Levekår: Utviklingshemning tilbake på dagsorden

Stortingsmeldinga Frihet og Likeverd – Om mennesker med utviklingshemning ble lagt fram fredag.

2013062408211720131216231055

karin.svendsen@fagforbundet.no

Inga Marte Thorkildsen presenterte 21. juni stortingsmeldinga Frihet og Likeverd – Om mennesker med utviklingshemning. Likestillingsministeren la vekt på at personer som har en utviklingshemning, må omtales og behandles som individer og ikke som gruppe.

Arbeid til alle

– Arbeidslinja omfatter alle, understreker Inga Marte Thorkildsen. Hun pekte på retten til arbeid som ett av satsningsområdene i meldinga.

I Stortingsmelding nr 45 går det fram at få personer med utviklingshemning befinner seg i det ordinære arbeidslivet selv om dette har vært et politisk mål siden 1950-tallet. Nesten halvparten tilbringer dagen på kommunale aktivitetssentra. Om lag 35 prosent arbeider på en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid). Overgangen til det ordinære arbeidslivet er svært lav (mellom en og to prosent).

Et annet satsningsområde er kompetanseheving, både for ansatte som arbeider i sektoren, for ansatte i Nav og ansatte på barnehusene. Inga Marte Thorkildsen trakk også fram rettsikkerhet og økt deltakelse i politiske prosesser som viktige områder for forbedringer.

– Vold og seksuelle overgrep har til nå vært underkommunisert, mener statsråden.

Tilbake på dagsorden

Generalsekretæren i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Lars Petter Gitlesen ønsket meldinga velkommen.

– Det viktigste med meldinga er at mennesker med utviklingshemning igjen befinner seg på den nasjonale, politiske dagsorden, sier han. På vegne av NFU lovte han at departementet ville få flere innspill utover høsten.

Likestillingsministeren forsikret om at heller ikke hun nå vil si seg fornøyd og lene seg tilbake på meldinga.

– Vi er ikke i mål. Vi må være ydmyke i møte med brukere og pårørende, og for meg er kritikk en kilde til inspirasjon og ytterligere forbedringer, sa Thorkildsen. Hun var glad for de innspillene som allerede er kommet fra både brukerorganisasjonene og ansattes organisasjoner, og ser fram til flere disksjoner utover høsten.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy