Ferieloven

Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid?

yayimages.com

Lurer du på hvor mye ferie du har krav på om du jobber deltid? Kan du ta ut enkeltdager og sikre deg flere uker ferie enn andre? Her får du svarene.

2017010911291120170111104630

camilla.ovrebo.ondrckova@fagbladet.no

Nytt år betyr nye feriekvote. Mange av Fagforbundets medlemmer er opptatt av ferien sin. Samtidig er ferieloven og tariffavtalene ofte vanskelig å forstå. Her er hjelp til deg som av forskjellige grunner jobber deltid.

Til tross for at lovverk og tariffavtaler kan synes noe innfløkt når det kommer til ferie- og feriereglement, finnes det noen tommelfingerregler. Heldigvis.

For det første: Ferieloven sier at du har krav på 25 feriedager hvert år. I tillegg får du fem ekstra feriedager om du har en tariffavtale. Totalt blir det da 30 feriedager per kalenderår.

Det som kan gjøre dette noe forvirrende, er at feriedager er lik virkedager. Og under virkedager kommer også lørdag. Vi snakker derfor om totalt fem ferieuker.

Så mye ferie har du krav på

Antall feriedager er det samme for alle

Når det kommer til feriedager og deltidsstillinger, er imidlertid svaret såre enkelt, ifølge Fagforbundets rådgiver ved forhandlingsenheten, Herdis Schärer.

– Antall feriedager er det samme for alle, uavhengig av stillingsstørrelse, sier hun.

Med andre ord; alle har krav på fem uker ferie.Også de som jobber deltid.

Sjefen kan tvinge deg til å ta fri

Ferieåret og hovedferien

Av de fem ukene har du krav på å ta ut tre av ukene samlet innenfor den såkalte hovedferien; tiden mellom 01. juni og 30. september.

I tillegg kan du også kreve å ta ut de sju resterende feriedagene samlet innenfor ferieåret.

Men hvordan fungerer dette om du jobber deltid? Kan du fordele ferien utover flere uker enn de som har full stilling? Og har antall vakter i ferieukene noe å si for hvor mange uker du faktisk får ferie?

Ingunds bittersøte seier over arbeidsgiver

Ferien forlenges ikke på grunn av fridager på turnus

Nei, sier Schärer og slår fast at antall ferieuker er det samme for alle - uavhengig av hvor mange vakter du opprinnelig skulle ha jobbet i disse ukene.

– Ferien forlenges ikke på grunn av fridager på turnusen, eller fridager på grunn av redusert stilling.Tvert imot inngår disse fridagene i den samlede feriefritiden, sier Schärer.

En deltidsansatt som normalt jobber bare to dager i uken kan altså ikke kreve at de 30 feriedagene bare skal legges til arbeidsdagene. Det samme gjelder turnusarbeidende som jobber et lavere antall vakter i noen uker og de som for eksempel arbeider bare annenhver uke.

De ukene i ferien som arbeidstager uansett skulle hatt fri, regnes også som en del av ferien.

Dette har du krav på om du jobber røde dager

Arbeidsgiver har styringsrett

Mange lurerer imidlertid på hvordan dette gjøres om de deler opp ferien. Kan du da skaffe deg flere uker fri?

– Deles ferieuken kan du bare kreve å få fri så mange dager som du normalt skulle ha arbeidet i løpet av en uke, sier Schärer og legger til:

– For det første er det viktig å huske at det er arbeidsgiver som har styringsrett over ferien. Ferieloven sier at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstager gis ferietid på 25 virkedager hvert ferieår, sier Schärer.

Utover det sier kun Ferieloven at den ansatte har krav på å få en samlet ferie på tre uker i hovedferien.

Samtidig har du rett til å drøfte tidspunkt for ferieavvikling, samt få informasjon i god tid før ferien. Ferieloven sier at arbeidstaker kan kreve å få vite tidspunkt for ferieavvikling seinest to måneder før hovedferien.

Avspasering: Sjefen bestemmer når du kan ta fri

Takke nei til ferie?

Noen ønsker imidlertid å ta ut mindre ferie enn de har krav på, for eksempel hvis de ikke har opparbeidet seg nok feriepenger til å ta full ferie. Det kan du få innvilget, sier Ferieloven.

– Arbeidstaker kan motsette seg å ta ferie utover den tiden feriepengene dekker, sier Schärer.

Ferieloven sier følgende: "Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet".

Unntaket er om virksomheten stenges helt ned en periode. Da kan alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie i denne perioden.

Dette har du krav på om du blir syk i ferien

Generelle unntak fra feriereglene

Alle har altså rett på fem uker ferie, 25 virkedager + 5 ekstra virkedager ved tariffavtale. Det finnes imidlertid noen unntak. Dersom du fyller 60 i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på seks virkedager. Disse dagene kan tas samlet eller med en eller flere dager av gangen.

Ansettelsestidspunkt har også noe å si. Dersom du blir ansatt etter 30. september, har du kun krav på seks virkedager ferie i inneværende år.

Seniorene jobber lenger når de får mer fri

Forvirrende?

Når det kommer til ferie generelt og hvilke rettigheter du har, kommer Schärer med en oppklaring og formaning:

– Det er viktig å holde tungen rett i munnen. Feriepenger og feriefritid er to adskilte ting. Man opparbeider seg rett til feriepenger, men retten på ferie er helt uavhengig av dette. Alle har rett på 25 feriedager og eventuelt fem dager som er avtalefestet, uavhengig av hvor mye man har jobbet.

Og helt til slutt: Ferieåret er året man er inne i, mens feriepengene regnes ut fra hvor mye du tjente i fjor.

Slik beregnes feriepengene dine

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy