Medisinhåndtering: Sikkert og effektivt

Sjekking og dobbeltsjekking er nødvendig for å unngå feilmedisinering. God fagdekning bidrar også til at hjemmetjenesten Bragernes i Drammen Kommune har få avvik.

2004052118172620131216040653

Brukerne i hjemmetjenesten i bydel Bragernes har alle sine medisiner hjemme. Hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne som arbeider ute, har ansvar for å telle og måle slik at brukerne får riktig dose. På grunn av god fagdekning, er det uhyre sjelden at en assistent gir medisiner. I så fall registreres det som avvik. Alle som gir medisiner, har medisinkurs. Det virker også som en ekstra sikkerhetsforanstaltning at bare den ene brukerens medisiner er tilgjengelige i hjemmet.

Ansvar for oppdatering

– Vi som har medisinkurs, er ansvarliggjort, og jeg vil også hevde vi er ansvarsbevisste, sier hjelpepleier Kari Skålerud. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med offentlig godkjenning og minst ett års praksis, kan ta medisinkurs. De har dermed formell kompetanse til å dele ut medisiner. I tillegg får de oppfølging ved behov. – Det er vårt eget ansvar å gi beskjed dersom vi trenger oppfølgingskurs, opplyser Skålerud. Selv har hun vært i arbeid og gitt ut medisiner i over tjue år og føler seg fremdeles oppdatert uten nyere kurs. – Akkurat den biten sitter. Vi holder kunnskapen ved like og oppdaterer oss gjennom mange gode diskusjoner når vi treffes. Dessuten spør vi når vi er i tvil, sier hun. Pleierne får opplæring i forhold til hver enkelt bruker før tilsynslegen kan godkjenne at han eller hun setter insulin. – Insulinbehovet er så forskjellig, og de ulike medisinene virker så ulikt, at vi må kjenne hver enkelt pasient godt for å kunne gjøre en forsvarlig jobb, sier Skålerud.

Godt sikret

Cathrine Lien og Maria Brastad setter seg ned på Landfalløya bo- og servicesenter for å fylle dosetter en gang i uka. De to sjukepleierne har hver sin perm med medisinark for alle brukerne foran seg. På medisinrommet ved siden av henter de en og en medisinboks. Hver bruker har sin egen boks med navn på. Her ligger bare hans eller hennes medisiner. Er det to brukere som ikke trenger en hel boks, kan de dele på en, men da skal det være to atskilte rom i boksen. Brukerne som trenger spesielt mange forskjellige medisiner, får derimot sin egen kurv som rommer mer enn boksene. Når Lien er ferdig med å telle og plassere piller til brukerne i hjemmetjenesten Landfalløya, overlater hun til Brastad å kontrollere at alt stemmer. Lien sjekker samtidig at Brastad har dosert riktig for brukerne i hjemmetjenesten Åssiden.

Sikre rutiner

Inger Berit Braaten er avdelingsleder for to av basene for hjemmetjenesten i Drammen. De er samlokalisert i kjelleren på Landfalløya bo- og servicesenter. Siden januar har alle basene i hjemmetjenesten Bragernes lagt om rutinene for medisinhåndtering. – Vi vet at det lett skjer feil, og at mange brukere i hjemmetjenesten ikke får de medisinene de skal ha. Om en bruker ikke får sovemedisinen sin, men sover like godt, så er det jo ikke så farlig. Men om en pasient ikke får insulin eller blodfortynnende medisin til riktig tid og i riktig dose, kan det være fatalt. – Derfor har vi innført rutiner som sikrer at brukeren får det han skal ha. Fordi hver bruker har sin medisinboks eller -kurv, har vi redusert faren for feilmedisinering betraktelig. I tillegg er det bare sjukepleiere som doserer inne på basen. Siden vi har god fagdekning, er det også alltid en sjukepleier som dobbeltsjekker doseringen. Har vi bare en sjukepleier på jobb, må avdelingsleder som også er utdannet sjukepleier, foreta den nødvendige etterkontrollen, sier Braaten.

Ikke svinn

Avdelingslederen kan opplyse at hjemmetjenesten med base på Landfalløya/Åssiden aldri har opplevd svinn av medisiner. – Hele området er avlåst, og bare de som arbeider i sonen, har nøkkelkort for å komme ned i basen. Videre er det kun sjukepleiere som har nøkkel til medisinrommet, og de narkotiske stoffene er sikret med enda en nøkkel. Hver bruker har kopi av sitt medi-sinark hjemme hos seg selv. Her står alle opplysninger om hvilke medisiner som skal tas når og hvor mye, samt navn og telefonnummer til fastlegen. De som bruker dosetter, har alltid en av sine to dosetter hjemme. Når den er tom etter ei uke, blir den byttet inn med den andre som er fylt opp. De fleste brukerne har også multidoseposer ferdig pakket og kontrollert på apoteket. – Alle medisiner som brukeren trenger i faste doser, kan pakkes på apoteket. Det sparer oss for en masse arbeid, og apoteket har like gode rutiner som oss på kontroll og dobbeltkontroll, mener Braaten. Multidoseposene ligger i en pakning med doser for to uker. På pakkene står navn til brukeren, og på hver pose på rullen inni står i tillegg til pasientens navn også en oversikt over innhold, dato og klokkeslett for når medisinen i hver pose skal tas. Avdelingslederen venter nå på å prøve ut en enda mer effektiv metode for medisinhåndtering. – Det er kommet en maskin som kan programmeres til å levere medisinposene til bestemte tider. Brukeren hører et pip og ut kommer posen med ferdig dose. Så snart vi får en bruker som kan ha nytte av det, vil vi oppfordre brukeren til å søke om hjelpemiddelet via hjelpemiddelsentralen.

Nesten aldri på apoteket

Hjemmetjenesten i Bragernes har redusert sine apotekbesøk betraktelig. Mens de ansatte tidligere var innom apoteket flere ganger daglig, er disse handlerundene nå stort sett redusert til en gang i uka. – Vi leverer alle resepter en dag i uka og får medisinene tilkjørt tre dager seinere. Hvis vi en sjelden gang tar en ekstra tur ned på apoteket for å hente medisin, er det fordi en av brukerne plutselig trenger en ny medisin, for eksempel etter et sjukehusopphold.

Føler seg trygg

Hver enkelt lege står ansvarlig for sine pasienters journaler, mens sjukepleierne har ansvar for å holde medisinarkene a jour. Alle som har kontakt med brukerne, har ansvar for å skrive rapporter. For hver bruker hvor vi utfører noe i forhold til medisiner, lager vi en avtale med bruker. Den sier noe om hvem som har ansvar for hva og blir underskrevet av fastlegen. Hvis en bruker selv skal ha ansvar for medisinering, men trenger praktisk bistand til for eksempel å klippe opp posen eller ta medisinene ut av dosetten, er det fremdeles brukeren som har ansvaret. I slike tilfeller kan assistenter gi praktisk bistand uten at det er et avvik. Tilsynsfarmasøyten går hvert år gjennom systemet for medisinhåndtering. Braaten føler seg trygg på at det ikke er stort å utsette på systemet. – Vi fikk ingen merknader i fjor høst, og nå som systemet er ytterligere forbedret, vil tilsynsfarmasøyten neppe finne noe å utsette på sikkerheten ved medisinhåndteringen vår, sier avdelingslederen. Skålerud er enig: – Jeg tror ikke vi kan sikre medisineringen bedre enn vi har gjort, sier hun.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy