Medlemmenes interesser er fortsatt 1. prioritet for Postkom fram mot forbundssammenslåing: – Vi er her for dem

TYDELIG FOKUS: – Det skjer mye fremover, men vår klare prioritet er å ivareta medlemmenes interesser. Det er en selvfølge, og prosessene knyttet til overgangen til Fagforbundet er praktiske ting som vil bli håndtert i tillegg. Her går ting i henhold til planen, sier Øiahals til Posthornet.

TYDELIG FOKUS: – Det skjer mye fremover, men vår klare prioritet er å ivareta medlemmenes interesser. Det er en selvfølge, og prosessene knyttet til overgangen til Fagforbundet er praktiske ting som vil bli håndtert i tillegg. Her går ting i henhold til planen, sier Øiahals til Posthornet.

Alf Ragnar Olsen

Postkom skal bistå medlemmene i en tøff tid med store omstillinger. – Parallellt må sammenslåingen med Fagforbundet gjennomføres, sier 1. nestleder Gerd Øiahals i Postkom.

2019102214180120191022141842

alf@lomedia.no

Enn så lenge er det meste som det alltid har vært ved Postkoms forbundskontor i Møllergata 10. Men forberedelsene til en hektisk og tøff tid pågår for fullt.

– Går som planlagt

1. nestleder Gerd Øiahals sier arbeidet med å innlemme Postkom i Fagforbundet skrider frem i henhold til planen.

– Vi er i rute med den prosessen - i tråd med det medlemmene vektla i møter med tillitsvalgte og medlemsundersøkelsen som ble gjennomført før avstemming og vedtak på det ekstraordinære landsmøtet, sier Øiahals.

Hun viser til kartleggingen som munnet ut i en liste på elleve punkter.

– De elleve punktene lå til grunn for intensjonsavtalen med Fagforbundet. Innholdet bør være godt kjent for medlemmene. Men kravene omhandler kort fortalt forhold knyttet til medlemstilbud, representasjon og vår plass i den nye strukturen. Medlemmene er opptatt av at identiteten vår må ivaretas, derfor har videreføring av Posthornet noe mange har vært opptatt av, i likhet med at Postkom blir en egen avdeling i Fagforbundet, slik at vi får et eget forum for å diskutere interne utfordringer som særskilt gjelder våre medlemmer og vårt fagfelt, sier Øiahals.

Postkom har vedtatt å gå inn i Fagforbundet

– Fagforbundet har innfridd, og imøtekommet våre forutsetninger. Arbeidet med Fagforbundet har så langt gått som planlagt. Det som er viktigst nå, er jobben med å få på plass formalitetene. Blant annet må kretsene våre bli egne juridiske enheter, med egne organisasjonsnumre, og vi må få det nødvendige på plass for å ivareta regnskap, og forvaltning av feriehjem og hytter, sier hun.

– Medlemmene i fokus

Fysisk flytting fra Møllergata til Fagforbundets kontorer i Keysersgate venter også.

– Ja, Fagbladet skal flytte inn i våre lokaler her. De har allerede vært på befaring og planlegger endel ombygging for å tilpasse kontorene til sitt bruk. Men noen dato er ikke fastsatt. Det vil skje en gang etter årsskiftet. Men den fysiske flyttingen kan og skal uansett ikke ta for mye fokus. Dette er praktiske ting, som bare må gjennomføres. Hovedfokus vil være på de svært tøffe omstillingene våre medlemmer står i, sier Gerd.

Postkom-profilen understreker at medlemmene ikke vil merke mye til sammenslåingen.

– Vi er her for dem, og hele veien vil ansvaret med å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, samt gi dem råd og bistand være vår hovedoppgave. Forbundskontoret og kompetansen her skal være her som før, på de samme telefonnumrene. Kretsene og våre tillitsvalgte skal ivareta de samme oppgavene som før, i tillegg til å formidle informasjon om nye utdanningstilbud, kurs og annet, sier Øiahals.

Hun understreker på ny at medlemmer som ønsker råd eller støtte skal få den beste oppfølgingen fra forbundskontoret selv om flytting og sammenslåing går sin gang.

– Det er en selvfølge, og det er alle inneforstått med, men det kan ikke understrekes for mye overfor medlemmene - siden mange står foran tider preget av usikkerhet.

Økt innflytelse

Øiahals slår fast at Postkoms medlemmer kan se frem til at fagforeningen som del av Fagforbundet vil få større politisk makt og innflytelse.

– For nettopp gjennomslagskraft var medlemmene opptatt av at Postkom måtte sikres sentrale posisjoner i den nye strukturen. Dette er på plass. Vi har fått ett medlem i arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet, ett medlem i Fagforbundets forbundsstyre og tre plasser i landsstyret, som vil fylles av de to personene i nevnte verv pluss èn til, sier Øiahals som tilføyer at forbundets lokale tillitsvalgte er sikret garantert plass i regionsstyrene i de Forbundsregionene de fem kretsene tilhører i Fagforbundet.

Øiahals opplyser at det i Postkoms landsstyremøte i november skal gjøres vedtak som vil konkretisere flere milepæler i prosessen rundt sammenslåingen.

– Uansett blir 2020 nødvendigvis et overgangsår. Blant annet må vi få på plass systemer for hvordan vi skal jobbe og foreta oppnevning og valg. I henhold til Fagforbundets vedtekter og retningslinjer skal eksempelvis årsmøte avholdes innen utgangen av januar måned, mens Postkoms vedtekter har fastsatt dette til innen utgangen av mars. Det er flere slike formaliteter, og først fra 2021 vil vi være fullt ut operativ i henhold til Fagforbundets vedtekter, sier Øiahals.

Fagforbundet har innfridd Postkoms krav innen:

• Krav til medlemstilbud, stipend og kurs

• Forsikringstilbudet til medlemmene

• Lokal organisering etter sammenslåingen

• Fortrinnsrett til forvaltning av hytter og feriehjem

• Nivået på medlemskontigenten

• Representasjon i ny organisasjon

• Videreføring av Posthornet

• Representasjon og posisjoner i toppledelsen

• Videreføring av Postkoms lokale kretser og finansiering av kretsenes drift

• Tillitsvalgte innen Posten skal representere postansatte lokalt

• Postkom blir en egen avdeling i Fagforbundet og får et eget forum for møter og samlinger

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy