Kronikk

Spekter-sjefen:

Spekter-direktør utfordrer Fagforbundet: - På tide å legge vekk diskusjonen om 6-timersdag

– Fellesskapets midler er ikke en Sareptas krukke, sier Anne-Kari Bratten.

– Fellesskapets midler er ikke en Sareptas krukke, sier Anne-Kari Bratten.

Ole Palmstrøm

– Vi må jobbe mer for å opprettholde velferden, skriver Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, som et svar på Mette Nords uttalelser om årsaken til deltidsarbeid.

2018011610143720180116130511

I Fagbladet 12.januar sier Fagforbundets leder Mette Nord at det viktigste tiltaket for å redusere deltid er at arbeidsgiverne må sørge for å tilby flere heltidsjobber. Spekter og Fagforbundet har i flere år jobbet sammen om å øke heltidsandelen i sykehusene. Det bør derfor være godt kjent for Mette Nord at arbeidsgivere i helsesektoren selvsagt ønsker hele stilinger og tilbyr det så langt det er mulig. Det er best for pasientene, fordi det gir best kompetanse og kvalitet.

Helseforetakene har også heltidsstillinger som policy, og før man lyser ut stillinger forsøker man å løse bemanningsbehovet ved å tilby deltidsansatte å utvide stillingen sin så langt det er mulig. I tillegg er det de siste årene gjennomført flere tiltak og prosjekter for å få etablert flere hele stillinger, for eksempel gjennom opprettelse av bemanningssentre, kombinerte stillinger og traineestillinger for nyutdannede sykepleiere, for å nevne noe.

Pensjonsekspert: – Kvinner bør bli delvis uføre framfor å jobbe frivillig deltid

Det er imidlertid ikke slik at fellesskapets midler er en Sareptas krukke. Arbeidsplaner må også legges opp slik at man fordeler arbeidet på en måte som ikke skaper behov for deltidsstillinger. I dag er arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser til hinder for det.

Arbeidstidsutvalget har foreslått nye regler som skal bidra til å lette dette arbeidet, men det har fagforeningene gått mot. Dersom man skal opprettholde dagens arbeidstidssystem kombinert med hele stillinger for alle, må man øke ressursbehovet betydelig i sykehusene. Det er ikke en bærekraftig løsning og heller ikke nødvendig så lenge man kan fordele de arbeidstiden man har på en måte som passer driftsbehovene og som er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Mette Nord mener også at det må legges til rette for at menn kan jobbe deltid, og slår avslutningsvis et slag for 6-timers dagen. Slike utsagn burde vekke mer oppmerksomhet enn min kommentar om kvinner og shopping.

Derfor velger vi å jobbe deltid

Det er vel kjent at Norge har behov for mer arbeidskraft i tiden som kommer, ikke mindre. Befolkningen blir stadig eldre, og det vil kreve flere ressurser til offentlige tjenester. Perspektivmeldingen sier faktisk vi må jobbe 219 timer mer i 2060 dersom vi skal opprettholde de velferdsordningene vi har. Dette er ordninger som gratis skole for alle, gratis helsevesen og gode inntektssikringsordninger som sykelønn og arbeidsledighetstrygd. Universelle velferdsordninger som tilbys alle, hvor det ikke er størrelsen på lommeboka som avgjør.

En arbeidstidsforkortelse fra 7,5 timer til 6 timer per dag vil redusere inntektene til Norge, fordi det produseres mindre. Da reduseres også skatteinntektene til staten, og det påvirker velferdstjenestene. 6-timersdag med full lønnskompensasjon vil føre til 25 prosent høyere lønnskostnad for bedriftene, gitt samme produktivitet. Det vil svekke konkurranseevnen for virksomheter som er i et marked, og sette norske arbeidsplasser i spill. Private bedrifter må være lønnsomme, og vil ikke ha råd til å bære dette tapet på lang sikt. Hvis staten skal bære tapet, må skattene økes eller det offentlige tilbudet reduseres.

Det er på tide å legge vekk diskusjonen om 6-timers dag, og konsentrere innsatsen om å øke arbeidsinnsatsen. Den sikreste måten å skape flere heltidsstillinger i helsesektoren på, er å gjennomføre Arbeidstidsutvalgets forslag. I tillegg bør kvinner som har helse til det og som ikke har omsorgsoppgaver eller andre gode årsaker til å jobbe mindre, ta del i arbeidslivet, og dermed bidra til å finansiere velferdsstaten på linje med alle andre arbeidstakere. De vil også sikre kvinnene økonomisk selvstendighet i form av lønn og pensjonspoeng.

Er du helsefagarbeider? Kommunene lyser ut nesten bare deltidsstillinger

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy