JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spekter-forhandlingene:

Arbeidsgiverne tror ikke økonomien vil by på store uenigheter

– Til tross for den alvorlige situasjonen vi er i, har frontfagspartene kommet frem til at det er rom for en liten økning i kjøpekraften for de fleste. I så måte er Norge i en særstilling, mener administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

– Til tross for den alvorlige situasjonen vi er i, har frontfagspartene kommet frem til at det er rom for en liten økning i kjøpekraften for de fleste. I så måte er Norge i en særstilling, mener administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Ole Palmstrøm

Spekter-forhandlingene gjelder mange medlemmer i Fagforbundet. – Jeg tror ikke økonomien vil by på store problemer, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten.

2020082611194720200826112805

per.flakstad@fagbladet.no

I går ble Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter enige med Unio i de såkalte A-delsforhandlingene som gjelder alle ansatte i Spekter-virksomheter. Forhandlingene med LO, YS og Akademikerne fortsetter.

Det er ennå ikke forhandlet om økonomi. Enigheten mellom Unio og Spekter gjelder generelle bestemmelser i avtalen. Forhandlinger om lønnsøkning skjer først i forhandlingene i de enkelte avtaleområdene.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten tror ikke økonomien vil by på store uenigheter i forhandlingene.

Dette betyr industrioppgjøret for deg: Snart starter lønnsforhandlingene i offentlig sektor

Spekter er inndelt i 13 avtaleområder der for eksempel sykehusene er område 10. Totalt skal det forhandles om lag 750 tariffavtaler i Spekter-området.

{f1}

50.000 LO-medlemmer

For LOs vedkommende gjelder A-delsforhandlingene rundt 50.000 medlemmer i alle virksomheter som er organisert i Spekter.

Fagforbundet har medlemmer i en rekke av disse virksomhetene, blant annet på sykehus, Posten og Bring, kulturinstitusjoner, barnehager, omsorgsinstitusjoner og i bussbransjen.

– Det snakkes om den første mulige storstreiken i bussbransjen på 22 år

Tidspunktene for forhandlinger i de enkelte avtaleområdene er noe av det som blir avtalt i A-delsforhandlingene, men noen datoer er allerede klare.

Blant annet starter bussbransjeoppgjøret onsdag 2. september. Her forhandles det med Spekter Nettbuss og i tillegg NHO Transport. Samme dag starter også forhandlingene for postansatte, mens oppgjøret for de ansatte i Bring starter 4. september.

Økt kjøpekraft

LO krever økt kjøpekraft og at bærekraftig utvikling settes på dagsorden.

Artikkelen fortsetter under bildet:

LO Stats forhandlingsdelegasjon på vei inn til Spekter-forhandlingene. Fra venstre: Tone Faugli., Fagforbundet, Lise Olsen, LO Stat Reneé Rasmussen, LO Stat og Sissel Hallem, LO Stat.

LO Stats forhandlingsdelegasjon på vei inn til Spekter-forhandlingene. Fra venstre: Tone Faugli., Fagforbundet, Lise Olsen, LO Stat Reneé Rasmussen, LO Stat og Sissel Hallem, LO Stat.

Kristian Brustad/LO Stat

Med en ramme, 1,7 prosent, fra oppgjøret for konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget som utgangspunkt, blir det ikke mye å forhandle om.

Lise Olsen, LO Stats forhandlingsleder er likevel optimistisk.

– Vi har fått litt mer enn vi trodde på før årets tariffoppgjør startet. I tillegg har vi et noe lavere overheng enn frontfaget, så vi har noe å gå på, sier hun til FriFagbevegelse.

Sykepleierforbundet er det største forbundet i Unio.

– Vi mangler 6000 sykepleiere i dag, om 15 år vil det være rundt 30.000, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Dagsavisen.

– Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere den mangelen. Det har ingen betydning, fortsetter hun, på spørsmål om de kan være fornøyd med et lønnsoppgjør innenfor den såkalte frontfagsrammen.

– Må følge rammen for frontfaget

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, vil ikke gi sykepleierne mer enn andre i årets oppgjør.

– I år blir det avgjørende å legge rammen fra frontfaget til grunn for forhandlingene vi nå skal inn i, sier hun.

Bratten understreker at med rammen fra frontfaget, vil arbeidstakerne få en gjennomsnittlig kjøpekraftforbedring på 0,3 prosent. Hun tror ikke økonomien vil by på store uenigheter i forhandlingene.

– Det er verdt å merke seg at til tross for den alvorlige situasjonen vi er i, har frontfagspartene kommet frem til at det er rom for en liten økning i kjøpekraften for de fleste. I så måte er Norge i en særstilling. Det er neppe mange land i verden der lønnsmottakerne kan regne med kjøpekraftforbedring i dette kriseåret, sier hun.

Dette er Spekter-områdene:

Spekter organiserer et stort mangfold av virksomheter. Her er en oversikt over de ulike områdene.

Område 1 - Kultur:

Arendal Kulturhus AS

Dansens Hus AS

Den Norske Opera & Ballett AS

Det Norske Blåseensemble anno 1734

Drammen Scener AS

Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)

Music Norway

Musikkselskapet Harmonien

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nobels Fredssenter

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS

Norsk Folkemuseum

Norsk Forfattersentrum

Operaen i Kristiansund

Oslo Konserthus AS

Oslo-Filharmonien

Stavanger Symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester

Teatrene har felles overenskomst:

Beaivvas Sami Nasunalateahter

Brageteatret

Carte Blanche AS

Den Nationale Scene

Det Norske Teatret

Haugesund Teater

Hordaland Teater

Hålogaland Teater

Kilden Teater og Konserthus

Nationaltheatret

Nordland Teater

Nord-Trøndelag Teater

Oslo Nye Teater

Riksteatret

Rogaland Teater

Sogn og Fjordane Teater

Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)

Teater Innlandet

Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)

Trøndelag Teater.

Område 2 - Norges Bank:

Norges Bank

Område 3 - Avinor

Overensomkomstområde 3

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

AtB AS

Brakar AS

Electronic Chart Centre AS, ECC

Enova SF

Finnmarkseiendommen, Fefo

Garantikassen for fiskere

Innovasjon Norge

Konsentra AS

Norges forskningsråd

Norsk Helsenett SF

Norsk Tipping AS

Ruter AS

Sio Mat og Drikke AS

SIVA, Selskapet for industrivekst SF

Statnett SF

Statskog SF

Stiftelsen Asta

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ

Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Trygg Trafikk

Vinmonopolet, AS

Område 5 - Nettbuss:

Nettbuss AS

Nettbuss Travel AS

Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

Område 6 - NRK:

NRK AS

Område 7 - NSB:

CargoNet AS

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

NSB Trafikkservice AS

RailCombi AS

Område 8 - Posten Norge:

Bring Express Norge AS

Bring Linehaul AS

Bring Transportløsninger AS

Bring Warehousing AS

Posten Norge AS

Område 9 - Øvrige:

Baneservice AS

Falck Brann & Redningstjeneste AS

Green Cargo Togdrift AS

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk

Mantena AS

AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance

Broadnet AS

Det Norske Myntverket AS

Felleskjøpet Agri SA

Fjellinjen AS

Flytoget AS

Hector Rail AB

Hålogaland Kraft AS

Mediq Norge AS

Norges Håndballforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Relacom AS

Sporveien AS

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

Område 10 - Helseforetak med sykehusdrift:

Akershus universitetssykehus HF

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandsykehuset HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Førde HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord Trøndelag HF

Helse Stavanger HF

Nordlandssykehuset HF

Oslo universitetssykehus HF

St. Olavs Hospital HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet Sykehus HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vestre Viken HF

Område 11 - Øvrige Helseforetak:

Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak: (det er en intensjon om å opprette dette overenskomstområdet, jf protokollens punkt II).

Sykehuspartner HF

Luftambulansetjenesten HF

Pasientreiser HF

Helse Vest IKT AS

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Nord IKT HF

Område 12 - Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst:

Akasia Kirke og Gravplass AS

Akasia Eiendomsforvaltning AS

Akasia Barnehage AS

Aleris Røntgen AS

Diakonissehuset Lovisenberg

LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke

Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

N.K.S. Helsehus Akershus AS

Norlandia Preschool AS

Norlandia Care AS

Norlandia Care Group AS

Rehabiliteringssenteret Air AS

Sophies Minde Ortopedi AS

Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV

Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse

Unicare BAB AS

Unicare Hjemmetjenester AS

Unicare Omsorg AS

Unicare Små Enheter AS

Unilabs Laboratoriemedisin AS

Unilabs Norge AS

Valnesfjord Helsesportssenter

Område 13 - Sykehus med driftsavtale

Overenskomstområde 13

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Ikke områdeplassert:

Bane NOR SF

Under etablering:

Martina Hansens Hospital AS

NMD/Vitus (Fagforbundet)

Norsk Helsenett SF (El & IT)

Svalbard Lufthavn AS

Sykehusinnkjøp HF

Baratt Due Musikkinstitutt

Sykehusapotekene Midt-Norge

Vestre Viken HF (El & IT)

InfraNord Norge AS

Østnorsk Jazzsenter

Stiftelsen Ribo

Entur AS

Unicare Rehab

Kilde: LO Stat

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy