4200 medlemmer av Fagforbundet risikerer streik etter påske

Slik så det ut da Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund innledet forhandlingene mellom LO og NHO mandag 12. mars.

Slik så det ut da Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund innledet forhandlingene mellom LO og NHO mandag 12. mars.

Håvard Sæbø

LO og NHO har brutt lønnsforhandlingene i privat sektor. Dersom ikke meklingen etter påske fører fra, risikerer 4200 medlemmer av Fagforbundet å bli involvert i streik.

2018032308080020180323093339

helge@lomedia.no

Fagforbundet er part i fem avtaler i NHO-området:

• Overenskomst for Pleie og omsorg (private sykehjem).

• Ambulanse (private ambulansedrivere).

• Barnevern, asylmottak, blindeforbundet.

• Frisører

• Dyrepleiere og klinikkassistenter

• Fagforbundet deltar også i forhandlingene i bussbransjen og energibedrifter.

Oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO gjelder rundt 4200 av forbundets drøyt 360.000 medlemmer.

Står langt fra hverandre

Partene i NHO-LO-oppgjøret er fortsatt ikke enige om de vanskeligste sakene. Dermed ble det brudd i ettermiddag, og partene må møte hos Riksmekleren tirsdag 3. april, dagen etter påske. Da blir det fem dager med mekling, med frist lørdag 7. april.

Hvis de ikke blir enige der, kastes Norge ut i en storstreik i privat sektor – den første på 18 år.

Dette er lønna i over 300 yrker

Partene skal stå langt fra hverandre. Dette gjelder både uenigheten om AFP-ordningen, men også spørsmålet om dekning av reise, kost og losji.

Dette krever LO:

LO overleverte 12. mars en rekke krav til arbeidsgiverne i NHO.

Dette er de fire hovedkravene:

• Forbedret AFP, slik at færre faller utenfor ordningen.

• Forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP), slik at flere får pensjon og at nivået blir høyere

• Økt kjøpekraft for alle.

• Fortsatt dekning av reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i industrien og andre bransjer.

LO vil sikre sliterne en bedre pensjon. Her er alle kravene fra LO i årets lønnsoppgjør

Disse AFP-hullene må tettes

LO prioriterer forbedringer i avtalefestet pensjon (AFP) høyt. LO mener i fire hull må tettes. Dagens regler er utformet slik at mange som har jobbet i flere år i en AFP-bedrift likevel ikke får denne pensjonen.

Det er så mange som 25 prosent av de som jobber i en AFP-bedrift som 55-åring, som ikke oppfyller kravene for å få AFP når de fyller 62 år.

Reglene for AFP i privat sektor er klare: Du skal ha jobbet i en bedrift med AFP-ordning sju av de siste ni årene før en fyller 62 år. Du skal også være i arbeid når du fyller 62 år.

Det har gjort at sykmeldte og uføretrygdede ikke får AFP. Det rammer også arbeidstakere som mister jobben rett før de når AFP-alder og ikke får ny jobb i en bedrift med AFP.

For å ta et eksempel: Hvis du jobbet 20 år i strekk i en bedrift med AFP fra du var 30 du var 50 år, får du likevel ikke ei krone i AFP hvis du ikke fyller kravene den dagen du fyller 62 år.

I framtida skal ingen miste AFP hvis arbeidsplassen deres overtas av private

Her er løsningene på AFP

LO og NHO har gjennom vinteren hatt en rekke møter om forbedringer i AFP. Begge partene er enige om at man kan tette hullene, men de har ulike måter å løse dette på.

Er du offentlig ansatt? Så mye har du allerede fått i lønnsøkning før forhandlingene har startet

Reise, kost og losji

Fellesforbundet har i mange år slåss for at tilreisende arbeidere i industrien, og særlig verftene, skal få dekt reise, kost og losji. Industrioverenskomsten sikrer allerede reise, kost og losji for dem som må pendle til jobben. Men arbeidsgiverne har opprettet det Fellesforbundet kaller «postkasseselskaper», som ansetter folk ved verftsporten.

Arbeidsgiverne sparer på denne måten penger på reise, kost og losji for tilreisende arbeidere. LO vil at alle skal ha disse tilleggene.

LO frykter lavlønte øst-europeere presser ut faglært arbeidskraft hvis denne utviklingen får fortsette. Fagbevegelsen mener derfor kampen for reise, kost og losji er en kamp mot sosial dumping

Bedre obligatorisk tjenestepensjon

LO krever flere forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en lov, så det er ikke et krav NHO kan innfri. Men hvis LO og NHO blir enige om det, kan det sendes et brev til finansministeren med ønske eller krav om forbedringer i loven. NHO har allerede sagt nei til dette, så det sitter langt inne å bli enige.

LO har stilt tre krav til endringer i obligatorisk tjenestepensjon:

• Opptjening av pensjon fra første krone du tjener. I dag er det pensjonsopptjening bare for lønn over 1 G, det vil si drøye 93.000 kroner. Dette er en stor ulempe for lavtlønte. Dette er også det dyreste kravet innen obligatorisk tjenestepensjon.

• Opptjening av pensjon også for stillinger på under 20 prosent.

• Opptjening av pensjon fra fylte 13 år. I dag sier loven at bare de over 20 år får pensjon

Her er forslagene som kan løse AFP-floken

Økt kjøpekraft

De fleste nordmenn tok del i en skikkelig lønnsfest fra år 2000 til 2014. De siste tre åra har derimot lønningene reelt gått ned for det store flertallet av arbeidstakere. Nå krever LO økt kjøpekraft, og det vi i så fall bli første gang på fire år.

Det er flere grunner til at LOs krav kan innfris: Det tyske lønnsoppgjøret endte med forbedringer i kjøpekrafta for industrien, noe som taler for at LOs krav kan innfris.

Eierne sitter igjen med en større andel av verdiene som skapes i bedriftene, noe som taler for at arbeiderne i år kan øke sin andel.

NHO: Nei til økt pensjon

Arbeidsgiverne i NHO vil stoppe alle forslag om å begrense innleie av arbeidskraft. Og de vil motsette seg høyere pensjon.

Her er NHOs krav før tariffoppgjøret

Oppgjøret vil ha betydning for rundt 350.000 ansatte i NHO-bedrifter med tariffavtale. 200.000 av disse er LO-medlemmer.

Disse forhandler for LO

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er LOs forhandlingsleder. Dette er resten av LOs topptunge forhandlingsdelegasjon:

Roger Heimli, Peggy Hessen Følsvik, Terje Olsson, Trude Tinnlund, Are Tomasgard, Kristin Sæther, Jørn Eggum, Knut Øygard, Jan Olav Andersen, Trine Lise Sundnes, Lars Johnsen, Erna Hagensen, Mette Nord, Jan-Egil Pedersen, John Leirvaag, Ulf Madsen, Johnny Hansen, Elin Roverudseter, Yngve Carlsen og Frode Alfheim.

Nesten alle disse er enten valgte i LOs daglige ledelse, eller forbundsledere i sitt LO-forbund.

NHOs forhandlingsdelegasjon

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund er NHOs forhandlingsleder. Alle NHOs landsforeninger er representert i forhandlingsdelegasjonen til NHO.

«Samordnet oppgjør»

I år er det «samordnet tariffoppgjør». Det betyr at LO fører felles forhandlinger i privat sektor på vegne av alle sine fagforbund med de ulike arbeidsgiverorganisasjonene. Først ute er NHO. Så følger de andre, for eksempel Virke og Samfo. Til slutt holdes felles avstemning om forhandlingsresultatet.

Noen penger er allerede fordelt

30 øre per ansatt er allerede fordelt i forbundsvise tilpasningsforhandlinger.

Etter det Frifagbevegelse erfarer kan ytterligere 30 øre være fordelt for å dekke en løsning på dekning av reise, kost og losji.

Skal LO tette hull i AFP-pensjonen vil dette også koste penger, og spise av den økonomiske ramma.

Hva er AFP?

Mulig streik fra 8. april

Når bruddet blir meldt torsdag 22. mars, er det først klart for såkalt frivillig mekling. Det foregår hos NHO. Onsdag er det frist for å bli enige i den frivillige meklingen. Da går man over til tvungen mekling, og forflytter seg til Grensen hvor Riksmekleren holder til. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse 8. april.

Noen viktige datoer i lønnsoppgjøret:

26. mars:

Endelig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU)

Tirsdag 3. april

Hvis det ikke ble enighet innen 22. mars, vil Riksmekleren kalle inn partene til tvungen mekling først dag etter påske, tirsdag 3. april.

5. april:

Rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i statens tariffområde

5. april:

Åpning av oppgjøret i statlig sektor kl. 10.00

7. april:

Meklingsfrist i privat sektor LO/NHO

8. april:

Mulig start for streik i privat sektor LO/NHO. Da vil LO kunne ta ut medlemmer i nærmere 130 overenskomster. Det er 18 år siden det var streik i et samordnet oppgjør. Da var over 80.000 tatt ut i streik på det meste.

Partene vil strekke seg langt for å komme til enighet. Norsk økonomi er avhengig av de konkurranseutsatte bedriftene som selger til utlandet. Samtidig står veldig viktige prinsipper på spill på LO.

11. april:

Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00

11. april:

Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00

13. april:

Åpning av oppgjøret i Spekter helse kl. 10.00

27.-30. april:

Innspurt i lønnsoppgjørene i stat og kommune

30. april:

Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00

8.-9. mai:

Åpning og avslutning av oppgjøret i KS Bedrift

24. mai:

Meklingsavslutning kl. 24.00 i stat kommune

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy