– Fagforbundet bør rekruttere tillitsvalgte bevisst. For eksempel i barnehagene i Grorud.

Innvandrerungdom vil bidra politisk

Omar Samdani Omar Samdani kjører trikk, er instruktør, verneombud og ungdomstillitsvalgt i OSA (Oslo sporveiers arbeiderforening). Neste år skal han inn i valgkomiteen som leder i OSA Trikken. Han mener fagforeningene må sette i gang et omfattende kartleggingsarbeid av foreninger og tillitsvalgte og se forbi de 4-5 på toppen for å finne dem med innvandrerbakgrunn.

Omar Samdani Omar Samdani kjører trikk, er instruktør, verneombud og ungdomstillitsvalgt i OSA (Oslo sporveiers arbeiderforening). Neste år skal han inn i valgkomiteen som leder i OSA Trikken. Han mener fagforeningene må sette i gang et omfattende kartleggingsarbeid av foreninger og tillitsvalgte og se forbi de 4-5 på toppen for å finne dem med innvandrerbakgrunn.

Kathrine Geard

– Selvfølgelig skal det være kvalifiserte personer, men det er en større fordel med tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn enn hvite, middelaldrende menn i et miljø med mange innvandrere, mener Omar Samdani – trikkefører, instruktør, verneombud og ungdomstillitsvalgt.

2018120411212720181204112127

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Antall tillitsvalgte på øverste nivå i Fagforbundet gjenspeiler ikke helt det flerkulturelle norske arbeidsmarkedet. Fagforbundet sier de vil gjøre noe med dette. Ungdomstillitsvalgt Omar Samdani har noen klare råd å komme med.

I 2007 var det én person med ikke-europeisk bakgrunn av de 288 medlemmene i LOs forbundsstyrer. I 2015 var det fortsatt bare én av 273 som var ikke-europeer.

Omar Samdani kjører trikk, er instruktør, verneombud og ungdomstillitsvalgt i OSA (Oslo sporveiers arbeiderforening). Han studerer organisasjon og ledelse. Neste år skal han inn som leder i valgkomiteen i OSA Trikken. Til nå har han sittet som eneste med minoritetsbakgrunn i komiteen, men til neste år blir de to.

– Jeg ser ikke primært etter folk med minoritetsbakgrunn når jeg skal finne nye tillitsvalgte, men jeg leter etter dem med et politisk engasjement.

Kartlegge og rekruttere bevisst

På spørsmål om hvordan fagforeningene skal få inn flere med minoritetsbakgrunn mener Samdani at fagforeningene må sette i gang et omfattende kartleggingsarbeid av foreninger og tillitsvalgte.

– Det er 4-5 posisjoner på topp, men vi må lavere ned i systemet for å finne dem med innvandrerbakgrunn.

De som er politisk interesserte i å være tillitsvalgte, må få verv og brukes som den ressursen de er. Det er en start.

Han mener også at Fagforbundet bør rekruttere tillitsvalgte bevisst. For eksempel i barnehagene i Grorud.

– Selvfølgelig skal det være kvalifiserte personer, men det er en større fordel med tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn enn hvite, middelaldrende menn i et miljø med mange innvandrere, sier han.

Tør å ta plass

– Politisk engasjement og mot til å sparke inn dørene og finne ut av ting selv er nøkkelen til posisjonen som tillitsvalgt i dag. Jeg tør å ta plass. Alle synes ikke det er like komfortabelt, mener han.

Samdani tok på seg verv. Som han sier: Mulighetene er der, men dørene åpner seg ikke av seg selv. Etter at han ble valgt inn i de ulike vervene, ble det stille. Han satt på kveldstid og fant ut hvordan han skulle lage møteinnkallinger og hvordan han skulle skrive referat. Bedriften, foreningen og Fagforbundet hadde alle sin måte å gjøre det på.

– Det første jeg skjønte at jeg måtte gjøre, var å be om datatilgang. Det finnes kanskje et kurs i alt dette praktiske, men jeg har ikke sett noe og måtte finne ut alt selv.

Innvandrere må bli spurt om de ønsker å stille til valg

Ungdom kan mer enn bowling

OSA har et aktivt ungdomsutvalg. De får tilbud om kurs og seminar, men Samdani sier de mangler politisk trening, det trenger ungdom.

– Ungdomstillitsvalgte blir ikke bedt med i personalsaker. Vi blir ikke tatt med. Ikke engang for å lære.

– For å sette det hele på spissen, så får vi dele ut pepperkaker og arrangere bowling-kvelder. Jeg er 30 år, og dette er mitt siste år som ungdomstillitsvalgt.

Samdani arrangerer derfor bowlingkveld, men med politisk møte først – Jernbanepakke 4 og valgkamparbeid.

– Og det klarer vi selv om vi er unge, ler Samdani.

Han kjenner flere ungdommer som er engasjerte og har i seg det som må til, men de må bli sett.

– Vi har et ungdomsutvalg som fungerer, men rekrutteringen skjer ikke herfra. De som sitter i valgkomiteene, må se litt lenger enn til dem de kjenner og vet om.

Fagbevegelsen er opptatt av å verve medlemmer med innvandrerbakgrunn

Større fokus på alle nivå

På Fagforbundets landsmøte i 2017 var det knapt en innvandrer å se. Irske Eddie Whyte er eneste innvandrer som noensinne har vært i forbundsstyret. Ledelsen i Fagforbundet lovte da at dette var noe de ville se på.

Derfor har Fagforbundet nylig kartlagt innvandrerrepresentasjonen i fagforeninger, regionene og forbundet sentralt. Resultatene er ikke klare ennå.

– Det er behov for et systematisk arbeid over tid for å få til nødvendig endring med fokus på dette i hele organisasjonen, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STØRRE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN: Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug mener det kreves en felles forståelse og mål om at rekruttering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn skal ha større fokus på alle nivåer i Fagforbundet.

STØRRE FOKUS PÅ REKRUTTERINGEN: Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug mener det kreves en felles forståelse og mål om at rekruttering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn skal ha større fokus på alle nivåer i Fagforbundet.

Werner Juvik

Hun mener det kreves en felles forståelse og mål om at rekruttering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn skal ha større fokus på alle nivåer i Fagforbundet.

– Det kan i større grad implementeres i det årlige strategiplanarbeidet fremover – som er et felles planverktøy for hele Fagforbundet.

I dag finnes det ikke noe sentralt kursopplegg for skolering av valgkomiteer i Fagforbundet.

– Det er nå opp til vårt nasjonale interne skoleringsutvalg å vurdere om det skal utarbeides et felles skoleringsopplegg for alle valgkomiteer. Et slikt skoleringsopplegg kan da gjennomføres både lokalt i fagforeninger og i forbundsregioner, og det vil være viktig å få med alle relevante aspekter ved det å foreslå kandidater til tillitsverv – også det som kommer inn under §5 i egne vedtekter.

Ingen innvandrere i ledelsen

• 16 prosent av LO-medlemmene har eller har hatt tillitsverv, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er jevnt fordelt mellom kjønnene, men blant innvandrere er andelen lavere.

• Fagbevegelsen står overfor mange utfordringer med fallende organisasjonsgrad og mer krevende arbeidsgivere. Det stiller krav til skolerte tillitsvalgte i alle ledd.

• Publikasjonen «Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge» av Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen fra 2015 viser at det i LOs ledelse er ingen med ikke-europeisk bakgrunn.

• I 2007 var det én person med ikke-europeisk bakgrunn av de 288 medlemmene i LOs forbundsstyrer. I 2015 var det fortsatt bare én av 273 som var ikke-europeer.

• Manglende språkkunnskaper og manglende innsikt i den norske modellen står frem som de viktigste forklaringene på hvorfor rekruttering av tillitsvalgte med utenlandsk bakgrunn går så sent. Oppfordring fra kolleger er en viktig grunn til at medlemmer stiller til valg.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Så lavt kan tillegget bli i år: – Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, men utsatt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy