– Sommerens storbranner bør være en vekker for regjeringen

Nå haster det å få fagskole brann og lederutdanning på plass

FULL INNSATS: Brannmannskapenes innsats har blitt berømmet denne sommeren. For å være sikret mot framtidige hendelser, mener brannsjef Bjørn Rønning det haster å få utdanning på plass.

FULL INNSATS: Brannmannskapenes innsats har blitt berømmet denne sommeren. For å være sikret mot framtidige hendelser, mener brannsjef Bjørn Rønning det haster å få utdanning på plass.

Scanpix

I Norge finnes det ikke fagskole for brann- og redningsmannskap. – De store hendelsene denne sommeren bør sette fart på regjeringen, mener brannsjef.

2018072612380020180727103501

ola.tommeras@fagbladet.no

I dag blir brann- og redningsarbeidere først ansatt og går deretter på kurs ved Norges brannskole. Det er en uønsket situasjon. I 30 år har fagmiljøene etterspurt en fagskole for brann- og redningsarbeidere samt en lederutdanning. Det vil sikre at brannmannskap har nødvendig kompetanse og kunnskap før de begynner i jobben.

I dag avgjør økonomi og brannsjefenes vurdering hvor mye utdanning mannskapet får. Det vil si at kompetansen varierer fra sted til sted.

– Denne sommeren har vi fått demonstrert hvor viktig det er med kunnskap. Det haster med å få utdanning for brann og redningsarbeidere på plass, sier leder for Norsk Brannmannsforum og brannsjef i Stjørdal, Bjørn Rønning.

Tidfester ikke oppstart

Til tross for at fagskole ble vedtatt opprettet i Tjeldsund kommune i Nordland for tre år siden – en skole som etter planen skulle åpnet denne høsten – har ingen spade blitt satt i jorda. Det må bygges studenthybler for 320 elever og nye undervisningslokaler.

Fagbladet fortalte om situasjonen for fagskole brann tidligere i sommer.

Det eneste som er sikkert, er at skolen ikke åpner denne høsten, og trolig heller ikke neste høst. Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara vil ikke tidfeste oppstart.

Har bevilget 45 millioner kroner, men ingen spade er satt i jorda

Stadig mer aktuelt

– Brannene i sommer er et forvarsel på hva vi må forberede oss på. De viser hvor viktig det er å sikre kunnskap og kompetanse i alle brannkorps. Ifølge entydig forskning kommer det flere store naturskapte hendelser i framtiden, sier Rønning.

Slik var den opprinnelige framdriftsplanen for fagskolen. Men arbeidet er fortsatt i fase 1, som skulle vært avsluttet i 2017. Når fagskolen nå kan stå ferdig, vil ingen svare på.

Slik var den opprinnelige framdriftsplanen for fagskolen. Men arbeidet er fortsatt i fase 1, som skulle vært avsluttet i 2017. Når fagskolen nå kan stå ferdig, vil ingen svare på.

DSB

I 2015 utarbeidet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en framdriftsplan på oppdrag fra regjeringen. I henhold til den skulle første kull startet høsten 2018. På grunn av manglende bevilgning i 2016, ble oppstart utsatt til 2019. Deretter er det bevilget til sammen 45 millioner kroner i 2017 og 2018.

Ny brannutdanning blir lagt til Nord-Norge.

– Skremmende svar fra ministeren

Bjørn Rønning reagerer sterkt på at utdanningsreformen for brann og redningsarbeid ikke realiseres i henhold til planen. Uten fagskole starter heller ikke høyskoleutdanningen for ledere.

Svarene fra justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) til Fagbladet tidligere i sommer, beskriver han som skremmende.

– Man kan jo lure på hva de holder på med, og ikke minst hva har de 45 millionene som er bevilget de siste to åra har gått til, sier Rønning.

STILLSTAND: Siden fagskole for brannmenn ble vedtatt i 2015 har det skjedd lite i Tjeldsund. Blant annet må det bygges studenhybler for 320 elever og nye undervisningslokaler før fagskolen kan åpne.

STILLSTAND: Siden fagskole for brannmenn ble vedtatt i 2015 har det skjedd lite i Tjeldsund. Blant annet må det bygges studenhybler for 320 elever og nye undervisningslokaler før fagskolen kan åpne.

Werner Juvik

Samme svar nå som i 2015

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara viser i en e-post til Fagbladet, til at oppstart ikke kan tidfestes, da det er avhengig av årlige bevilgninger. Wara opplyser at de er i fase 1, det vil si at det utredes behov for infrastruktur og bygninger.

Svaret fra Wara er til forveksling likt svaret fra hans forgjenger Anders Anundsen (Frp) for tre år siden. 16. november 2015 svarte Anundsen dette på tilsvarende spørsmål:

– DSB er i gang med å etablere og iverksette planleggingsfasen. Det er lagt opp til at denne fasen ferdigstilles høsten 2016.

Når planleggingsfasen nå skal avsluttes, vil departementet nå ikke svare på, men viser til:

– Det er behov for ny infrastruktur før ny fagskole kan starte opp, og det arbeidet må følge retningslinjene for statlige byggeprosjekter, forklarer Wara, som ikke anser det som en utsettelse.

– Det er ikke vedtatt at fagskolen skal åpne neste høst. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har hatt høsten 2019 som et mål.

Har hastet i årevis

Det er seks år siden regjeringens egen utredning konkluderte med at det haster å sikre kompetanse i alle brannvesen, og å ta igjen det enorme etterslepet med manglende utdanning blant deltidsmannskap.

I utredningen fra 2012 ble det fastslått at en fagskole for brann- og redningspersonell og en lederutdanning måtte etableres snarlig.

Det tok likevel tre år før vedtak om å opprette fagskole ble gjort i 2015. Samme år fikk DSB i oppdrag å utarbeide framdriftsplan.

I henhold til planen skulle første kull startet denne høsten. Deretter ble det utsatt ett år på grunn av manglende bevilgning i 2016. Da bevilgningene kom i 2017 og 2018, trodde de fleste at utdanningsreformen var i rute med oppstart i 2019.

Har taklet halvannet tusen skogbranner hittil i år.

• Norge har ikke fagskole for brann- og redningspersonell. Heller ikke høyere utdanning for brann- og redningsledelse.

• Mannskap får kurs ved Norges brannskole etter at de er ansatt.

• Allerede i 2012 konkluderte regjeringens egne utredninger med at det haster å få gjennomført en utdanningsreform.

• I 2015 vedtok Stortinget at det skal opprettes fagskole for brann og redning i Tjeldsund i Nordland. DSB utarbeidet framdriftsplan på oppdrag fra regjeringen.

• Opprinnelig oppstart var planlagt høsten 2018.

• I 2017 og 2018 ble det bevilget til sammen 45 millioner kroner over statsbudsjettet til å etablere fagskole i Tjeldsund, men ikke en spade er satt i jorda.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy