JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

May-Helene og Linn Sabine har vært på sykehuset som elever og lærlinger. Nå har de fast jobb som helsefagarbeidere

  ULIKE, MEN LIKE VIKTIGE: May-Helene Nielsen (t.v.) Linn Sabine Eriksen mener helsefagarbeiderne er best på grunnleggende sykepleie, mens sykepleierne har mer medisinsk kunnskap.

ULIKE, MEN LIKE VIKTIGE: May-Helene Nielsen (t.v.) Linn Sabine Eriksen mener helsefagarbeiderne er best på grunnleggende sykepleie, mens sykepleierne har mer medisinsk kunnskap.

Adrian Nielsen

Avdelingssykepleier Torhild Wibe på Drammen sykehus ansetter de beste lærlingene i helsearbeiderfag fast. Nå er May-Helene og Linn Sabine to av 11 helsefagarbeidere på en avdeling ved Drammen sykehus.

2019011810230020230821171436

karin.svendsen@fagbladet.no

Mens antall helsefagarbeidere ved norske sykehus er dramatisk redusert de ti siste årene, er tallet stabilt på Medisinsk avdeling 3 ved Drammen sykehus.

– Når jeg ser gode lærlinger, er jeg på dem, sier Torhild Wibe, som er leder på avdeling 3 ved Drammen sykehus.

Blir kjent med elevene og lærlingene

Hvert år har ti elever fra videregående skole yrkesfaglig fordypning ved sykehuset i Drammen. Sykehuset tar også imot åtte eller ni lærlinger årlig. Av disse får minst en læretida si på Medisinsk avdeling 3.

Til sammen 151 helsefagarbeidere – inkludert hjelpepleiere og spesialhjelpepleiere – er for tida fast ansatt ved sykehuset. Disse dekker 109 årsverk.

Linn Sabine Eriksen (27) hadde sitt første møte med Drammen sykehus som elev. Både hun og May-Helene Nielsen (22) gikk to år i lære her før de ble fast ansatt. Etter en periode som vikar er Linn Sabine nå fast ansatt i en 75 prosent stilling. May-Helene dro til Kristiansand og arbeidet i hjemmetjenesten etter læretida. Siden hun allerede lengta hjem, flytta hun tilbake da Torhild Wibe ringte og tilbød henne en 75 prosent stilling.

Stor nedgang av helsefagarbeidere i norske sykehus

Ved Drammen sykehus er det Medisinsk avdeling 3 som har størst andel helsefagarbeidere. Avdelingssykepleier Torhild Wibe kjenner som regel dem som blir ansatt her fra praksistida deres som både elever og lærlinger.

Hun har en stab på 70 ansatte hvor av 51 sykepleiere og 14 helsefagarbeidere og lærlinger. Sengeposten har totalt nesten 52 årsverk. De som går i turnus, utgjør 44.3 årsverk. Disse er fordelt på 35 årsverk for sykepleiere og litt over 9 for helsefagarbeiderne. Det betyr at fagarbeiderne dekker 21 prosent av turnusarbeidet.

Sykepleierstillinger som bare arbeider på dagtid, utgjør 5.3 årsverk. På denne avdelingen dekker dermed helsefagarbeiderne 18 prosent av den totale arbeidskraften.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at på landsbasis dekker sykepleiere 37.225 årsverk i somatiske institusjoner. Helsefagarbeiderne dekker 4.961 årsverk, noe som tilsvarer i underkant av 12 prosent. Disse tallene er fra 2017 og inkluderer spesialsykepleiere, jordmødre, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og barnepleiere.

I 2008 utgjorde 7.205 hjelpepleierne 18 prosent av pleiepersonalet i sykehusene.

Vil utvikle helsefagarbeiderne

– Kravene til antall hender blir ikke lavere. Derfor trenger vi helsefagarbeiderne, sier Torhild Wibe.

– Det er ofte helsefagarbeiderne som står for kontinuiteten på ei vakt. Mens sykepleierne løper til og fra, har helsefagarbeiderne ofte mulighet til å være til stede for pasienten.

   HELSEFAGARBEDIEREN TRENGS: – Vi har i dag ikke planer om å kutte mer i antall stillinger for helsefagarbeidere enn for sykepleiere, sier Torhild Wibe.

HELSEFAGARBEDIEREN TRENGS: – Vi har i dag ikke planer om å kutte mer i antall stillinger for helsefagarbeidere enn for sykepleiere, sier Torhild Wibe.

Adrian Nielsen

Siden sykepleierne tjener mer enn helsefagarbeiderne, ville det også ha blitt færre ansatte dersom alle fagarbeiderstillinger skulle ha blitt omgjort til sykepleierstillinger.

Wibe syns derfor det er mer fornuftig at faglig interesserte helsefagarbeidere får økt kompetanse og dermed i stand til å utføre flere oppgaver.

• Her satser de på helsefagarbeiderne

Flere oppgaver til helsefagarbeiderne

Medisinsk avdelingen 3 har 34 senger fordelt på tre seksjoner: nyre- og hormonsykdommer, blodsykdommer og infeksjoner.

Blant de oppgavene en del helsefagarbeidere på denne avdelingen allerede er sertifisert for, er å koble til og ta ned forstøverapparat (se forklaring under) og å ta ned intravenøst og fjerne venefloner (se forklaring).

– Det hadde også vært fint om de kunne legge inn veneflon, mener Torhild Wibe.

May-Helene Eriksen bidrar ved poliklinisk utredning av tuberkulosepasienter. Hun er sertifisert for å gjøre indusert sputum (se forklaring under).

To helsefagarbeidere er sertifisert for å gjennomføre peritoneal dialyse (se forklaring), og flere skal læres opp.

Kultur for likeverd

May-Helene Nielsen og Linn Sabine Eriksen er enige om at en stor sengepost med tre forskjellige fagfelt, som Medisinsk avdeling 3, kan by på mange og spennende faglige utfordringer.

– Her får vi nye pasienter hver dag, og vi kommer borti mange forskjellige diagnoser, sier Linn Sabine.

De har ingen planer om å utdanne seg til sykepleiere og understreker at også arbeidsmiljøet er godt.

– Her er alle like viktige, og vi fungerer godt som team, syns May-Helene.

– Vi har en kultur hvor alle yrkesgrupper er en viktig del av staben. Det er ingen forskjell i rang, bare ulike faglige ståsteder, bekrefter Torhild Wibe.

Hun legger til at når sengeposten har måttet redusere stillinger, har kuttene blitt forholdsvis fordelt mellom helsefagarbeiderne og sykepleiere.

• Silje vil være en rågod helsefagarbeider

Bare de beste

Helsefagarbeiderne er fornøyd med de faglige utfordringene og mulighetene for faglig utvikling. Men avdelingslederen understreker at arbeidet også er krevende. De som arbeider på medisinsk avdeling 3, må ifølge avdelingsleder Torhild Wibe kunne stå i stress, og de må tåle fysisk krevende arbeid.

– Avdelingen er stor med mye løping gjennom lange korridorer. Derfor må jeg spørre om de har problemer med rygg og skuldre før vi tar inn nye folk, sier Torhild Wibe.

Til de ungdommene som ønsker å arbeide i sykehus, er hennes råd å unngå unødvendig sykefravær og ha et bevisst forhold til tilstedeværelse på skolen og i arbeid.

– Vi legger vekt på at søkeren virker åpen for å ta til seg ny kunnskap og har gode holdninger til faget og mennesker rundt seg.

Vanskelige ord:

Veneflon: Perifert venekateter (PVK), ofte kalt perifer venekanyle selv om kanylen bare er nåla som brukes under innføring av kateteret, er en plastslange (kateter) som legges inn i en vene, gjerne på hånda eller underarmen. Det perifere venekateteret gir en enkel og trygg mulighet for å gi legemidler eller væsker intravenøst. I det norske helsevesenet kalles PVK ofte bare Veneflon på grunn av et tidligere brukt handelsnavn.

Peridontal dialyse: Brukes for å for å fjerne avfallsprodukter og regulere kroppens vann-, salt- og syrebalanse ved nedsatt nyrefunksjon. I motsetning til tradisjonell dialyse der pasienten koples til en dialysemaskin, opereres et mykt kateter inn i bukhulen, og 1 til 2 liter dialysevæske settes inn i bukhulen.

Sputum: Diagnostikk av lungetuberkulose er basert på mikroskopi av sputum (slim). Denne prøven identifiserer raskt de mest smitteførende pasientene.

Forstøverapparat: Liten kompressor som brukes til å omgjøre flytende medisin til ørsmå dråper som kan inhaleres. Brukes i behandling av astma, kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) og falsk krupp.

Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

"Det er ingen forskjell i rang mellom sykepleiere og helsefagarbeider, bare ulike faglige ståsteder"

Torhild Wibe

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy