Årets sykehusleder Tove Ofstad Holan

– Det er stor forskjell på sykehus og varehus

GJENSIDIG TILLITT: Tove Ofstad Holan fikk prisen som Årets arbeidsgiver i sykehus blant annet fordi hun har styrket samarbeidet mellom ledere og ansatte i Driftsservice ved St. Olavs hospital.

GJENSIDIG TILLITT: Tove Ofstad Holan fikk prisen som Årets arbeidsgiver i sykehus blant annet fordi hun har styrket samarbeidet mellom ledere og ansatte i Driftsservice ved St. Olavs hospital.

Randi Tevik

Årets leder i sykehus er overbevist om at sykehusets egne ansatte er best til å drive sykehus.

2018031610061720180316100626

karin.svendsen@fagbladet.no

Sjef for St. Olavs Driftsservice fikk i dag Fagforbundets arbeidsgiverpris i sykehus 2018. Det var Fagforbundet ved St. Olav hospital som foreslo at Tove Ofstad Holan skulle få prisen.

– Tove jobber bevisst for at alle ansatte skal få økt innflytelse og trives bedre i arbeidshverdagen, sier Sigmund Eidem, foretakstillitsvalgt ved sykehuset.

Den gode lederen er nærværende

Setter ikke ut arbeidsoppgaver

En annen grunn til at Tove Ofstad Holan fikk prisen som årets beste sykehusleder, er at hun har tillit til de ansattes ferdigheter. Hun ønsker derfor ikke å overlate noen av sykehusets oppgaver til utenforstående leverandører.

– Vi skal være Europas beste driftsorganisasjon på sykehus. Da må vi selv drifte for eksempel renhold, mener Ofstad Holan.

– Et annet viktig element i vår driftshverdag er at ansatte i de ulike fagområdene må samarbeide godt for at leveransen ut til pasientene skal bli fremragende. Et eksempel kan være at kokkene våre og logistikkmedarbeideren må spille på lag når maten til pasientene skal være av ypperste kvalitet ved servering.

– Koster ikke mer å drifte selv

Prisvinneren selv sier at hun ikke er i tvil om at det er best for sykehuset å beholde alle driftstjenester som en del av sitt indre liv.

– Et sykehus er noe annet enn for eksempel et kjøpesenter. Her kreves en kompetanse rundt pasienten som bare våre egne ansatte har. Vi definerer alle våre ansatte som helsearbeidere, sier prisvinneren.

Ofstad Holan understreker at Driftsservice ved helseforetaket har god kontroll på kostnadene, og at St. Olav kommer godt ut av en sammenlikning med andre sykehus i Norden.

En god arbeidsdag

Tove Ofstad Holan har arbeidet 13 år på St. Olav hospital. Hun er utdannet bedriftsøkonom og har videreutdanning i organisasjonslære og ledelse. Før hun ble divisjonssjef for tre år siden, var hun avdelingssjef ved kundesenteret. Hun er nå øverste leder for 11 avdelinger med til sammen 800 ansatte.

Som divisjonssjef har hun tatt initiativ til prosjektet Jobbglede. Etter halvannet år ble Jobbglede tatt inn i driften fra nyttår.

– Den største effekten kom nok av at alle ansatte har tenkt over og delt med hverandre hva de opplevde som en god arbeidsdag, mener prisvinneren.

En god leder ser medarbeidrne og bidrar til trivsel

Bedre samarbeid

Divisjonssjefen opplyser at flere ledere er blitt mer synlig og til stede i de ansattes arbeidshverdag. De gir sine medarbeidere flere tilbakemeldinger, og lederne er tettere på ansatte i den operative hverdagen.

– Et konkret eksempel på dette er satsingen på Nærværsledelse som er et stor satsingsområde for avdelingen Bemanningssenteret, forteller Tove Ofstad Holan.

Hun legger til at også partssamarbeidet er blitt styrket.

– Ledere, tillitsvalgte og verneombud forteller meg at de samarbeider mye mer konstruktivt om flere saker enn tidligere. De får også mer felles opplæring slik at vi utvikler oss og lærer sammen, sier Tove Ofstad Holan.

Årets arbeidsgiver i sykehus

Fagforbundet deler hvert år ut prisen til en sykehusleder som har gjort en innsats for å ta i bruk og utvikle kompetansen til de ansatte. Et annet kriterium er at lederen har klart å trekke de ansatte, tillitsvalgte og verneombud med i en positiv utvikling.

Prisen ble i år delt ut første gang i 2011.

Stort helseforetak

St. Olavs hospital er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. Det er en del av Helseregion Midt-Norge og ett av Norges største helseforetak.

Vi definerer alle våre ansatte som helsearbeidere.

Tove Ofstad Holan

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy