JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skolen skulle åpne til høsten:

Stortinget har bevilget 45 millioner til fagskole for brannfolk. Ingen vil si hvorfor ingenting har skjedd

BEVILGET: Til tross for flere bevilgninger har det ikke skjedd noe med planen for den nye fagskolen for brannpersonell.

BEVILGET: Til tross for flere bevilgninger har det ikke skjedd noe med planen for den nye fagskolen for brannpersonell.

Colourbox.com

I Norge eksisterer det ikke fagutdanning for brann- og redningspersonell. Krititisk, mener fagmiljøet. Likevel er arbeidet med å bygge skolen utsatt på ubestemt tid.

2018062110431020230821171436

ola.tommeras@fagbladet.no

I dag får brann- og redningspersonell opplæring etter at de er ansatt, gjennom kurs i eget brannvesen og via korte kurs her på Norges brannskole i Tjeldsund i Ofoten.

Det er ikke en ønsket situasjon.

Etter en rekke store hendelser i inn- og utland på 2000-tallet konkluderte regjeringens egne utredninger i 2012 med at det haster å sikre kompetanse i alle brannvesen, og å ta igjen det enorme etterslepet med manglende utdanning blant deltidsmannskap. En utdanningsreform med fagskole for brann- og redningspersonell og en høyskole for ledere måtte etableres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

INGEN FRAMDRIFTSPLAN: Justisminister Tor Mikkel Wara har strøket framdriftsplanen for fagskole brann. Det eneste som er sikkert, er at skolen åpner ikke neste høst.

INGEN FRAMDRIFTSPLAN: Justisminister Tor Mikkel Wara har strøket framdriftsplanen for fagskole brann. Det eneste som er sikkert, er at skolen åpner ikke neste høst.

Werner Juvik

Skal utrede behovene

Det tok likevel tre år før regjeringen gjorde vedtak om å opprette en fagskole, i 2015.

Skolen skulle åpne i Tjeldsund like ved Harstad høsten 2018, ifølge framdriftsplanen utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på oppdrag fra departementet.

Etter manglende bevilgning i 2016 ble oppstart utsatt til høsten 2019.

I 2017 og 2018 er det bevilget til sammen 45,6 millioner kroner til etableringen over statsbudsjettet. Hele brann-Norge og vertskommunen selv trodde fullt og helt på en oppstart i 2019, i tråd med framdriftsplanen.

Men tre år senere har det ikke skjedd noe på de ledige tomtene ved Norges brannskole i Tjeldsund. Hvorfor?

Slik svarer justisminister Tor Mikkel Wara:

– Vi er i fase 1. Statsbygg skal utrede behov for lokaler og infrastruktur. Dette arbeidet må følge retningslinjene for statlige byggeprosjekter. Statsbygg gjennomfører nødvendige vurderinger av blant annet undervisnings- og kantinefasiliteter.

Brannansatte får ikke økt tillegg for helgejobbing – siden de jobber alle dager uansett

Oppstart kan ikke tidfestes

Justisminister Tor Mikkel Wara vil ikke si noe om når en fagskole for brann- og redningspersonell kan åpne. Det eneste som er sikkert er at den ikke åpner denne høsten som først planlagt i DSBs framdriftsplan, og heller ikke neste høst.

På spørsmål fra Fagbladet om hvorfor man ikke har lykkes med å sette i gang på tre år, svarer Wara:

– Det er ikke vedtatt at fagskolen skal åpne neste høst. Det er DSB som har hatt høsten 2019 som mål.

Han viser til at gjennomføring avhenger av de årlige budsjettprosessene.

– Oppstartstidspunkt kan derfor ikke tidfestes, opplyser Wara.

Gjennombrudd for brannmenn – prostatakreft er nå godkjent som yrkesskade

Fortsatt i startgropa

I 2015 fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag fra regjeringen å utarbeide en plan for å gjennomføre utdanningsreformen for brann- og redningspersonell. Da hadde direktoratet allerede utredet behovet for fagutdanning, basert på regjeringens utredning fra 2012, som igjen var basert på flere utredninger og høringsuttalelser som alle konkluderer med at Norge trenger en egen utdanning for brann- og redningspersonell, og at den trengs snarlig.

I oppdragsbrevet blir direktoratet spesifikt bedt om å utarbeide en framdriftsplan med datoer for milepæler, samt budsjett for gjennomføring.

Planen ble levert 1. juli samme år. Framdriftsplanen er skissert i to faser, der fase 1 (planlegging) skulle gjennomføres i løpet av februar 2017.

Halvannet år senere sier justisminister Tor Mikkel Wara:

– Vi er i fase 1. Hensiktsmessige lokaler og infrastruktur er nødvendig for å få godkjent ny fagskoleutdanning.

Alvorlig å utsette oppstart

DSB sin plan var basert på utredningen NOU 2012:8, der det konkluderes med behov for snarlig utdanningsreform for å sikre kompetanse i brannvesenet.

I planen skisserer DSB alvorlige konsekvenser av eventuelle utsettelser:

• Fortsatt etterslep med manglende utdanning av deltidsmannskap.

• Svekket fokus på samvirke mellom nødetatene.

• Man vil miste prosessgevinster i forhold til omorganisering av brann- og redningsvesenet.

• Tap av prosessgevinster ved omorganisering av 110-sentralene.

• Usikkerheten ved det som i dag er Norges brannskole vil fortsette.

• Risiko for tap av undervisningslokaler andre steder.

Det fastslås i planen at etablering av en fagskole er det bærende elementet i brannreformen. Dersom etableringen av fagskolen utsettes, vil også andre endringer i brannreformen utsettes, skrev DSB i planen for gjennomføring – utarbeidet på oppdrag fra departementet.

Frivillig brannvesen: Når brannalarmen går, rykker gartneren ut

Kun departementet snakker

For tre år siden ble eventuelle forsinkelser beskrevet som alvorlig. Nå er det helt stille fra DSB. Prosjektleder Morten Støldal henviser til kommunikasjonsdirektør Tore Kamfjord som henviser til departementet. Selv spørsmål om hvorvidt det er direktoratet selv som ikke vil kommentere, eller departementet som har gitt direktoratet munnkurv, blir besvart med henvisning til departementet.

Når departementet legger skylda på direktoratet for at Brann-Norge trodde fagskolen skulle stå klar etter tre år, så henviser direktoratet igjen til departementet for uttalelser.

Imens vil ikke justisminister Tor Mikkel Wara definere manglende oppstart av skolen som en utsettelse. Han viser til at oppstartsdato ikke er vedtatt. Følgelig finnes ingen tidsramme, til tross for to år med bevilgninger over statsbudsjettet for å gjennomføre etablering av skolen.

Usikker framtid

Når fagskolen står klar, må den gamle Norges brannskole omstilles. I den opprinnelige planen for gjennomføring heter det: Det er vanskelig å iverksette denne omstillingen uten å kjenne tidsrammen for når fagskolen skal være etablert. For de ansatte vil dette bety en periode med forlenget usikkerhet.

Direktør ved Norges brannskole, Roar Johansen, blir stille da Fagbladet henvender seg til skolen. Han henviser Fagbladet til DSBs prosjektleder Morten Støldal. Støldal henviser til kommunikasjonsdirektøren i DSB, som henviser til departementet. Departementet har ingen tidsplan, og viser til direktoratet.

Når Fagbladet igjen tar kontakt med DSB for å få vite hvorfor de har en framdriftsplan som departementet ikke vil vedkjenne seg, så henviser DSB til departementet.

– Vi trodde på oppstart 2019

På bakgrunn av direktoratets framdriftsplan bevilget Stortinget 18,9 millioner kroner i 2017 og 27,6 millioner kroner i 2018 – til sammen 45,6 millioner kroner – for å gjennomføre prosjektet. Da var det allerede utsatt ett år på grunn av manglende bevilgning i 2016.

– Hele brann-Norge trodde på oppstart høsten 2019. Noe annet er aldri kommunisert, ikke noensinne, sier leder av Norsk brannmannsforum, Bjørn Rønning. Han er lynende forbannet over at departementet har utsatt oppstart av fagskole og ikke vil gi noe nytt tidspunkt.

– Når de stryker framdriftsplanen utarbeidet av DSB, så setter de jo eget fagdirektoratet helt på sidelinja, sier Rønning.

Han viser også til at det er gjort et stort arbeid med læreplaner og å få godkjent disse. Innholdet er på plass.

– Det er tragisk å utsette nå, mener Rønning.

Redd fagskole blir arkivert igjen

– Brann-Norge har venta på en utdanning i tretti år. De første utredningene kom allerede tidlig på 90-tallet, men ble aldri gjennomført. Jeg er redd planene også denne gangen er på vei til å bli arkivert i en skuff, sier Rønning.

Tor Mikkel Wara er ikke bekymret for manglende oppstartsdato. På spørsmål fra Fagbladet om hvordan det kan påvirke rekrutteringen til skolen, når det ikke er mulig å fortelle interessert ungdom om når utdanningen kan tas, svarer Wara skriftlig:

– Jeg er trygg på at fagskolen blir et svært godt og attraktivt utdanningstilbud for interessert ungdom.

Fagskole brann

• Vedtatt opprettet i 2015 med en treårig framdriftsplan utarbeidet av DSB på oppdrag fra justisdepartementet.

• Det ble satt av til sammen 45,6 millioner kroner over statsbudsjettet i 2017 og 2018 til etableringen.

• Utredningsfasen skulle være ferdigstilt, i februar 2017. Daskulle gjennomføringsfasen starte.

• I juni 2018 er ennå ikke behovet for infrastruktur og skolebygninger utredet.

• Fagskolen skal være toårig. Den skal ha plass til 320 elever samtidig. I tillegg skal den drifte utdanningstilbud for deltidspersonell med et forventet årlig behov på 1225 elever.

Statsbygg skal nå utrede behov for lokaler og infrastruktur.

Justisminister Tor Mikkel Wara

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy