Tariffoppgjøret 2018

Forbundene i offentlig sektor trenger ikke å diskutere samordning av lønnsoppgjør

SAMMEN: Forbundene i LO har slått seg sammen i forhandlingssammenslutninger både i kommunesektoren og i forhandlingene med staten. Her står LO Kommunes forhandlingsleder Mette Nord sammen med forhandlerne fra de andre hovedorganisasjonene. Fra v: Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune, Erik Kollerud, YS Kommune, Steffen Handal Unio, Mette Nord LO Kommune og Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS.

SAMMEN: Forbundene i LO har slått seg sammen i forhandlingssammenslutninger både i kommunesektoren og i forhandlingene med staten. Her står LO Kommunes forhandlingsleder Mette Nord sammen med forhandlerne fra de andre hovedorganisasjonene. Fra v: Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune, Erik Kollerud, YS Kommune, Steffen Handal Unio, Mette Nord LO Kommune og Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder i KS.

Per Flakstad

Mens privat sektor diskuterer om de skal samarbeide om lønnsforhandlingene, er LO-forbundene i kommunene og staten alltid samkjørte.

2018020213220620180202134758

per.flakstad@fagbladet.no

LO-forbundene er splittet i synet på om alle forbundene i privat sektor skal forhandle sammen i et såkalt samordnet oppgjør, eller hver for seg i et forbundsvist oppgjør.

Denne diskusjonen gjelder ikke forbundene i offentlig sektor. I kommune- og statsoppgjørene forhandler forbundene alltid sammen.

Dette mener medlemmene er de viktigste kravene i årets tariffoppgjør

Reallønnsvekst i fjor

Lønnsveksten i fjor var på 2,3 prosent ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Prisene steg med 0,7 prosent, og dermed fikk folk litt bedre råd i 2017.

I kommunesektoren økte lønningene i gjennomsnitt med 2,3 prosent, mens kvinner i statsforvaltningen var gruppa som fikk størst økning fra september 2016 til september 2017. Gjennomsnittlig lønnsøkning for dem var 3,3 prosent.

Enda ferskere tall kommer 26. februar når teknisk beregningsutvalg legger fram sine foreløpige beregninger i forkant av lønnsoppgjøret.

Tidligere i år har sju økonomer uttalt at det er rom for lønnsøkning i det kommende oppgjøret. De anslår en lønnsvekst på mellom 2 og 3 prosent.

LO Kommune

Det er forhandlingssammenslutningen LO Kommune som forhandler på vegne av alle forbundene som organiserer ansatte i kommunesektoren. Og tilsvarende er det LO Stat som forhandler på vegne av de statsansatte, uavhengig av hvilket LO-forbund de er organisert i.

Motparten i disse forhandlingene er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og staten. Det er også i hovedsak LO Stat som forhandler med Spekter som er arbeidsgiverorganisasjon for blant annet helseforetakene.

Fagbladet har ikke fått en endelig bekreftelse på datoen, men lønnsoppgjøret for de kommuneansatte starter høyst sannsynlig onsdag 11. april. Fristen for å bli enige om en forhandlingsløsning er ved midnatt 30. april.

Nå står slaget om offentlig tjenestepensjon

Oslo

Oslo kommune er et eget tariffområde med egne avtaler. Også her har LO-forbundene slått seg sammen i Kommuneansattes hovedsammenslutning, KAH.

Mange avtaler

I tillegg har Fagforbundet tariffavtaler med flere andre arbeidsgivere og organisasjoner, blant annet Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Virke, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, KA og FUS (Trygge barnehager). I flere av disse oppgjørene forhandler Fagforbundet sammen med forbund i andre hovedsammenslutninger som UNIO og YS.

Fagforbundet har også egne avtaler med NHO-organisasjoner, blant annet for frisører, dyrepleiere og klinikkassistenter, ambulansefirmaer, asylmottak og privat barnevern.

Her er helt ferske tall: Dette er lønna i over 300 yrker

Frontfagene

Hvis Fellesforbundet får det som de ønsker, og det ikke blir et samordnet oppgjør, starter tarifforhandlingene mellom dem og NHO Industri 19. mars for de såkalte frontfagene, det vil si for ansatte i den konkurranseutsatte industrien. Resultatet i dette oppgjøret vil være retningsgivende for alle de andre oppgjørene i både offentlig og privat sektor.

Ifølge lederen for NHO Industri, Stein Lier-Hansen, tyder mye på at partene i dette oppgjøret neppe vil klare å bli enige om et forhandlingsresultat. Da er det satt av tid til mekling hos Riksmekleren 25. mars, med midnatt 7. april som meklingsfrist.

Dersom frontfagsoppgjøret ikke ender i streik, vil oppgjøret være ferdig før lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter.

Datoer for lønnsoppgjøret 2018

• Mandag 26. februar: Teknisk beregningsutvalg legger fram sine foreløpige tall for lønns- og prisutviklingen. Sekretariatet i LO skal ta stilling til årets tariffkrav.

• Tirsdag 27. februar: Representantskapet i LO skal vedta kravene og hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

• Mandag 19. mars: Oppgjøret i privat sektor starter.

• Søndag 25. mars: Mekling i frontfagsoppgjøret hvis partene ikke blir enige om et forhandlingsresultat.

• Lørdag 7. april: Meklingsfrist i frontfagsoppgjøret.

• Onsdag 11. april (ikke hundre prosent bekreftet): Kommuneoppgjøret og oppgjøret i Oslo starter.

• 30. april: Frist for å bli enige om et forhandlingsresultat i kommuneoppgjøret og i Oslo.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy