JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykepleierforbundet om helsefagarbeidere: – Vi burde hatt en mer positiv tilnærming til samarbeid på tvers av profesjonene

– Jeg ønsker ikke at dette skal koke ned til profesjonskamp, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Jeg ønsker ikke at dette skal koke ned til profesjonskamp, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Flicr/Norsk sykepleierforbund

Forsker mener at et 30 år gammelt vedtak i Norsk Sykepleierforbund har vært med på å redusere antall helsefagarbeidere på sykehusene.

2019020813545720230821171436

karin.svendsen@fagbladet.no

Antall helsefagarbeidere som jobber på sykehus, har stupt de siste 30 årene. Samtidig har antall sykepleiere økt.

Fra 1990 til 1999 sank antall helsefagarbeiderårsverk fra 7074 til 4933, mens antall sykepleiere gikk fra 14.794 til 21.103 årsverk. Det viser tall fra SSB. Trenden har fortsatt de siste 20 årene.

Sykepleiere: – Vi har for mange oppgaver

Nedgangen i antall helsefagarbeidere har ført til at sykepleiere må gjøre flere oppgaver enn tidligere.

I en fersk undersøkelse Sykepleien har gjort, svarer 6 av 10 sykepleiere at de daglig gjør oppgaver de mener andre burde gjort. 85 prosent svarer at de ukentlig utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. Det kan være oppgaver knyttet til renhold, mat og måltider.

– Jeg ønsker ikke at dette skal koke ned til profesjonskamp. Jeg mener NSF (Norsk Sykepleierforbund, red.anm.) er tydelige på hva som er sykepleieres primæroppgaver: Å ivareta pasientens grunnleggende behov. I praksis vil det variere hvilke behov dette er hos hver enkelt pasient. Men kanskje er det på tide å synliggjøre hvilke oppgaver det ikke er lurt å sette sykepleiere til å gjøre. Det er ikke lurt å bruke en sykepleier til å tørke støv fra nattbord. Det er dyrt for samfunnet, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By til Sykepleien.

På Drammen sykehus ansettes de beste lærlingene i helsearbeiderfag fast

– Helsefagarbeider er blitt marginalisert

For 30 år siden vedtok Norsk Sykepleierforbund å jobbe for at det i fremtiden skulle være sykepleiere, og ikke hjelpepleiere, som skulle jobbe med pasientpleie. Ifølge forsker Håkon Høst har profesjonsstriden mellom sykepleiere og helsefagarbeidere hatt betydning for utviklingen på sykehusene.

– Sykepleierne som profesjon, Norsk Sykepleierforbund og majoriteten av sykehuslederne har hatt en strategi som har bidratt til at helsefagarbeiderne er blitt marginalisert. De har ønsket at sykepleien i all hovedsak skal gjøres av sykepleierne, sier han, med henvisning til vedtaket fra landsmøtet til NSF i 1989.

Det såkalte Loen-vedtaket gir uttrykk for et mål om at kun sykepleiere bør ta seg av pasientene på sykehus.

– Burde hatt mer positiv tilnærming

Eli Gunhild By, nåværende leder i Norsk Sykepleierforbund, vil ikke sette seg til doms over dem som stod bak Loen-vedtaket, men innrømmer at ting kanskje kunne vært gjort annerledes:

«Vi må være åpne for at det er vedtak fra mange år tilbake i tid, der vi med dagens øyne ser at vi burde hatt en mer positiv tilnærming til samarbeid på tvers av profesjonene», skriver hun i en e-post til Fagbladet.

Hun legger til at «Det viktigste for meg er å si at for NSF i 2019, så er samhandling på tvers av faggrupper i helsesektoren helt avgjørende for at vi skal få til gode tjenester. Helsefagarbeiderne har også en svært viktig rolle i dette.»

– Hva er NSFs holdning til bruk av helsefagarbeidere i pleierelaterte oppgaver ved norske sykehus i dag?

«Sykepleiere og helsefagarbeidere jobber tett sammen i helsetjenesten i dag, og det er pasientbehovene som avgjør hvilken kompetanse som kreves i ulike situasjoner. Det er det som må bestemme kompetansesammensetningen i både spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.» svarer Eli Gunhild By på e-post.

Svensk helsefagarbeider skulle vikariere på sykehjem: «Anna» fikk ikke jobbe fordi hun er mørk i huden

Mener det er plass til helsefagarbeiderne

Ved flere sykehus får nå helsefagarbeiderne igjen større plass. Fagbladet skrev nylig om det nye opplæringsprogrammet ved Sykehuset Østfold, hvor ti helsefagarbeidere lærer seg å utføre noen av sykepleieroppgavene. Dette gjøres på grunn av mangel på sykepleiere.

Gro Lillebø, spesialsykepleier og hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital i Trondheim, er blant sykepleierne som har støttet helsefagarbeiderne i debatten om bemanningen på sykehus. På sykepleien.no skrev hun nylig:

«Over år har sykepleiere blitt ansatt i stedet for hjelpepleiere når disse har sluttet eller gått av med pensjon. Angivelig fordi sykepleiere kan brukes til «mer». Har det vært riktig prioritering?»

Hun svarer selv på spørsmålet da Fagbladet tar kontakt:

– De ulike yrkesgruppene skal supplere hverandre slik at vi får best mulig pasientbehandling, og det mener jeg vi må tenke på når vi bemanner. Hjelpepleiere og helsefagarbeidere har kunnskap om grunnleggende pleie til pasienter og er gode samarbeidspartnere for sykepleiere. At ikke det skal være plass til denne yrkesgruppen på vanlige sengeposter i sykehus, synes jeg virker rart, sier hun til Fagbladet.

Sykepleierforbundet vil avslutte sykepleierutdanning for helsefagarbeidere

Fagforbundet ser bedring

Kurt Rønning, nestleder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial (YHS) ser en tendens til en ny holdning til helsefagarbeidere også i Norge.

– Det er tegn til at profesjonsstriden holder på å dø ut. Men akkurat den utviklinga går utrolig langsomt, sier han til Fagbladet.

Rønning syns det er positivt at enkelte sykehus nå tar inn flere helsefagarbeidere.

– De har jo en god mulighet til å utvikle en fagperson de har bruk for når de tar imot en lærling som skal være der i to år. Men fremdeles er det virksomheter som sier takk og farvel etter læretida, og de ferdige helsefagarbeiderne er henvist til små helgestillinger. Sånn kan vi ikke holde på. Gode fagfolk vokser jo ikke på trær, sier Rønning.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy