Fra grasrota

Politikerne har nedprioritert barnehagebarns behov for kunst og kultur altfor lenge

2019041209150020190412091948
BERIKELSE: Det at barn får kunst- og kulturopplevelser er en berikelse. Dessverre er det slik at familier med lav inntekt ofte har problemer med å gi barna slike opplevelser, skiver grasrotstemme J. R. Navarro Fica.

BERIKELSE: Det at barn får kunst- og kulturopplevelser er en berikelse. Dessverre er det slik at familier med lav inntekt ofte har problemer med å gi barna slike opplevelser, skiver grasrotstemme J. R. Navarro Fica.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Skal vi se barn som likeverdige og likestilte samfunnsborgere, må vi ta deres kunst- og kulturytringer på alvor. Derfor er det gledelig at politikerne endelig skal satse på barn, ungdom og kultur.

Pedagogisk leder og med i nettverket for barnehagelærere i Oslo

I februar 2018 sa kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, at hun vil sikre og forbedre kulturtilbudet for våre barnehagebarn. Nå skal hun i samarbeid med kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, konkretiserte dette i en ny stortingsmelding om barne- og ungdomskultur som forventes å være ferdig høsten 2020.

Barnehagebarn har altfor lenge blitt forbigått i kunst- og kultursatsinger fra politisk hold. Derfor er det på høy tid at det for første gang lages en stortingsmelding om barn, ungdom og kultur. Slikt jeg forstår det, burde den bidra til å dekke barns behov for å møte, medvirke og bli inspirert av profesjonelle kunstarenaer.

Ta barns uttrykksformer på alvor

Det er Kulturtanken som har fått i oppdrag å utarbeide barne- og ungdomskulturmeldingen. I dette innlegget ønsker jeg å komme med mine egne innspill som barnehageansatt.

Vi barnehageansatte ser daglig hvordan barn benytter seg av uttrykksformer innen formgiving, dans, drama og musikk for å sette ord på det som opptar dem i livet. Barna skaper også ofte egne fantasifulle og kreative lekearenaer hvor de bringer alle involverte parter inn i parallelle universer. Barnas fantasi og kreativitet kommer også til uttrykk når barna prøver å forstå ulike fenomener.

Skal vi se barn som likeverdige og likestilte samfunnsborgere, må vi ta deres kunst- og kulturytringer på alvor. I stortingsmeldingens statusrapport vil det derfor være på sin plass å fremme at barnehagebarn benytter seg av det kunstfaglige for å gi uttrykk for inntrykkene i deres egen virkelighet.

Førstelektor: – Barnehageansatte må bli flinkere til å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte

Gi barna inspirasjonskilder

Fantasi og kreativitet kan sees på som to muskler avhengig av hverandre. For at barna skal kunne benytte seg av dette, må vi voksne tilrettelegge for det. Vi må også gi de mulighet til å fordype seg i og å pleie det.

Fantasien og kreativiteten vår berikes av erfaringene vi har med oss. Disse erfaringene kan vi få gjennom ulike møter innen blant annet litteraturen eller innen ulike kunst- og kulturarenaer. Derfor er det viktig å gi barn inspirasjonskilder fra de profesjonelle kunst- og kulturarenaene Norge tilbyr.

Barna får verktøyene de trenger

Kunst og kultur er berikende her og nå samtidig som det gir barn verktøyene de trenger for å forstå hvem de er, de ulike opplevelsene de har og følelsene de kjenner på. Selv mener jeg estetiske opplevelser kan fungere som barnas kreative og løsningsorienterte bagasje som beriker dem og følger dem livet ut. Kunst- og kulturopplevelser kan også bidra med å sette et kunstnerisk uttrykk til barnas mangfoldige stemmer og livserfaringer.

Som barnehageansatt har jeg tatt med barn på ulike kunst- og kulturopplevelser. I babyforestillingen "Lulla" ble vi dratt inn i et magisk og interaktivt vuggesangunivers, som vekte våre egne vuggesanger til live.

Vi har også vært på Tigerstadskids, som fenget førskolebarna ved å la de oppdage barnehistorier i et scenografisk teaterlandskap.

Uavhengig av inntekt

Det at barn får kunst- og kulturopplevelser, er en berikelse. Dessverre er det slik at familier med lav inntekt ofte har problemer med å gi barna slike opplevelser.

Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, bør ha rett til å kunne oppleve, erfare og bli estetisk engasjert og overrasket av det profesjonelle kunst- og kulturlandskapet Norge tilbyr. Politikerne bør inkludere slike kunstmøter inn i statusrapporten som eksempler på konkrete integreringstiltak.

I denne barnehagen har de funnet et magisk middel mot mobbing: Lekevennskap

Krysser fingrene

Skal vi stimulere barnas kunst- og kulturuttrykk bør vi åpne dørene til de profesjonelle kunst- og kulturmiljøene. Dette er et konkret tiltak som tilrettelegger for at barn blir inspirert og at virkeligheten deres berikes.

Barns økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet er forankret i Grunnloven, og barns rett til deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv fremmes FNs barnekonvensjon.

Nå håper jeg Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner virkelig prøver å imøtekomme barnas rettigheter i denne historiske stortingsmeldingen. Selv krysser jeg det som kan krysses for at dette skjer. I samme slengen inviterer jeg flere fra barnehagefeltet og lektorer fra universitetet til å skrive innspill som kan bidra til utformingen av denne stortingsmeldingen.

Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, bør ha rett til å kunne oppleve, erfare og bli estetisk engasjert og overrasket av det profesjonelle kunst- og kulturlandskapet Norge tilbyr

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy