Oslo kaller NHO Service inn på teppet:

NHO-rapport sier kommunale sykehjem er dårligere enn private. Men etaten som står bak tallene stiller spørsmål ved metoden.

En ny NHO-rapport viser at private sykehjem er billigere og bedre enn kommunale. Rapporten møter nå kritikk (illustrasjonsbilde).

En ny NHO-rapport viser at private sykehjem er billigere og bedre enn kommunale. Rapporten møter nå kritikk (illustrasjonsbilde).

Elverum kommune

Helseetaten kaller NHO Service inn til møte. Blant annet undrer de seg sterkt over metodebruken i rapporten.

2016121613141420161219115458

vegard.velle@fagbladet.no

NHO service og NyAnalyse, drevet av den tidligere NHO- og Høyre-rådgiveren Terje Strøm, presenterte nylig en rapport som konkluderte med at private sykehjem i Oslo er billigere og bedre enn de kommunale. Resultatene var basert på forskjellen i driftskostnader samt «subjektive og objektive kvalitetsindikatorer».

Ina og Vigdis har samme jobb. Vigdis tjener 65.000 kroner mer enn Ina. Hvorfor?

Helseetaten stiller seg spørrende til funnene

Ifølge rapporten har brukerne i private sykehjem bedre tannhelse, færre infeksjoner og tar mindre ernæringsmessig risiko enn brukerne i de kommunale sykehjemmene. Disse funnene omtaler NHO-rapporten som objektive kvalitetsindikatorer.

Kilden for disse tallene er Helseetaten i Oslo kommune. Men under lanseringsmøtet, der NHO la frem rapporten, reiste en representant fra Helseetaten i Oslo og mente at NHO ikke kunne bruke tallene på den måten de har gjort.

– Vi stiller spørsmål ved måten NHO har brukt tallene og statistikken våre i rapporten sin. Vi undrer oss over metodebruken. Derfor har vi bedt dem om et møte, sier Kari Sletnes, avdelingsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune. Sletnes var ikke selv til stede ved lanseringen, men har lest NHO-rapporten.

Kari Sletnes, avdelingsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune, stiller seg spørrende til NHO service sine funn.

Kari Sletnes, avdelingsdirektør i Helseetaten i Oslo kommune, stiller seg spørrende til NHO service sine funn.

Kari Sletnes

– Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer

– Utrolig lettvinte konklusjoner

Også For velferdsstaten er kritiske. Linn Herning, rådgiver og forfatter av boka Velferdsprofitørene, er ikke nådig.

– Jeg vil oppsummere rapporten fra NHO som «same shit, new wrapping». Dette blir utrolig lettvint. De drar store konklusjoner på et tynt grunnlag, sier Herning til fagbladet.no.

Her står byråden i puben på et kommunalt sykehjem

Store sjanser for reilrapportering

Hun mener det er store sjanser for feil i de objektive kvalitetsindikatorene rapporten henviser til.

– Siden sykehjemmene selv har rapportert, er det store gode sjanser for feilkilder. Et sykehjem som ikke ønsker å brette ut negative sider ved virksomheten sin kan for eksempel nedskrive mengden av negative resultater.

På Råde sykehjem gir de mindre medisin og mer oppmerksomhet til demente

Private sykehjem billigere enn kommunale

– Jeg betviler ikke at de kommersielle sykehjemmene er billigere å drifte enn de kommunale. Spørsmålet er hvorfor det er slik, sier Linn Herning.

– Dette handler ikke om at de kommersielle sykehjemmene er mer effektive, men at de lønner sine ansatte lavere enn de kommunale og har dårligere pensjonsordninger.

Hun mener også at enkelte private sykehjem trikser og fikser med bemanningen, for eksempel at de setter pleierne til å gjøre renholdet eller korter ned på vaktene deres.

Slik får de ned sykefraværet

God kvalitet er et komplekst tema

Heller ikke de subjektive indikatorene gir et godt bilde på kvaliteten i et sykehjem, mener Herning.

– Det er klart opplevd kvalitet har noe å si, men det er ikke så lett for en bruker å vite hva som er god medisinsk eller pleiefaglig kvalitet, mener hun.

Også tidligere har NHO laget rapporter om konkurranseutsetting: De kan du lese om her og her.

– Dette handler ikke om at de kommersielle sykehjemmene er mer effektive, men at de lønner sine ansatte lavere enn de kommunale og har dårligere pensjonsordninger.

Linn Herning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy