JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert nasjonalbudsjett

2,1 milliarder mer til kommunesektoren: Dette skal pengene brukes til

Fylkeskommunene få 1,5 milliarder kroner for tapte billettinntekter fra kollektivtrafikken.

Fylkeskommunene få 1,5 milliarder kroner for tapte billettinntekter fra kollektivtrafikken.

Birgitte Haneide / Ruter

Kommunesektoren får økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett.

2020051211194120200512142213

svein.egil.hatlevik@fagbladet.no

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til kommunesektoren med om lag 2,1 milliarder kroner.

Mette Nord blir provosert av budsjettet: – Regjeringen svikter helsearbeiderne

Økningen inkluderer mer i skjønnsmidler til fylkeskommunene med 1,5 milliarder kroner for tapte billettinntekter fra kollektivtrafikken, 350 millioner kroner som en del av tiltaksplanen for sårbare barn og unge, 140 millioner kroner til digitalisering i skolen, 80 millioner kroner til praksiskompensasjon for fastleger og 50 millioner kroner til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper.

Regjeringen vil forlenge permitteringsordningen

«Regjeringen har under virusutbruddet fremmet en rekke forslag til økte bevilgninger til kommunesektoren for å avhjelpe de mest prekære behoven», heter det i Kommuneproposisjonen 2021.

Regjeringen skriver at de «økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli», og legger til at forståelsen er stor for at kommunene og fylkeskommunene kjenner på en betydelig usikkerhet om de økonomiske rammebetingelsene.

Tidligere bevilgninger

Regjeringen viser til at Stortinget i flere omganger fra midten av mars til 7. april vedtok økte bevilgninger til kommunesektoren på i alt 6,5 mrd. kroner.

«Stortinget har også anmodet regjeringen om å redusere arbeidsgiveravgiften i én termin med 4 prosentpoeng. Det innebærer en innsparing for kommunesektoren på om lag 2,2 mrd. kroner. Regjeringen følger opp anmodningen i revidert nasjonalbudsjett 2020», skriver regjeringen videre.

KS hadde ved utgangen av april anslått at ekstrautgifter og inntektsbortfall i år kommer til å beløpe seg til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner for kommunene og mellom 5,5 og 6,8 milliarder kroner for fylkeskommunene.

Regjeringen viser på sin side til at «De kompenserende tiltakene og bevilgningene utgjør for kommunesektoren samlet om lag 5,5 milliarder kroner mer enn de foreløpige beregnede virkningene av virusutbruddet i 2020. Dette anslås i sin helhet å tilfalle kommunene.»

Lavere lønnsvekst

En god del av kompensasjonen kommer i form av lavere utgifter: «Det anslås nå en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, noe som trekker ned kommunesektorens utgifter.»

Analytikere om revidert: Dystre tall, men bedre enn først fryktet

Regjeringen viser til at den kommunale kostnadsdeflatoren er nedjustert til 1,4 prosent, fra 3,1 prosent i Saldert budsjett 2020.

«Kommunene er dermed allerede kompensert for en pris- og lønnsvekst i 2020 som er vesentlig høyere enn de nye anslagene tilsier. Det vil isolert sett bedre kommunesektorens kjøpekraft med om lag 9,1 milliarder kroner», skriver regjeringen i budsjettdokumentene.

Bevilgninger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett

Nye tiltak som foreslås i Revidert nasjonalbudsjett, innebærer økte bevilgninger til kommunesektoren på om lag 2,1 milliarder kroner.

Dette inkluderer 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtrafikk.

Rundt 350 millioner kroner som en del av tiltaksplanen for sårbare barn og unge.

140 millioner kroner til digitalisering i skolen.

80 millioner i praksiskompensasjonfor fastleger.

50 millioner kroner til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper.

I tillegg foreslås det i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften for tredje termin. For kommunesektoren innebærer det reduserte utgifter, anslått til om lag 2,2 milliarder kroner i 2020.

Fra før er det vedtatt å øke bevilgningene til kommunesektoren med rundt 5,2 milliarder kroner, i tillegg utgjør andre vedtatte bevilgningsøkninger med ytterligere 1,3 milliarder kroner. Totalt 6,6 milliarder kroner.

Samlet innebærer tiltakene som allerede er vedtatt og foreslås i RNB, at kommuneøkonomien styrkes med 10,8 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

Ifølge regjeringen utgjør de kompenserende tiltakene og bevilgningene for kommunesektoren samlet om lag 5,5 milliarder kroner mer enn de foreløpig beregnede virkningene av virusutbruddet i 2020.

Kilde: Finansdepartementet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy