Sosial kontroll

Ap-politiker: – Jeg er ikke imponert over regjeringens satsning på barnevernet

TID: – Barnevernet gjør stort sett en god jobb, men vi har fått tilbakemeldinger på at de har grepet inn for tidlig. Dette har de mest sannsynligvis gjort fordi de har fått for lite tid til å ha samtaler med både barna og foreldrene, sier Kari Henriksen (Ap). Hun mener det må mer til enn bare kompetanseheving for at barnevernet bedre skal håndtere minoritetsjenter som er blitt utsatt for sosial kontroll i hjemmet.

TID: – Barnevernet gjør stort sett en god jobb, men vi har fått tilbakemeldinger på at de har grepet inn for tidlig. Dette har de mest sannsynligvis gjort fordi de har fått for lite tid til å ha samtaler med både barna og foreldrene, sier Kari Henriksen (Ap). Hun mener det må mer til enn bare kompetanseheving for at barnevernet bedre skal håndtere minoritetsjenter som er blitt utsatt for sosial kontroll i hjemmet.

Eirik Dahl Viggen

– Regjeringen har satt problemet negativ sosial kontroll høyt på dagsordenen, svarer barne- og likestillingsminsteren.

2018091911505120180919143842

hanna.skotheim@fagbladet.no

I forrige uke ble NOVA-rapporten «Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll» lansert.

Fagbladet omtalte rapporten som viser at barnevernsansatte synes det er vanskelig å håndtere minoritetsjenter som har vært utsatt for vold eller sosial kontroll i familien. For at ansatte skal håndtere dette bedre, har regjeringen satt av 80 millioner kroner til kompetanseheving for barnevernsansatte for 2018. De skal ellers etablere et nytt opplæringstilbud for barnevernstjenester, som omfatter særlige problemstillinger knyttet til at Norge har fått en mer mangfoldig befolkning. Opplæringen omhandler blant annet negativ sosial kontroll og vold.

Regjeringens satsing imponerer ikke stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

– Kompetanseheving, som vi også mener trengs, er ikke nok. Utfordringen til barnevernet er at de ikke har nok tid, poengtere hun.

I sitt alternative budsjett ville Arbeiderpartiet blant annet bevilge 200 millioner til det kommunale barnevernet. På den måten kunne barnevernet fått flere stillinger. Budsjettet ble ikke vedtatt, men Henriksen står fortsatt på sitt. Det barnevernet først og fremst trenger, er flere ansatte.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

Stortinget

– De nye stillingene som er opprettet, er opprettet fordi enkelte kommuner har bevilget penger til det eller fordi Venstre og KrF har fremforhandlet det på Stortinget. Regjeringen har derimot ikke bevilget en eneste krone til nye stillinger, sier Henriksen.

Flere stillinger vil gi mer tid til hver enkelt ansatt. Når tid er mangelvare, kan barnevernet ende opp med å ta snarveier.

– Barn skal ikke leve under forhold der det utøves vold. Barnevernet gjør stort sett en god jobb, men vi har fått tilbakemeldinger på at de i noen tilfeller har grepet inn for tidlig eller for sent i familier med en annen kulturbakgrunn enn norsk, sier Henriksen.

Hun forklarer dette med at de ansatte mest sannsynligvis har hatt for lite tid til å ha samtaler med både barna og foreldrene og dermed har de hatt for liten kapasitet til å finne løsninger på det som har skjedd i hjemmet.

– Det er viktig å ha tid til å forstå den kulturelle konteksten oppdragelsen skjer i, sier Henriksen.

Privat barnevern er mer lønnsomt enn olje. Men Stortinget stemte ned forslaget om å begrense profitten

Avviste forslagene

I januar sendte Arbeiderpartiet sju forslag til regjeringen om tiltak mot sosial kontroll og æresvold. De har også tidligere sendt forslag til at det skal stilles krav til tros- og livssynssamfunn på lik linje med at det stilles krav til at samfunnet er åpent og demokratisk. Begge disse forslagene har regjeringen avvist.

– Et av forslagene til regjeringen er at tros- og livssynssamfunn må skaffe seg kunnskap om den religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet. Det må også komme klare retningslinjer på at skoler, barnehager og andre virksomheter i foreldresamtaler opplyser om at det å slå barn, inkludert kvinner, er strengt forbudt etter norsk lov.

Da disse forslagene ikke ble gjort noe med, har Henriksen stilt et nytt spørsmål til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Spørsmålet er stilt på bakgrunn av at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ikke kan håndheve likestillingsloven hvis saken dreier seg om rent private forhold.

– Å arbeide mot den type undertrykking som skjer mot kvinner og jenter i hjemmene og i religiøse trossamfunn, er en samfunnsoppgave. Flere må spille på samme lag. Jeg har spurt ministeren om hun har konkrete tiltak på hvordan dette samfunnsproblemet skal følges opp.

Respekt for privatliv

Barne- og likestillingsdepartementet opplyser at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil svare på spørsmålet fra Henriksen på vanlig måte innen fristen.

Videre svarer Helleland Henriksen om retten til tilsyn i private hjem:

– Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder, også i private hjem, men loven håndheves ikke innenfor privatlivet. At loven ikke kan håndheves innenfor hjemmets fire vegger henger sammen med den grunnlovfestede retten til respekt for privatliv og familieliv. Det finnes en privat sfære der offentlige myndigheter ikke skal tre inn. Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder også for religiøse samfunn, men loven må veies opp mot den grunnlovfestede religionsfriheten. Et trossamfunn kan for eksempel ha rett til å forskjellsbehandle dersom dette kan begrunnes i troslæren.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Anne Myklebust Odland

Helleland svarer også Henriksen i forbindelse med at regjeringen har avvist Aps-forslag:

– At regjeringen ikke støtter Aps forslag, betyr ikke at vi ikke tenker likestilling. Jeg er bekymret over at yrkesdeltagelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn er svært lav og mener at dette er en viktig likestillingsutfordring. Regjeringen jobber derfor aktivt for å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet. Både norskopplæring og påfyll av kompetanse er viktig.

Når det gjelder det å skulle øke antall stillinger i barnevernet, sier Helleland at regjeringen har tatt dette på alvor. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det totale antall årsverk i det kommunale barnevernet økte med 932 årsverk fra 2013 til 2016.

– Regjeringen har satt problemet negativ sosial kontroll høyt på dagsordenen, og i desember legger vi frem en integreringsstrategi der denne tematikken adresseres som ett av fire hovedtema. Vi har nye retningslinjer for barnevernets arbeid og om kort tid vil vi legge frem en veileder som omhandler barn som sendes til utlandet mot sin vilje. Vi arbeider også med ny barnevernslov, legger hun til.

– Å arbeide mot den type undertrykking som skjer mot kvinner og jenter i hjemmene og i religiøse trossamfunn, er en samfunnsoppgave.

Kari Henriksen (Ap), stortingsrepresentant

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy