass

Fagforbundet Skien–Siljan ser frem til en debatt rundt en ny kompetanseplan i Skien kommune. Dette arbeidet er akkurat satt i gang.

Fagforbundet ønsker i dette arbeidet å synliggjøre fagarbeidernes kompetanse og å vise hvor fornuftig det er å bruke rett person på rett plass. Det gagner ingen å sysselsette ansatte til oppgaver som de er overkvalifisert til å gjøre. Det koster for mye, og det kan ikke forsvares i det lange løp.

• Sykepleierforbundet om helsefagarbeidere: – Vi burde hatt en mer positiv tilnærming til samarbeid på tvers av profesjonene

Alle er like viktige

Jeg husker godt da en tidligere hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund sa: «En sykepleier og en helsefagarbeider/ hjelpepleier har nokså lik utdanning og likt teorigrunnlag. Det er bare det at sykepleieren går mer i dybden i temaene når de utdanner seg.»

Fagforbundet ønsker alle yrkesgrupper velkommen på arbeidsplassene. Alle er like viktige. Vi må ansette personer som har den kompetansen vi trenger, og vi må utnytte de ressursene vi har best mulig før vi ansetter nye.

Gøyere på jobb

Kort sagt så må vi bruke de folkene vi har, gi de den opplæringen som er nødvendig og lage bemanningsplaner ut ifra vårt reelle behov. Dermed kan vi rekruttere ny kompetanse når det er behov.

Gjør vi dette, blir det gøyere på jobb for alle yrkesgruppene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy