Bjørnar Moxnes: – Hvis KrF tvangsgifter seg med regjeringen, vil de være med å undergrave ideelle virksomheter

Rødts Bjørnar Moxnes med klar utfordring til KrF før skjebnevalget.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Lene Sørøy Neverdal, Dagsavisen


2018110212130020181102123139

– Det er noe galt med systemet når vi stadig ser eksempler på at barnehagene er blitt investeringsobjekter for kommersielle interesser

Audun Lysbakken, SVs partileder

hanna.skotheim@fagbladet.no

Rødts partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener rapporten som nylig ble omtalt i Fagbladet og flere andre medier, bekrefter det partiet hans har sagt lenge:

– At det kommersielle er en akutt trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Rapporten, som er utarbeidet av økonomiprofessor Bjarne Jensen på oppdrag fra Fagforbundet, viser blant annet at antall ideelt drevne barnehager har gått ned mens antallet kommersielle har økt kraftig de siste tolv årene.

– Kommersielle skviser ut de ideelle og putter ansattes pensjonspenger i egen lomme. Hvis ikke Stortinget handler raskt og håndfast, vil de ideelle innen få år være skvist ut av både barnehagesektoren, eldreomsorgen, rusomsorgen og barnevernet av store kommersielle velferdsprofitører, advarer Moxnes.

Utfordrer KrF

Han har sammen med SVs partileder Audun Lysbakken kommet med et forslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste. Forslaget var oppe til høring i Stortinget i midten av oktober.

– Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har skjerpet tonen mot profitt i velferd, og det er bra. Nå gjenstår det at de lar handling følge ord. Med dette forslaget får de sjansen. Dette er moderate forslag fra Rødt og SV som kan stanse den verste veksten for velferdsprofitørene.

Videre mener Moxnes at Jensen-rapporten bør være et varsko til KrF før fredagens skjebnevalg.

– Hvis KrF tvangsgifter seg med regjeringen, vil de være med å undergrave ideelle virksomheter.

Roper varsko om profitt i barnehager – Rødt og SV vil sikre at pengene går til barnas beste

Dette mener partiene

Fagbladet har spurt de øvrige partiene om hvor de står i synet på eierstruktur i barnehagesektoren.

Her er oversikten:

Arbeiderpartiet

I februar fikk Arbeiderpartiet sammen med Kristelig Folkeparti flertall for å utrede et skille mellom ideelle og kommersielle barnehager.

Martin Henriksen

Martin Henriksen

Stortinget

– Uten et slikt skille er det ikke mulig med tiltak som styrker de ideelle og begrenser de kommersielle. Vi er utålmodige nå og aksepterer ikke at en slik utredning skyves på fra Stortingets side, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Nå frykter Henriksen at forslaget fra februar regnes inn i utvalget som skal se på pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester.

– Da må vi i verste fall vente to år før vi får en avklaring, og det er ikke akseptabelt. Vi trenger konkret politikk for å styrke de ideelle aktørene, sier Henriksen.

SV

– Det er noe galt med systemet når vi stadig ser eksempler på at barnehagene er blitt investeringsobjekter for kommersielle interesser og at eiere bygger opp stor privat formue. Derfor er vi mot profitt i velferd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Ole Palmstrøm

SV har fremmet en rekke forslag mot kommersiell interesser i Stortinget. Det har begynt å bære frukter nå, mener SV-lederen.

– Stadig flere støtter kravet om en profittfri barnehage. Regjeringen har etter forslag fra SV og deretter pålegg fra Stortinget, satt i gang et arbeid for sterkere regulering. Men vi gir oss ikke før vi har en barnehage helt fri fra kommersielle interesser.

Senterpartiet

– Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern. Barnehagene skal være en del av lokalsamfunnet, og folk og folkevalgte skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Marti Knutsdatter Strand

Marti Knutsdatter Strand

Stortinget

Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift går til barna.

– Kommersielle private eiere må derfor hindres i å ta ut store verdier av skattefinansiert velferd gjennom sosial dumping, dårlige arbeidsvilkår for de ansatte eller mangelfulle tjenester, sier Strand.

Høyre

– Høyre ønsker gode tjenester og ønsker at private kommersielle, private ideelle og offentlige aktører skal bidra i velferden så lenge de oppfyller kvalitetskrav og følger regelverket om tilskudd, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

Mathilde Tybring-Gjedde

Mathilde Tybring-Gjedde

Hans Kristian Thorbjørnsen

– Alle partier er opptatt av at pengene vi bevilger til barnehagesektoren skal gå til barnas beste, legger hun til.

Tybring-Gjedde mener det er for dårlig at det er for få private barnehager som har hatt økonomisk tilsyn.

– Mange kommuner forteller at de synes regelverket er for uklart og at det er vanskelig å gjennomføre tilsyn på en god måte. Derfor har Høyre, Venstre, KrF og Frp bedt regjeringen sikre et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren. Dette er regjeringen allerede i gang med.

Frp

– Frp er på de private barnehagenes side, også de kommersielle. Familier bør selv få velge hva slags barnehage de vil benytte. De må ikke bli overstyrt av det offentlige, sier leder i Utdannings– og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp).

Bjørn Inge Bergestuen/FrP

– Det viktigste for venstresiden er at folk ikke skal tjene penger. Det viktigste for oss er kvalitet i barnehagetilbudet. Når de private barnehagene leverer bedre og billigere tjenester, er ikke svaret å gjøre situasjonen vanskeligere for dem, legger Steffensen til.

Han mener at så lenge privateide barnehager får samme tilskudd og har samme krav, er det ikke noe problem at de tjener penger.

– Så lenge foreldrene er fornøyde, understreker han.

KrF

– Eierform avgjør ikke om barna har det bra i barnehagen. Det er det innholdet og kvaliteten som avgjør, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF.

Han Fredrik Grøvan

Han Fredrik Grøvan

Stortinget

KrF mener det er viktig å legge til rette for både kommunale, private og ideelle barnehager.

– Barn er forskjellige, og derfor er det bra at vi har mange ulike barnehagetilbud, sier Grøvan.

Han er glad for at regjeringen nå skal se på hvorvidt barnehager skal kunne ta utbytte.

– Det kan ikke være slik at man får store overskudd når man skal forvalte viktige velferdsordninger, noe barnehagedriften er med offentlige penger. Men at barnehagene skal kunne skaffe seg overskudd i en størrelsesorden som skaper gode muligheter til å vedlikeholde og bygge kompetanse blant de ansatte, er viktig og nødvendig.

Fagbladet har forsøkt å få en kommentar fra KrF på Rødts utfordring til partiet uten å lykkes.

Venstre

– Venstre heier på de som brenner for å etablere et nytt og annerledes barnehagetilbud. Kvaliteten på tilbudet til barna er viktigst for oss, ikke hvem som eier barnehagene, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).

Guri Melby

Guri Melby

Stortinget

– Vi trenger innovatører på alle velferdsområder. I barnehagesektoren er det ulike private aktører som har løftet kvaliteten i barnehagen ved at det tenkes nytt om organisering, andelen pedagoger, andelen mannlige og kvinnelige ansatte, uteaktiviteter og mat.

Melby viser til foreldreundersøkelsen fra 2017, der private barnehager kom best ut.

– Når private barnehager i tillegg sparer samfunnet for to milliarder kroner som vi kan bruke på andre viktige velferdsformål, fremstår den voldsomme kritikken mot de private barnehagene som helt uforståelig.

Roper varsko om profitt i barnehager – Rødt og SV vil sikre at pengene går til barnas beste

Miljøpartiet de Grønne

– Miljøpartiet De Grønne ønsker å begrense hvor mye av tilskuddene private barnehageaktører kan ta ut i profitt og som utbetaling til eierne, sier Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson og sentralstyremedlem for Mdg.

Fari Shariati

Fari Shariati

MDG

– Det viktige er at pengene som overføres til private og ideelle aktører, kommer brukerne til gode, legger han til.

For at kvaliteten på tjenestene skal holde stand, mener Shariati at kravene i anbudsrundene er avgjørende.

– Istedenfor å konkurrere på pris bør anbudene utformes slik at aktører konkurrerer på kvalitet, faglighet og kontinuitet.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy